Το ΕΛΙΑΜΕΠ υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή και εξωτερική πολιτική και άλλα συναφή θέματα. Σε μια προσπάθεια να υπάρχει περισσότερη προβολή του έργου μας και για λόγους διαφάνειας αποφασίσαμε να εκδίδουμε ετήσιες εκθέσεις, αρχής γενομένης από το 2006, με περιλήψεις των ερευνητικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων, εκδόσεων, δράσεων στο πλαίσιο συμμετοχής σε δίκτυα και θεσμοθετημένες συνεργασίες, χρηματοδότησης και άλλων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του Ιδρύματος.