Το 1988, μια μικρή ομάδα πανεπιστημιακών, πρώην στρατιωτικών και διπλωματών, καθώς και δημοσιογράφων, με πρωτεργάτες τους Θ. Βερέμη, Γ. Βαληνάκη και Θ. Ντεγιάννη, ίδρυσαν το Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Στόχος ήταν η δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα που θα προωθούσε τη μελέτη και το διάλογο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, εστιάζοντας στην ευρύτερη γειτονιά της Ελλάδας.  

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1993, το ΕΛΙΑΜΕΠ μετονομάστηκε σε Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, διατηρώντας όμως το γνωστό πλέον ακρωνύμιο. Με την μετονομασία του το ΕΛΙΑΜΕΠ αναγνώριζε την τεράστια σημασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, καθιστούσε σαφή τη διάκριση μεταξύ ευρωπαϊκής και παραδοσιακής εξωτερικής πολιτικής και ταυτόχρονα διεύρυνε σημαντικά το πεδίο των
δραστηριοτήτων του.  

Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται για την παραγωγή και διάδοση τεκμηριωμένης γνώσης, προσφέρει ένα βήμα διαλόγου και αποτελεί ταυτόχρονα ένα παράθυρο ανοικτό στον κόσμο εκτός ελληνικών συνόρων. Πιστεύει στην πολυφωνία και αρνείται τη μισαλλοδοξία. Η ιστορία του ΕΛΙΑΜΕΠ συνιστά μια υπόσχεση αισιοδοξίας, ότι η πρωτοβουλία, η συνεργασία, ο εθελοντισμός και η σκληρή δουλειά τελικά ευοδώνονται.  

Διατελέσαντες Πρόεδροι: 

 • † Ναύαρχος Θεόδωρος Ντεγιάννης  (19881992) 
 • † Καθηγητής Θεόδωρος Κουλουμπής  (19931995) 
 • Καθηγητής Θάνος Βερέμης  (19962000) 
 • Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης  (2001σήμερα) 

Διατελέσαντες Γενικοί Διευθυντές

 • Καθηγητής Θάνος Βερέμης (1988-1993)
 • Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης (1993-1998)
 • Καθηγητής Θεόδωρος Κουλουμπής (1998-2006)
 • Δρ Θάνος Ντόκος (2006-2019)
 • Καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος (2019-2023)
 • Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη (2023-σήμερα)

Πολλοί άλλοι συντελεστές, ερευνητές και συνεργάτες, και πλήθος εκπαιδευομένων φοιτητών, συνέβαλαν σε αυτό που σήμερα είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ, ένας κατά γενική ομολογία επιτυχημένος οργανισμός παραγωγής σκέψης, έρευνας και προτάσεων πολιτικής τα τελευταία 30+ χρόνια. 

Σημαντικότερα ορόσημα στην ιστορία και εξέλιξη του ΕΛΙΑΜΕΠ:  

 • 2019: Το ΕΛΙΑΜΕΠ υιοθετεί στην εσωτερική λειτουργία του ένα Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, κατόπιν έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • 2018: Το ΕΛΙΑΜΕΠ γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας

Tο ΕΛΙΑΜΕΠ γιόρτασε τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του, ολοκληρώνοντας την ανακατασκευή της αίθουσας συνεδριάσεων και προχωρώντας σε ψηφιακή αναβάθμιση και ευρύ ανασχεδιασμό της ιστοσελίδας του.

 • 2018: 1η Πανελλαδική Μαθητική προσομοίωση οργάνων της ΕΕ
 • 2017: Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης το Δεκέμβριο 2017, και δήλωσε ότι συνιστά «μεγάλη τιμή και αναγνώριση του έργου του ΕΛΙΑΜΕΠ τα τελευταία 30 χρόνια».  

