Η ιστορία του ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελεί μια υπόσχεση αισιοδοξίας, ότι η πρωτοβουλία, η φαντασία, η αξιοκρατία και η σκληρή δουλειά τελικά ευοδώνονται. Πρόκειται για την ιστορία ενός ιδρύματος που δεν είχε την τύχη άλλων θνησιγενών προσπαθειών, γιατί βρήκε εύφορο έδαφος: κάποιους ανθρώπους που φρόντισαν η ιδέα να καρπίσει και να εδραιωθεί. Τα ονόματα των πρωταγωνιστών είναι γνωστά, όμως υπάρχουν και των πολλών δευτεραγωνιστών ή των εκπαιδευομένων φοιτητών που θήτευσαν στο ίδρυμα, καθώς και των εξωτερικών συνεργατών. Όλοι αυτοί αποτελούν το ΕΛΙΑΜΕΠ, μια κατά γενική ομολογία επιτυχημένη προσπάθεια παραγωγής σκέψης και προτάσεων πολιτικής τα τελευταία 30 χρόνια. Πρόεδροι του ΕΛΙΑΜΕΠ: Θεόδωρος Ντεγιάννης, Ναύαρχος 1988 – 1992, Θεόδωρος Κουλούμπης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 1993 – 1995, Θάνος Βερέμης, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ 1996 – 2000, Λουκάς Τσούκαλης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 2001 –

Η ιστορία του ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελεί μια υπόσχεση αισιοδοξίας, ότι η πρωτοβουλία, η φαντασία, η αξιοκρατία και η σκληρή δουλειά τελικά ευοδώνονται. Πρόκειται για την ιστορία ενός ιδρύματος που δεν είχε την τύχη άλλων θνησιγενών προσπαθειών, γιατί βρήκε εύφορο έδαφος: κάποιους ανθρώπους που φρόντισαν η ιδέα να καρπίσει και να εδραιωθεί. Τα ονόματα των πρωταγωνιστών είναι γνωστά, όμως υπάρχουν και των πολλών δευτεραγωνιστών ή των εκπαιδευομένων φοιτητών που θήτευσαν στο ίδρυμα, καθώς και των εξωτερικών συνεργατών. Όλοι αυτοί αποτελούν το ΕΛΙΑΜΕΠ, μια κατά γενική ομολογία επιτυχημένη προσπάθεια παραγωγής σκέψης και προτάσεων πολιτικής τα τελευταία 20 χρόνια. Στη συνέχεια μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο-αφιέρωμα στα είκοσι χρόνια λειτουργίας του ΕΛΙΑΜΕΠ.

 

 • 1988 ELIAMEP’S Establishment

From the mid-1980s, a team of academics, members of the armed forces, diplomats and journalists started to convene on a regular basis. Their aim was to formulate independent, scientific analyses of developments in the Mediterranean, Southeast Europe and Black Sea regions, as well as matters related to European integration and transatlantic relations. In April 1988, this initiative acquired institutional status with the establishment of the Hellenic Foundation for Defence and Foreign Policy, which became widely known by its Greek acronym ELIAMEP. The pioneers of this initiative were Professors Thanos Veremis, Yannis Valinakis, Theodore Couloumbis and the late Admiral (ret.) Theodore Deyannis.

 • 1988 Volunteerism

From the outset, ELIAMEP significantly relied upon the volunteered contribution of young students and researchers. Special emphasis was given to training young researchers. The contribution of our stagiaires and research interns was invaluable in the establishment and operation of the Centre of Information and Documentation.

 • 1989 Southeast European Yearbook

The first issue of ELIAMEP’s annual publication, the Southeast European Yearbook, went to print. For 12 consecutive years, the Yearbook was published as an English-language report on developments in Southeast Europe relating to matters of security, foreign policy and democratisation. In 1990, ELIAMEP also launched an annual publication in Greek, the Yearbook of Foreign and Defence Policy.

