Ο Ιωάννης Αρμακόλας, PhD (Cantab), είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Ανώτερος Ερευνητής και Επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Επίσης, είναι Επισκέπτης Ερευνητής στο Κέντρο Robert Schuman του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στη Φλωρεντία. Ο Ιωάννης Αρμακόλας είναι μέλος του Δικτύου Europe’s Futures του Erste Foundation, μέλος της Ανεξάρτητης Τριμερούς Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τις Αλληλεξαρτήσεις στη γειτονία της ΕΕ, καθώς και Editor του “Political Trends and Dynamics”, του περιφερειακού περιοδικού του Friedrich Ebert Stiftung-Dialogue Southeast Europe (FES SOE, Sarajevo), Editor της εκδοτικής σειράς ‘Southeast European and Black Sea Series’, που εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Routledge, και Associate Editor της επιστημονικής επιθεώρησης ‘Southeast European and Black Sea Studies’ (Routledge journals, Taylor & Francis). Διατελεί μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη σύσταση του Διμερούς Γραφείου Συνεργασίας Νέων μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, βάσει της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία έλυσε τη λεγόμενη «διαμάχη για το όνομα».

Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει ESRC Fellow στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Research Fellow στο Nuffield College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Διευθυντής Έρευνας στην Task Force ΗΠΑ-Ελλάδας: (κοινό έργο του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών και του Center for Strategic and International Studies της Washington), Region Head for South East Europe στην Oxford Analytica- Tip OʼNeill Fellow in Peace and Conflict Studies στο INCORE-Northern Ireland (Ulster University & United Nations University). Ο Ιωάννης Αρμακόλας έχει εκτεταμένη εμπειρία ως σύμβουλος σε έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της USAID, του Foreign and Commonwealth Office, του DFID, του FES και του OSF στα Δυτικά Βαλκάνια και σε εταιρίες, όπως η KPMG Consulting Inc., η BearingPoint, η Coffey International και η TSGN.