 • 2016: Λευκή Βίβλος Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας  

Η έκδοση της Λευκής Βίβλου του ΕΛΙΑΜΕΠ αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός εγχειριδίου στρατηγικής υψηλού επιπέδου, μέσω της ανάδειξης των στόχων της ελληνικής εθνικής στρατηγικής και της αναγνώρισης εταίρων και περιοχών υψηλού ενδιαφέροντος. Παρουσίαζε τα διλήμματα και τις ευκαιρίες, επιδιώκοντας να διατυπώσει ρεαλιστικές προτάσεις πολιτικής.  

 • 2015: Θέσπιση του Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου 

Το Ίδρυμα θέσπισε το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου συμβάλλουν στην διεθνή ενίσχυση της παρουσίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Λειτουργεί παράλληλα με τη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία συνεισφέρει στη διαμόρφωση των μελλοντικών προτεραιοτήτων και δράσεων του ΕΛΙΑΜΕΠ 

 • 2015: Το Ευρωπαϊκό Σεμινάριο του 2015 επιλέχθηκε ως «success story»  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε το 12o Ευρωπαϊκό Σεμινάριο του ΕΛΙΑΜΕΠ (θέμα: «The EU and its Discontents – Time for a New Grand Bargain) ως «success story». Η επιτυχία έχει καταγραφεί στην Πλατφόρμα για τα αποτελέσματα των Προγραμμάτων Erasmus+. 

 • 2014: Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι το πρώτο ερευνητικό ίδρυμα στην Ελλάδα που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERCστο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, για το πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα GRASSROOTSMOBILISE. Το πρόγραμμα μελετά τις κοινωνικές διεργασίες στο πεδίο του θρησκευτικού πλουραλισμού υπό το φάσμα της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με την θρησκευτική ελευθερία.  

 • 2013: Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη  

Το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε στην πανευρωπαϊκή διαβούλευση, πρωτοβουλία οκτώ ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και δεξαμενών σκέψης, για τη διαμόρφωση ενός Νέου Συμφώνου για την Ευρώπη, που οδήγησε στην εκπόνηση δύο σημαντικών Εκθέσεων (2014 και 2017). Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τρεις θεμελιώδεις άξονες: Γιατί χρειαζόμαστε την ΕΕ; Τί πρέπει να γίνει; Πώς πρέπει να γίνει; Το ΕΛΙΑΜΕΠ συντόνισε την ελληνική εκπροσώπηση στις εθνικές, διεθνικές και πανευρωπαϊκές δημόσιες συζητήσεις και συναντήσεις.  

 • 2013: Παρατηρητήριο για την Κρίση 

Το Παρατηρητήριο για την Κρίση δημιουργήθηκε το 2013 με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και στη συνέχεια του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη. Εκδίδει μελέτες οικονομικού κυρίως περιεχομένου, διατηρεί χωριστή ιστοσελίδα με ευρεία ενημέρωση, οργανώνει συνέδρια και δημόσιες εκδηλώσεις. Πρόσφατα δημοσίευσε μελέτες με θέμα τις μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία και τη δημόσια διοίκηση στη διάρκεια της κρίσης. 

 • 2012: Συμμετοχή στο Διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης  

Ιδίως μετά το 2012 εντείνεται η συμμετοχή του ΕΛΙΑΜΕΠ στον πανευρωπαϊκό Διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης. Το 9ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο είχε ως θέμα πώς η Ευρώπη θα αποφύγει να καταστεί επουσιώδης σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον. Επιπλέον, το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα  για την  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τις εθνικές διπλωματίες, με επικεφαλής το European Policy Centre (EPC) και το Φινλανδικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (FIIA). Συμμετείχε επίσης στο πρόγραμμα για τις Ευρωπαϊκές Δεξαμενές Σκέψης, με επικεφαλής το Centre for Liberal Strategies. Το ΕΛΙΑΜΕΠ συνέβαλε σε μελέτη για την μελλοντική δομή της Ευρωζώνηςυπό το Friedrich Ebert Stiftung, και συμμετείχε στο πρόγραμμα «Think Global Act European» και στο δίκτυο LISBOAN  