 • 1989 Annual Lecture

ELIAMEP’s first Annual Lecture was delivered by Sir Michael Howard, Professor at Oxford University and President of the International Institute for Strategic Studies (IISS). In subsequent years, our Annual Lecture series honoured eminent personalities from Greece and abroad. These have included the Swedish Foreign Minister Carl Bildt; the former U.S. Under-secretary of State Richard Holbrooke; the EU High Representative to Bosnia-Herzegovina Carlos Westendorp; the Secretary General of the Arab League Amr Moussa; the former Secretary General of the Western European Union Willem van Eekelen; the former British Foreign Secretary Lord Owen; the Director General of the World Trade Organization Pascal Lamy; the European Commissioner for Enlargement Issues Olli Rehn; the former European Commissioner of Foreign Affairs and Dean of Oxford University Chris Patten; Ambassador (ret.) Byron Theodoropoulos; the European Ombudsman Nikiforos Diamandouros and the former President of the Federation of Greek Industries Theodoros Papalexopoulos.

 • 1990 Halki International Seminars

Inauguration of the Halki International Seminars that quickly became one of the most reputable and important ‘summer schools’ in the broader region of Southeast Europe, the Mediterranean and wider Middle East. These seminars are held annually on the island of Halki, which has been designated by UNESCO as the «Island of Peace and Friendship of International Youth». ELIAMEP’s efforts to establish a Network of Young Leaders from the countries of Southeastern Europe, the Mediterranean, the Middle East and the Black Sea regions began in 1990. Today, there is an alumni network of more than 1200 participants from over 60 countries and international organisations. The seminars’ twin objectives are: a) to foster professional and amicable relations and ties between the participants (young people who will in the future hold core, leadership positions in their countries) in order to contribute to peaceful resolutions of differences, the development of democratic institutions and increased inter-state economic cooperation among Balkan and Eastern Mediterranean countries; b) to contribute to scientific knowledge in relation to policy issues of concern to the regions of Sountheastern Europe, the Mediterranean, the Middle East and the Black Sea.

 • 1991 Japanese Studies Seminar 

The first of a series of five Japanese Studies Seminars took place in cooperation with the Japan Foundation and with the support of the Japan External Trade Organization, and a research centre for Japanese Studies was set up.

 • 1993 Name Change

The Hellenic Foundation for Defence and Foreign Policy was renamed Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, while retaining the Greek acronym ELIAMEP. The Foundation’s new name reflected a clear message: in the context of the EU and its implications for its member states’ collective sovereignty, it is pertinent to differentiate our country’s European policy from other dimensions of its foreign policy. Consequently, in the following years, ELIAMEP expanded its research interests to include issues of European integration, migration, human rights, good governance, security sector reform, energy and climate change.

 • 1993 Network Of Directors Of Institutes Of International Relations

Particular importance was attributed to the Foundation’s participation in developments in world affairs and international networks. In this context, ELIAMEP, chaired and organised an international conference in Rhodes for the Νetwork of Directors of International Relations Institutes.

 • 1993 Programme For The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons

ELIAMEP’s participation in a thematic sector of growing importance marked Greece’s representation to the Programme for Non-Proliferation of Nuclear Weapons that was put together by the Frankfurt Peace Research Institute and the Rockefeller Brothers Fund.

 • 1995 Participation In International Networks

ELIAMEP’s Center of Information and Documentation joined the European Information Network on International Relations and Area Studies (EINIRAS).

 • 1995 Conflict-Resolution Seminars

A long collaboration with the United States Institute of Peace (USIP) was established through the organisation of conflict-resolution seminars for high-ranking officials from Southeast Europe and the Black Sea countries, thus contributing to efforts towards peaceful solutions to differences within these regions. Conflict-resolution efforts were subsequently extended to include the wider Mediterranean and Middle East, while Greek-Turkish relations and the Cyprus issue remain a fundamental priority.

