Δημιουργήσαμε έναν διαδραστικό χάρτη που εξηγεί, αναλύει και καταγράφει καθημερινά τις επιπτώσεις και τα μέτρα που λαμβάνουν οι Βαλκανικές χώρες για τον κορωνοϊό.  Παρακολουθούμε και καταγράφουμε την πορεία της εξάπλωσης του COVID-19, καθώς επίσης και τις κοινωνικοπολιτικές, οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις  της παγκόσμιας πανδημίας στις 12 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η πλατφόρμα μας περιλαμβάνει έναν πρωτότυπο διαδραστικό χάρτη, που ανανεώνεται καθημερινά σχετικά με τον αριθμό των κρουσμάτων και θανάτων από τον κορωνοϊό, ενώ εμπεριέχει ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα σχετικά με τα μέτρα πρόληψης, που έχουν ληφθεί  για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού βάσει των σχετικών αποφάσεων που έλαβαν οι κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής. Επικεντρώνομαστε επίσης στους πόρους, που έχουν διατεθεί από την αρχή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, καθώς και στην ικανότητα της κάθε χώρας ξεχωριστά να ανταποκριθεί σε αυτή την κρίση με βάση τους παγκόσμιους δείκτες υγείας.

Μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά εδώ