 • 2011: Θέσπιση του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης προάγει τον διάλογο σε σημαντικά ζητήματα των Βαλκανίων, με τη διοργάνωση και συμμετοχή σε υψηλού επιπέδου σχετικές εκδηλώσεις. Μέλη του δίνουν συχνά διαλέξεις και ομιλίες σε συνέδρια που λαμβάνουν χώρα στα Βαλκάνια και διεθνώς. Στο πλαίσιο του προγράμματος εκδίδεται από το ΕΛΙΑΜΕΠ η επιστημονική επιθεώρηση Southeast European and Black Sea Studies, σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Taylor & Francis. 

 • 2010: Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των μεταναστών 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ανέλαβε εθνικός συντονιστής για την ιστοσελίδα της ΕΕ για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών. Στόχος ήταν να παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης της σχετικής πολιτικής και στην κοινότητα ένταξης των μεταναστών μια πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφόρησης. Περιέχει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για ευκαιρίες χρηματοδότησης, βιβλιοθήκη εγγράφων σχετικών με την ενσωμάτωση, παραδείγματα καλών πρακτικών, ευρετήριο άλλων μελών της κοινότητας που ασχολείται με την ενσωμάτωση μεταναστών σε όλη την Ευρώπη, κ.ά. 

 • 2010: Μεταδιδακτορική Ερευνητική Υποτροφία με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη  

Το ΕΛΙΑΜΕΠ εγκαινίασε το 2010 μια μεταδιδακτορική ερευνητική υποτροφία με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Μαζί με την ερευνητική υποτροφία του Ιδρύματος Σταύρου Κωστόπουλου, αυτή η νέα ερευνητική θέση (που λειτούργησε μέχρι και το 2013) προωθούσε τη φιλοδοξία του ΕΛΙΑΜΕΠ να καθιερώσει περισσότερες ερευνητικές υποτροφίες στην Ελλάδα και να συμβάλλει στην εκπαίδευση μιας νέας γενιάς επιστημόνων, ερευνητών και ειδικών, για να στελεχώσουν διεθνείς οργανισμούς, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και πανεπιστημιακά τμήματα.  

 • 2009: Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct που φιλοξενείται στο ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελεί ένα από τα 17 κέντρα στην Ελλάδα που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση των πολιτών, προσφέροντάς πολύπλευρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση για ευρωπαϊκά θέματα. Το Κέντρο πληροφορεί τους πολίτες για την ΕΕ και συμβάλλει στην προώθηση του δημοσίου διαλόγου στα Ευρωπαϊκά ζητήματα μέσω της ιστοσελίδας τουμε την οργάνωση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζηςμε επισκέψεις σε σχολεία, καθώς και άλλες εκδηλώσεις, και διατηρώντας την επαφή με το κοινό μέσω των ΜΜΕ. Ειδικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: http://europedirect.eliamep.gr/ 

 • 2008: “Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ” 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ εγκαινίασε μια νέα εκδοτική σειρά, το ELIAMEP Thesis/ Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ. Η νέα αυτή σειρά σύντομων κειμένων πολιτικής εκδίδεται αρκετές φορές τον χρόνο και καλύπτει θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το ρόλο της Ευρώπης στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και σημαντικές εξελίξεις από το χώρο των διεθνών σχέσεων. 