 • 1995 Publication Of Turkey Today

Long before the 1999 “earthquacke diplomacy”, ELIAMEP contributed to the rapprochement with Turkey at the civil society level. We believe that building bridges between Greeks and Turks both within specific professional groups (academics, journalists, etc) and at the level of personalities, is complementary to an efficient foreign policy and has positive effects for Greek security and bilateral relations. Aimed at offering deep and thorough insight to experts and researchers working on Greek-Turkish relations, as well as to the wider Greek public opinion, ELIAMEP published the collective volume “Η Τουρκία Σήμερα” (Turkey Today). This was complemented in 2002 by “Σύγχρονη Τουρκία: Κοινωνία, Οικονομία και Εξωτερική Πολιτική” (Modern Turkey: Society, Economy and Foreign Policy), and included the contributions of eminent experts from Greece, Turkey, Europe and the United States.

 • 1996 Proposals For A Peaceful Settlement Of The Kosovo Crisis

Two proposals for a peaceful settlement of the Kosovo crisis were published by ELIAMEP following visits and in-depth discussions with stakeholders in Belgrade and Prishtina. Through dedicated project teams, a series of meetings, and the distribution of proposed recommendations to governments, public policy NGOs in the EU, the USA, Southeastern Europe, and international organisations operating in the area, ELIAMEP participated in efforts leading to Southeastern Europe’s smooth transition to stability and security –preconditions for its incorporation into the Euro-Atlantic community

 • 1997 EuroMeSCo

ELIAMEP became part of the Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo) network that concentrates on different aspects of Mediterranean security and Euro-Mediterranean cooperation. During 2004-2006, ELIAMEP (co-)chaired EuroMeSCo’S General Assembly, and since 2006 we are part of the network’s Executive Committee. Ensuring Greece’s presence and active participation in European and regional initiatives and activities on a non-governmental level, particularly in the sphere of Euro-Mediterranean coopeation and security, constitutes a fundamental priority for ELIAMEP.

 • 1998 Kosovo: Avoiding Another Balkan War

ELIAMEP published the first international publication with proposals for a peaceful settlement of the Kosovo crisis: “Kosovo: Avoiding Another Balkan War.” A new set of recommendations regarding developments in Kosovo were put forward again by ELIAMEP the following year.

 • 2000 Hydra International Meetings

Inauguration of the Hydra International Meetings organised in cooperation with the British Embassy and the British Council in Athens. ELIAMEP has also organised a number of bilateral ‘Strategic Dialogue’ meetings with institutes from Germany, Austria, Italy, the Netherlands, India, Russia and Israel with the objective of exchanging views and facilitating research collaboration.

 • 2000 Marshall Memorial Fellowship Program

Following a proposal by the German Marshall Fund of the United States (GMFUS), ELIAMEP undertook the coordination of the Marshall Memorial Fellowship Program in Greece. The MMF programme aims at creating a network of young European and American leaders in an attempt to strengthen the transatlantic relation. The GMF awards more than 100 fellowships each year to European and American leaders in politics, government, business, media, and the non-profit sector, who travel and explore people, societies and institutions on either side of the Atlantic.

 • 2001 – Journal Of Southeast European & Black Sea Studies (London: Taylor & Francis Group)

The Journal of Southeast European & Black Sea Studies is launched, initially published by Frank Cass and subsequently by Routledge, Taylor & Francis Group: London. The Journal is published quarterly and constitutes ELIAMEP’s official scientific journal. Its aim is to establish a line of communication with the countries of the wider Balkan and Black Sea regions, which have been neglected for some time by mainstream social science but that are increasingly included in existing programmes of university study. The principal disciplines covered are politics, political economy, international relations, sociology and social anthropology, as well as modern history. The journal has both an academic and a practical policy-oriented approach. Since 2007, our publication is indexed and abstracted in: The Social Sciences Citation Index®; Social Scisearch®; and the Journal Citation Reports/ Social Sciences Edition.

 • 2001 Seminars For Military Officers

In the framework of its regular collaboration with the Ministry of National Defence and the National Defence General Staff, ELIAMEP offered specialised training seminars for General Staff cadres that have since taken place on an annual basis. ELIAMEP also undertakes research studies and regular teaching duties in the Armed Forces’ educational establishments and the Ministry of Foreign Affairs’ Diplomatic Academy.

 • 2001 Cooperation With The Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation

Since 2001, ELIAMEP formally hosts foreign fellows of the Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation during their research fellowship in Greece. The Onassis Foundation has also extensively supported the expansion and renewal of ELIAMEP’s library.

 • 2002 Southeastern Europe And Transatlantic Relations

With the support of the German Marshall Fund of the US, ELIAMEP instituted the Forum on New Security Issues: Shared Interests and Values between Southeast Europe and the Transatlantic Community. This initiative led to a series of workshops on organised crime – one of the region’s most critical security issues, undermining its stability and democratization that are valuable for the region’s gradual incorporation in transatlantic institutions.

 • 2002 Muslim-Christian Relations In 21st Century Europe

In an effort to rigorously and comprehensively study the diversity of Muslim communities living across Europe and examine particular problems in and potential solutions to Christian-Muslim conflict at the EU level, ELIAMEP conducted a long-term project on the state of Christian-Muslim relations in 21st century Europe.

 • 2003 Acquiring A Permanent Venue

The Foundation changed address three times – from the Pedion tou Areos to Akadimias Street and then to Xenofontos Street – before eventually, in 2003, acquiring its own premises on Vassilissis Sofias Avenue. ELIAMEP was able to purchase privately owned office space thanks to the generous donations of the Leventis and Niarchos Foundations and contributions from the Alexander S. Onassis Public Benefit and Lilian Voudouris Foundations, TITAN S.A. and S & B Industrial Minerals S.A., the Bank of Greece and the Efthimiades Group. The new offices were inaugurated by Mr. Petros Molyviatis, then Minister of Foreign Affairs of Greece.

 • 2003 Policy Papers

Given its objective to formulate ideas and produce policy relevant research, ELIAMEP instituted the Policy Papers series that put forward realistic policy proposals with regard to Greek foreign and security policy as well as significant European policy issues.

 • 2003 European Seminars

ELIAMEP’s European Seminars were launched in 2003. Initially organised in the context of the Halki International Seminars, the success of our European Seminars Series quickly led to their establishment as a separate annual event. These annual high-level meetings have concentrated on Europe’s political and social challenges, the EU’s global role and its neighbourhood, and have brought together experts, senior academics and policy makers from across Europe. Since 2006 they have been organised with the support of the Jean Monnet Lifelong Learning Programme of DG Education & Culture (European Commission).

 • 2003 College Of Europe

ELIAMEP became the connecting link between the College of Europe and Greek candidates applying to the College. It serves as the headquarters for the Greek Candidates’ Selection Committee for the College of Europe.

 • 2004 Migration – Human Rights –Civil Society

ELIAMEP dynamically entered into the area of migration studies with a number of research programmes funded by the European Commission and other institutions. In addition to migration, ELIAMEP significantly broadened its research scope to projects, workshops and publications on human rights, good governance, civil society and active participation in public life.

 • 2004 Security Sector Reform And Good Governance

As an integral part of ELIAMEP’s interest in matters related to the reform of the security sectors and good governance in Southeast Europe, the Black Sea, the Mediterranean and Middle East, an educational seminar was held in Tirana on ‘Security Sector Reform in Albania’ with the support of NATO’s Science Programme. ELIAMEP’s activities in SSR issues continue in a series of related publications and seminars, and through its participation in the on-going European network Initiative for Peacebuilding.