 • 2008: Συμβολή στη διαμόρφωση του ρόλου της ΕΕ στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον 

Μέσω της πρωτοβουλίας An EU fit for purpose in a global age, το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε μαζί με το Policy Network του Λονδίνου και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του London School of Economics σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που περιλάμβανε συναντήσεις σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με τη συμμετοχή πολιτικών και πανεπιστημιακών. Στόχος του προγράμματος ήταν η διαμόρφωση προτάσεων για τις ευρωπαϊκές πολιτικές επιλογές στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Οι τελικές προτάσεις παρουσιάστηκαν σε δύο μεγάλα συνέδρια στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή των επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 

 • 2007:Συμβολή στη διαμόρφωση προτάσεων για το Μέλλον της Ευρώπης 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε στο δίκτυο ευρωπαϊκών ινστιτούτων διεθνών σχέσεων Τhink Global Act European, το οποίο δημιούργησαν το Νotre Europe και το Fondation pour lInnovation Politique (Fondapol) με στόχο να συμβάλουν με προτάσεις πολιτικής στις επόμενες τρεις προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλίας, Τσεχίας και Σουηδίας Ιούλιος 2008Δεκέμβριος 2009). 

 • 2007: Διεθνής Αναγνώριση –Απονομή του βραβείου Golden Star  

Απονομή του βραβείου Golden Starαπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Πρόγραμμα του ΕΛΙΑΜΕΠ “Communicating EU values across Greece” (Διάδοση των αξιών της ΕΕ στην Ελλάδα). Τα βραβεία απονεμήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος “Ευρώπη για τους πολίτες”, ένα νέο πρόγραμμα που ανταποκρινόταν στην ανάγκη για προαγωγή της συμμετοχής των πολιτών στην οικοδόμηση της Ευρώπης. 

 • 2007:Κλιματική αλλαγή και ανθρώπινη ασφάλεια 

Σε μια προσπάθεια συμβολής στη διαχείριση της σημαντικότερης παγκόσμιας πρόκλησης, το ΕΛΙΑΜΕΠ ενεργοποιήθηκε στο πεδίο τηςκλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης ασφάλειας, συνεργαζόμενο σε προγράμματα και δραστηριότητες με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Ελληνική Εταιρία Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

 • 2007: Ερευνητική Έδρα Ιδρύματος Σταύρος Κωστόπουλος  

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης της έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ για διαχρονικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, θεσμοθετήθηκε θέση ερευνητή για Ευρωπαϊκά θέματα με την υποστήριξη του Ιδρύματος Κωστοπούλου. Στο πλαίσιο της εν λόγω ερευνητικής έδρας εκπονούνται μελέτες και οργανώνονται συνέδρια και συναντήσεις εργασίας με θέμα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης.  

 • 2006:Προτάσεις για την προστασία των ορθόδοξων θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων στο Κοσσυφοπέδιο 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ δημοσίευσε προτάσεις για την προστασία των ορθόδοξων θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων στο Κοσσυφοπέδιοαποτέλεσμα προσεκτικής ανάλυσης και αξιολόγησης από ομάδα ειδικών του ΕΛΙΑΜΕΠ. Στοιχεία των προτάσεων του ΕΛΙΑΜΕΠ αξιοποιήθηκαν από την ομάδα του διαμεσολαβητή του ΟΗΕ κ. Martti Αhtisaari. 

 • 2006:Συμμετοχή σε Δίκτυα Αριστείας 

Εκκίνηση συμμετοχής του ΕΛΙΑΜΕΠ σε δύο Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αριστείας (Networks of Excellence),τα οποία χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: το EUCONSENT – Wider EuropeDeeper Integration? και το RECWOWE – Reconciling Work and Welfare, που μελετά ζητήματα εργασίας και κοινωνικής πρόνοιας στην Ευρώπη. 

 • 2006: Κείμενο Πολιτικής για τις μεταρρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση 

To ΕΛΙΑΜΕΠ δημοσίευσε συγκριτική μελέτη για τις μεταρρυθμίσεις στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Το Κείμενο Πολιτικής συνόψιζε τα πορίσματα εμπειρικής έρευνας για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις.  

 • 2005:Συμβολή στο διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκών Δεξαμενών Σκέψης και τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής 

Τον Σεπτέμβριο του 2005 το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε συνάντηση Διευθυντών 15 μεγάλων Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Διεθνών Σχέσεων για να συζητήσουν το ρόλο της ΕΕ στο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Το συνέδριο αυτό, στο οποίο συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso, διοργανώθηκε στο Βέλγιο σε συνεργασία με το Bureau of European Policy Advisors (BEPA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 • 2005: Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Bilgi 

Έναρξη συνεργασίας με ένα σημαντικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της Τουρκίας, τοΠανεπιστήμιο Bilgi, στο πλαίσιο τουΜεταπτυχιακού ΠρογράμματοςΔιεθνών Σχέσεωνμεέμφαση στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις(MA in International Relations with a concentration in GreekTurkish relations) Το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα (που λειτούργησε μέχρι το 2011) απευθυνόταν σε διπλωμάτες, δημοσιογράφους, κρατικούς αξιωματούχους και μελλοντικούς πανεπιστημιακούς που επιθυμούσαν να μελετήσουν διάφορες πτυχές των Ελληνοτουρκικών σχέσεων.  

 • 2004: ΕΡΜΗΣ- Πρόγραμμα Θεσμικής Συνεργασίας 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ δημιούργησε τοδίκτυο ΕΡΜΗΣσε μια προσπάθεια μεγαλύτερης συνεργασίας με τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Το 2006 μετονομάζεται σε «Πρόγραμμα θεσμικής συνεργασίας», προκειμένου να συμπεριλάβει και διπλωματικές αντιπροσωπείες στην Ελλάδα, επιχειρηματικούς συνδέσμους και άλλους φορείς. Στόχος ήταν η δημιουργία ευρέος δικτύου θεσμικών συνδρομητών κι η εξασφάλιση οικονομικής υποστήριξης για τα προγράμματα του ΕΛΙΑΜΕΠ. 

 • 2004: Arab Reform Initiative 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ γίνεται μέλος τουArab Reform Initiative (μαζί με τα: Council on Foreign Relations, EU Institute for Security Studies, Centre for European Reform, FRIDE και ερευνητικά κέντρα από δέκα αραβικές χώρες). Η συμμετοχή του ΕΛΙΑΜΕΠ στο δίκτυο αυτό εντάσσεται, μεταξύ άλλων, στο ευρύτερο ενδιαφέρον του για θέματα που σχετίζονται με την αναμόρφωση του τομέα ασφάλειας και τη χρηστή διακυβέρνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο/ Μέση Ανατολή. 

 • 2004: Μετανάστευση – Ανθρώπινα Δικαιώματα – Κοινωνία των Πολιτών 

Είσοδος του ΕΛΙΑΜΕΠ στον πεδίο της μετανάστευσης,με την υλοποίηση σειράς ερευνητικών προγραμμάτων με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων. Πέραν της μετανάστευσης, το ΕΛΙΑΜΕΠ διεύρυνε σημαντικά τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα με την υλοποίηση ικανού αριθμού προγραμμάτων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, χρηστής διακυβέρνησης, κοινωνίας των πολιτών και ενεργού συμμετοχής στη δημόσια ζωή. 

 • 2003: Κολλέγιο της Ευρώπης 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στοΚολλέγιο της Ευρώπηςκαι τους Έλληνες υποψήφιους. Έκτοτε φιλοξενεί αδιάλειπτα την Επιτροπή Επιλογής Ελλήνων Υποψηφίων για το Κολλέγιο της Ευρώπης (Bruges & Natolin).  