 • 2004 Arab Reform Initiative

ELIAMEP became a member of the Arab Reform Initiative, which concentrates on governance and reform challenges in the wider Middle East. Other partners include the Council on Foreign Relations, the EU Institute for Security Studies, the Center for European Reform, the Spanish FRIDE and research centres from ten Arab countries.

 • 2004 Hermes – Institutional Partnership Network

ELIAMEP launched the HERMES network in order to foster greater cooperation and interaction between Greek civil society and the business sector. In 2006, HERMES was transformed into an institutional partnership network, extended to diplomatic representations in Greece as well, business associations and other agencies. The principal objective is to establish a broad network of institutional subscribers and to ensure financial support for the Foundation’s development and research programmes.

 • 2005 Partnership With Istanbul Bilgi University

ELIAMEP started its collaboration with Bilgi University in the framework of the International Relations Postgraduate Programmes: MA degree in International Relations with a concentration in Greek-Turkish relations. The programme offers comparative courses in international relations theory, foreign policy analysis, policy and politics in Greece and Turkey, and nationalism The two-year graduate degree is intended for future academics, diplomats, journalists and government officials, working or planning to work on different aspects of Turkish and Greek studies.

 • 2005 Contribution To The Debate Between European Think Tanks And The European Commission

In September 2005, ELIAMEP brought together the Directors of 15 European think tanks to discuss the role of the European Union in the changing global environment. The President of the European Commission, José Manuel Barroso, participated in this brainstorming session that was co-organised with the Bureau of European Policy Advisors (BEPA) of the European Commission at Kasteel Gravenhof in Belgium.

 • 2006 Debating Reforms – University Level Education

Aiming to contribute to the public debate on an exceptionally significant issue, ELIAMEP presented the findings of its comparative study on higher education in Greece and selected European countries. The project consisted of extensive empirical research in Greece and other European countries, with special emphasis on the views of specific stakeholders, such as students, graduates and employers. The resulting Policy Paper argues in favour of urgent reforms needed in the changing European and international environment, and puts forward concrete suggestions on priority issues, such as strengthening competition within the Greek university system, institutionally securing the administration and strengthening the institutions’ independence, protecting the university space, promoting the internationalization of universities, increasing public resources for universities and managing them more effectively, as well as utilizing non-state funding sources.

 • 2006 Networks Of Excellence

ELIAMEP joined two Networks of Excellence funded by the European Commission: EU-CONSENT – Wider Europe, Deeper Integration? and RECWOWE – Reconciling Work and Welfare – EU Network of Excellence, on labour and social welfare issues in Europe.

 • 2006 Proposals For The Protection Of Christian Orthodox Religious And Cultural Monuments In Kosovo

ELIAMEP’s published proposals for the protection of Christian Orthodox religious and cultural monuments in Kosovo, were the result of a careful analysis and evaluation from a team of experts. Our contribution was submitted within the spirit of Ambassador Kai Eide’s proposals for the protection of the Christian Orthodox Serbic monuments and institution in Kosovo, as well as the directives of the Contact Team for an agreement on the future government of Kosovo. Details from the said proposal were used by the team of the United Nations Ombudsman Mr. Martti Ahtisaari.

 • 2007 Research Position On European Affairs

As part of ELIAMEP’s ongoing efforts to further expand and upgrade its focus on long-standing issues of foreign and defence policy, European integration, developments in the Balkans, Greek-Turkish relations, the Mediterranean and the Middle East, transatlantic relations and further significant issues of international relations, a research position in European affairs has been instituted with the support of the Costopoulos Foundation. The Stavros Costopoulos Fellow conducts research and convenes conferences and workshops on issues of European integration and the future of Europe. The establishment of further ‘chairs of research’ will be sought by ELIAMEP with the objective, among others, to train young scholars, researchers and experts in order to create a ‘critical  mass’ of experts who will be able to staff public services, international organisations and university departments.