 • 2003: Ευρωπαϊκά Σεμινάρια 

Θεσμοθέτηση των «Ευρωπαϊκών Σεμιναρίων», αρχικά στο πλαίσιο των Διεθνών Σεμιναρίων Χάλκης. Η μεγάλη επιτυχία τους οδήγησε στην δημιουργία ενός ξεχωριστού ετήσιου θεσμού συναντήσεων υψηλού επιπέδου για Ευρωπαϊκά θέματα. Στις συναντήσεις αυτές συμμετέχουν εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί και διαμορφωτές πολιτικής από όλη την Ευρώπη. Από το 2006 διοργανώνονται με την υποστήριξη του Jean Monnet Lifelong Learning Programme της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 • 2003: Κείμενα Πολιτικής 

Με δεδομένη την έμφαση στην παραγωγή ιδεών και προτάσεων πολιτικής, και λιγότερο στη θεωρητική έρευνα, το ΕΛΙΑΜΕΠ καθιερώνει τη σειρά«Κειμένων Πολιτικής»που έχουν ως στόχο την παραγωγή ρεαλιστικών προτάσεων πολιτικής σε θέματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, καθώς και σε σημαντικά ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής. 

 • 2002: Σχέσεις Χριστιανών και Μουσουλμάνων στην Ευρώπη του 21ου αιώνα 

Αποβλέποντας στην ειρηνική συνύπαρξη ΧριστιανώνΜουσουλμάνων σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, ιδίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά και στην ομαλή ένταξη των μουσουλμανικών κοινοτήτων στιςευρωπαϊκές κοινωνίες, το ΕΛΙΑΜΕΠ διεξήγαγε έρευνα για την διαφορετικότητα των μουσουλμανικών κοινοτήτων σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και τη σχέση Χριστιανών-Μουσουλμάνων στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. 

 • 2001:Συνεργασία με το Ίδρυμα Α. Σ. Ωνάσης 

Θεσμοθετείται συνεργασία με το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης για την επιστημονική υποστήριξη και φιλοξενία των αλλοδαπών υποτρόφων του Ιδρύματος Α. Σ. Ωνάσης. Το Ίδρυμα Ωνάση υποστήριξε μέσω της συνεργασίας αυτής την ανανέωση του υλικού της βιβλιοθήκης του ΕΛΙΑΜΕΠ. 

 • 2001:Σεμινάρια επιμόρφωσης στελεχών των Γενικών Επιτελείων 

Στο πλαίσιο της τακτικής συνεργασίας του με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ, το ΕΛΙΑΜΕΠ πραγματοποιεί σε ετήσια βάση σεμινάρια επιμόρφωσης στελεχών των Γενικών Επιτελείων. Η συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας περιλαμβάνει επίσης την εκπόνηση μελετών, καθώς και την τακτική διδακτική δραστηριότητα στελεχών του ΕΛΙΑΜΕΠ στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ενόπλων Δυνάμεων και τη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 • 2001: Journal οf Southeast European and Black Sea Studies (London: Taylor & Francis Group) 

Ξεκινά η έκδοση τουJournal of Southeast European & Black Sea Studies(LondonTaylor & Francis), που αποτελεί την επίσημη επιστημονική επιθεώρηση του ΕΛΙΑΜΕΠ και εκδίδεται τέσσερις φορές το χρόνοΣκοπός της Επιθεώρησης είναι να εδραιώσει μια γραμμή επιστημονικής επικοινωνίας με τιςπεριοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας. Τα κύρια ερευνητικά πεδία που καλύπτονται μέσα από τα κείμενα της επιθεώρησης είναι η Πολιτική, η Πολιτική Οικονομία, οι Διεθνείς Σχέσεις και η Σύγχρονη Ιστορία. Η επιθεώρηση διατηρεί τόσο ακαδημαϊκή όσο και εφαρμοσμένη προσέγγιση. Από το 2007, η επιθεώρηση συμπεριλαμβάνεται στο ISI Social Science Citation Index (SSCI). 