 • 2007 Climate Change And Human Security

Attempting to actively contribute to addressing the most crucial global challenge, ELIAMEP has become involved in the sector of climate change and human security. Among other initiatives in this field, we have extensively cooperated with the Ministry of Foreign Affairs and the Hellenic Society for the Protection of the Environment and Cultural Heritage in a variety of related programmes and activities.

 • 2007 Natural Gas Pipelines And European Energy Security

At a time when the European Union’s energy security and Greek-Turkish rapprochement has raised the interest of specialists and non-specialists alike, ELIAMEP launched a study on the impact of Greek-Turkish energy cooperation on the EU’s energy safety. Particular emphasis is placed on the construction of the TGI (Turkey-Greece-Italy Interconnector) natural-gas pipeline, which will connect the networks of the three countries.

 • 2007 Initiative For Peacebuilding (IfP)

ELIAMEP became part of the Initiative for Peacebuilding (IfP) network, together with nine other European institutes. IfP is funded by the European Commission and aims at bringing together knowledge and expertise on peacebuilding and conflict prevention, particularly as these relate to EU policy.

 • 2007 International Recognition – Eliamep Receives European Commission’s Golden Star

ELIAMEP’s project «Communicating EU Values Across Greece» was awarded a 2007 Golden Star by the European Commission. The awards were delivered within the framework of the «Europe for Citizens» programme, a new programme that responds to the need of enhancing citizen participation in the construction ofEurope.

 • 2007 Contribution In The Formulation Of Policy Proposals For The Future Of Europe

ELIAMEP is a partner of the network Think Global – Act European established by Notre Europe and the Fondation pour l’Innovation politique (Fondapol) with the aim of putting forward recommendations to the EU’s troika presidency (France, the Czech Republic and Sweden, July 2008 – December 2009).

 • 2008 Contribution In Shaping EU’s Role In The Global Age

The EU is called upon to respond dynamically and effectively to the challenges of globalization. Through the initiative “An EU »fit for purpose» in a global age”, ELIAMEP participates along with the Policy Network of London and the European Institute of the London School of Economics in an ambitious programme aiming to formulate proposals onEurope’s political choices in the new globalized environment. The final proposals will be presented in two large-scale conferences inLondonand inBrussels, which will also be attended by the heads of the EU institutions.

 • 2008 ELIAMEP Thesis

ELIAMEP launches a new publication series, ELIAMEP Thesis. This new series of short and timely pieces of analysis and recommendations are published several times a year and cover topical issues related to EU integration,Europe’s role in global affairs and important developments in international affairs.

 • 2008 ELIAMEP Blog Section

In the process of redesigning and renovating its digital and web presence, ELIAMEP has launched a new collective blog section. Blogs@eliamep aims to enrich public dialogue in areas related to our research and educational activities. It hosts short research-based analyses and commentaries by ELIAMEP’s research team and we hope it will constitute a forum for dialogue with informed citizens and the wider research community.

 • 2009 Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ

In 2009 ELIAMEP became one of the 17 institutions in Greece, chosen by the European Commission to host Europe Direct Information Centers for the next programming period (2009-2012). The Centers aim at bringing citizens living in Greece closer to the European Union by offering them multifaceted and well-documented information on all European issues that are of interest to them. Citizens can contact the ELIAMEP’s Europe Direct Center to ask for information regarding, for example, the structure and functioning of European institutions; European legislation; citizens’ rights; ways of participating in the drafting of European policies and in European political life; funding opportunities offered by the EU; studying or working in other EU member states, etc. The Center also offer free copies of official EU publications and Internet access in order for visitors to search for online information with the help of the center’s specialized staff. Last but not least, it disseminates information about the EU and contributes to promoting the public debate on European issues through running a special website, organizing round-table discussions, visits to schools and other events, and maintaining contacts with the media.

 

 • 2009 Halki International Seminars

The 2009 Halki International Seminars, which celebrated their 20th anniversary, focused on the role of the transatlantic institutions in helping local stakeholders address security challenges in the Middle East, the Black Sea and Southeastern Europe. Ιt was a sign of general acceptance that this year’s group was one of the strongest in recent years, as well as one of the most populous comprised of 75 participants.

 

 • 2009 European Seminars

In the framework of its European Seminars, the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) organized an international high-level conference entitled “The Delphic Oracle on Europe: Politics and Policies“. In the course of the conference a group of around 40 leading academics, practitioners, think tankers and journalists analyzed and evaluated the outcome of the 2009 European elections and debated the redefinition of economic governance in the EU in light of the current global crisis, Europe’s global role in a rapidly changing international environment, the perspectives for a “Green Europe”, and the future of the Lisbon Treaty.

 

 • 2010 BODOSSAKI Post Doctoral Research Fellowship

In an effort to upgrade ELIAMEP’s involvement in traditional issues of foreign and defence policy in areas and fields such as European integration, the Balkans, Greek-Turkish relations, the Mediterranean and the Middle East, transatlantic relations and other important issues of international politics, ELIAMEP launched, in 2010, a new post-doctoral research fellowship was established with the kind support of the Bodossaki Foundation. Along with the Stavros Costopoulos Research Fellowship, this new research post, supported by the Bodossaki Foundation, will further ELIAMEP’s ambition to establish more research fellowships in Greece and contribute to educating a new generation of scientists, researchers and experts to staff international organisations, public and private sector entities and university departments.

 

 • 2010 European website on integration

This website is an initiative of the European Commission, aiming to provide policy makers and practitioners working on integration throughout Europe with a tool for the exchange of information and good practice. Among others, it includes information on funding opportunities for integration projects; a documentation library for integration-related documents (legislation, reports, policy papers, etc); examples of integration “good practice” in a range of thematic areas; a directory of other members of the integration community around Europe, including potential project partners, etc.

 

 • 2011 Perspectives on the Crisis in Greece

There is an abundance of information and debates on the crisis which has shaken Greece and has challenged the Eurozone since May 2010 when it became apparent that Greece was unable to service its soaring debt. In the summer of 2010 the European Commission (EC), the European Central Bank (ECB) and the International Monetary Fund (MF), the so-called ‘troika’, bailed it out. In July 2011 a second rescue package was offered to Greece on the condition of structural reforms which the Greek government has promised to implement.

ELIAMEP has started pooling together academic and policy-oriented papers on the crisis, published electronically or in printed form. It also offered press reviews on the issue. The aim of the Foundation has been to provide informed citizens of Greece, Europe and the world with selected pieces of economic, political, social and cultural analysis which go beyond a descriptive presentation of the crisis.  Visitors of its website were able to read on-line or download any of the papers or reports made available for free through this site. Visitors have also been welcome to suggest the addition of new papers or reports to this collection.

 • 2011 Launch of ELIAMEP’S Twitter Account

ELIAMEP’s online presence is strengthened with the launch of twitter account-                 https://twitter.com/eliamepgr?lang=el

 

 • 2011 South-Eeast Europe Programme

The South-East Europe Programme of the Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP) was set up in 2011. Research and policy analysis on Balkan affairs has a long tradition in ELIAMEP going back to its founding in 1988. The Programme intends to follow that legacy of high quality scholarly and policy work. The South-East Europe Programme publishes policy analyses and research findings through the standard publishing outlets of ELIAMEP. It also reaches wider audiences by publishing short articles and op-eds in prominent Greek and international media and its news are communicated to several thousand subscribers through the mailing lists of ELIAMEP and the South-East Europe Programme as well as through social media. Last but not least, the South-East Europe Programme is associated with the academic journal Southeast European and Black Sea Studies, published by ELIAMEP in partnership with Taylor & Francis.