 • 2000: Marshall Memorial Fellowship Program 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ αναλαμβάνειύστερα από πρόταση του German Marshall Fund of the United States, τον συντονισμό τουMarshall Memorial Fellowship Programστην Ελλάδα. Οι υποτροφίες έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου Ευρωπαίων και Αμερικανών νέων ηγετών, στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της διατλαντικής συνεργασίας. Το German Marshall Fund χορηγεί πάνω από 100 υποτροφίες ετησίως σε νέους Ευρωπαίους και Αμερικανούς δημοσιογράφους, εκπροσώπους του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου και MKO, που ταξιδεύουν για να γνωρίσουν τους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς και κοινωνίες. Έκτοτε το ΕΛΙΑΜΕΠ φιλοξενεί αδιαλείπτως τους Αμερικανούς Marshall fellows στην Ελλάδα 

 • 2000: Διεθνείς Συναντήσεις Ύδρας 

Έναρξη τωνΔιεθνών Συναντήσεων Ύδραςσε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο που επαναλήφθηκαν για αρκετά χρόνια. Επίσης, το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις «Στρατηγικού Διαλόγου» με ινστιτούτα από τη Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Ολλανδία, Ινδία, Ρωσία και Ισραήλ, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τη διευκόλυνση της ερευνητικής συνεργασίας. 

 • 1998: Έκδοση της Μελέτης «Kosovo Avoiding Another Balkan War» 

Δημοσίευση της πρώτης διεθνούς έκδοσης με προτάσεις για την ειρηνική διευθέτηση της κρίσης του Κοσσυφοπεδίου (KosovoAvoiding Another Balkan war). Το 1999 παρουσιάστηκαν και νέες προτάσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ για το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου. 

 • 1997: EuroMeSCo 

Εγκαινιάζεται η συμμετοχή του ΕΛΙΑΜΕΠ στο δίκτυοEuroMeSCo(EuroMediterranean Study Commission), που ασχολείται με θέματα Μεσογειακής ασφάλειας και Ευρωμεσογειακής συνεργασίας. Το 2004-06 το ΕΛΙΑΜΕΠ αναλαμβάνει τη (συν)προεδρία της EuroMeSCo, ενώ από το 2006 αποτελεί μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του δικτύου. Βασική προτεραιότητα του ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελεί η διασφάλιση της ελληνικής παρουσίας και ενεργού συμμετοχής σε ευρωπαϊκές και περιφερειακές πρωτοβουλίες και διεργασίες σε μη-κυβερνητικό επίπεδο.  

 • 1996:Προτάσεις για την ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στο Κοσσυφοπέδιο 

Tο ΕΛΙΑΜΕΠ δημοσιεύει δύο προτάσεις για την ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στο Κοσσυφοπέδιοσε συνέχεια επισκέψεων και επαφών στο Βελιγράδι και την Πρίστινα. Μέσω ομάδων εργασίας και σχετικών συναντήσεων, και της αποστολής των δημοσιευμένων προτάσεων σε κυβερνήσεις, επιλεγμένους φορείς δημόσιας πολιτικής στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και διεθνείς οργανισμούς, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιδίωξε να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικών για μια ομαλή μετάβαση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ιδίως των Δυτικών Βαλκανίων) στη σταθερότητα και την ασφάλεια, και την ενσωμάτωσή της στην ευρωατλαντική κοινότητα. 

 • 1995: Έκδοση του «Η Τουρκία Σήμερα» 

Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση όσων ασχολούνται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και της ελληνικής κοινής γνώμης γενικότερα, εκδίδεται ο συλλογικός τόμος «Η Τουρκία Σήμερα», που θα συμπληρωθεί το 2002 από την «Σύγχρονη Τουρκία: Κοινωνία, Οικονομία και Εξωτερική Πολιτική», με τη συμβολή σημαντικών Ελλήνων, Τούρκων, Ευρωπαίων και Αμερικανών ειδικών. 