 

 • 2012 launch of the SLAVIC, EAST EUROPEAN AND EURASIAN STUDIES

In 2012, ELIAMEP launched a new research Programme in Slavic, East European and Eurasian Studies. The main purpose of this Programme is to provide first-class research and policy advice on topics relevant to political and economic developments in the former Soviet Union.

 • 2012 Launch of the Middle East – Mediterannean Report

Although Greek economic and political interests in South-eastern Europe and relations with Turkey will continue to be Greece’s top foreign policy priorities, the Mediterranean/Middle East is becoming a region of growing importance. The Middle East-Mediterranean Report aimed to present the major developments in the aforementioned regions and analyze their consequences.

 

 • 2012 Prospects of the EU

In 2012, ELIAMEP organized the 9th European Seminar dedicated to the question of how Europe will avoid becoming irrelevant in the rapidly changing global environment. Furthermore, it joined a research project on the European External Action Service and National Diplomacies, led by the European Policy Centre (EPC) and the Finnish Institute for International Affairs, as well as a project on European Think Tanks at a Crossroads, led by the Centre for Liberal Strategies. It also contributed to a study on future scenarios for the Eurozone conducted by the Friedrich Ebert Stiftung. At the same time, it continued its participation in the Think Global Act European project and the LISBOAN network; presented the results of the first two stages of the study on the evaluation and further exploitation of European financial resources by Greece; and continued providing information and promoting the public dialogue on EU affairs through the Europe Direct Information Center hosted at its premises.

 

 • 2013 Crisis Observatory

The Crisis Observatory is an initiative of the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), with the support of the “Stavros Niarchos” Foundation. The Crisis Observatory’s guiding principle is the presentation of new research, policy proposals and information, which are based on solid arguments and empirical evidence, with a view to improving the level of public discourse about the crisis.

 

 • 2013 New Pact for Europe

International collaborative project, funded by a consortium of major European foundations, which aimed at promoting a Europe-wide debate on the three fundamental questions, which need to be answered for developing an effective response to the multi-dimensional crisis Europeans are facing: What do we need the EU for? What needs to be done? How should it be done?

 

 • 2014 ERC Grant in the area of Social Sciences and Humanities

ELIAMEP is the first Research Centre to host an ERC grant in Greece in the area of Social Sciences and Humanities. GRASSROOTSMOBILISE is a five year research programme based at the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), and funded by the European Research Council (ERC). The programme will be studying grassroots level mobilisations ‘in the shadow’ of European Court of Human Rights religious freedoms jurisprudence.

 

 • 2015 ELIAMEP’s Project is selected as success story

The project “The EU and its Discontents – Time for a New Grand Bargain?” has been selected as success story by a panel of experts from the European Commission, on the basis of a selection process according to rigorous criteria regarding the quality, relevance and results of the project. It has also been marked as such in the Erasmus+ Projects Results Platform.

 

 • 2015 International Advisory Board and Scientific Council added to governance structure

ELIAMEP is supported by an International Advisory Board and a Scientific Council.

 

 • 2016 White Paper on Greek Foreign Policy, Defense and Security

ELIAMEP White Paper on Greek Foreign Policy, Defence and Security, edited by Director General of ELIAMEP, Dr. Thanos Dokos, aimed at constituting a high-level strategy textbook by outlining objectives of the Greek national strategy and defining partners and regions of high interest. In this context, relations of Greece with the EU and important countries were analysed, while attention was also paid to the institutional framework of Greek foreign policy. The White Paper also presented current dilemmas and future opportunities for Greek foreign policy, defence and security and attempted to make realistic policy recommendations .

 

 • 2017 ACADEMY OF ATHENS AWARDS ELIAMEP

Following the publication of ELIAMEP White Book on Greek Foreign Policy, Defence and Security, the Athens Academy gave an award to the Foundation. ELIAMEP’s President, Professor Loukas Tsoukalis received the prize on 21 December 2017 and stated that ‘This prize is a great honour and recognition of ELIAMEP’s work in the last 30 years.