 • 1995: Σεμινάρια επίλυσης συγκρούσεων 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ εγκαινιάζει μια μακρόχρονη συνεργασία με το United States Institute of Peace (USIP) με τη διοργάνωσησεμιναρίων επίλυσης συγκρούσεωνγια υψηλόβαθμους αξιωματούχους από τη ΝΑ Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών στις παραπάνω περιοχές. Οι περιοχές ενδιαφέροντος σε θέματα επίλυσης συγκρούσεων θα διευρυνθούν με τη Μεσόγειο/ Μέση Ανατολή, ενώ βασική προτεραιότητα αποτελούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Η συνεργασία συνεχίστηκε μέχρι το 2002.  

 • 1993: Πρόγραμμα για τη μη-διασπορά πυρηνικών όπλων 

Την ελληνική συμμετοχή σε ένα θεματικό τομέα αυξανόμενης σπουδαιότητας σηματοδότησε το Πρόγραμμα για τη Μη-Διασπορά Πυρηνικών Όπλων σε συνεργασία με το Frankfurt Peace Research Institute και το Rockefeller Brothers Fund. 

 • 1993: Προεδρία του Διεθνούς Συνεδρίου Δικτύου Διευθυντών Ινστιτούτων Διεθνών Σχέσεων 

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη δραστηριοποίηση του ΕΛΙΑΜΕΠ σε διεθνή δίκτυα. Στο πλαίσιο αυτό το ΕΛΙΑΜΕΠ αναλαμβάνει την προεδρία και διοργανώνει στη Ρόδο διεθνές συνέδριο τουδικτύου Διευθυντών Ινστιτούτων Διεθνών Σχέσεων. 

 • 1993: Αλλαγή ονομασίας του ΕΛΙΑΜΕΠ 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής μετονομάζεται σε Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής διατηρώντας το ακρωνύμιο ΕΛΙΑΜΕΠ. Η νέα ονομασία του Ιδρύματος εμπεριείχε ένα σαφές μήνυμα: στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εκκολαπτόμενης συλλογικής κυριαρχίας των κρατώνμελών της, πρέπει να διαχωρισθεί η Ευρωπαϊκή πολιτική από την υπόλοιπη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Τα επόμενα χρόνια το ΕΛΙΑΜΕΠ θα διευρύνει σημαντικά τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα με την υλοποίηση ικανού αριθμού προγραμμάτων, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων, σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μετανάστευσης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρηστής διακυβέρνησης και μεταρρύθμισης του τομέα ασφάλειας, καθώς και ενέργειας. 

 • 1991: Σεμινάριο Ιαπωνικών Σπουδών   

ΠρώτοΣεμινάριο Ιαπωνικών Σπουδών(σε συνεργασία με το Japan Foundation και με την υποστήριξη του Japan External Trade Organisation). Παράλληλα, λειτούργησε στο πλαίσιο του ΕΛΙΑΜΕΠ ερευνητικό Κέντρο Ιαπωνικών Σπουδών, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά πέντε εκπαιδευτικά σεμινάρια, έως και το 1995.  

 • 1990: Διεθνή Σεμινάρια της Χάλκης 

Εγκαινιάζονται ταΔιεθνή Σεμινάρια της Χάλκης, τα οποία καθιερώνονται ως ένα από τα σημαντικότερα «θερινά εκπαιδευτικά σχολεία» για νέους ηγέτες στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, της Μεσογείου/Μέσης Ανατολής και της Μαύρης Θάλασσας. Λαμβάνουν χώρα σε ετήσια βάση στο νησί της Χάλκης, που έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO ως χώρος ειρήνης και φιλίας των νέων όλου του κόσμου. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στα σεμινάρια ξεπέρασε τα 1200 άτομα από περισσότερες από 60 χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Τα σεμινάρια είχαν διττό στόχο: (α) τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων (νεότερα σε ηλικία άτομα που συχνά προορίζονται για σημαντικές θέσεις στις χώρες τους) για την ειρηνική επίλυση των διαφορών, την ανάπτυξη δημοκρατικών θεσμών και την αύξηση της διακρατικής οικονομικής συνεργασίας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου/ Μέσης Ανατολής, (β) τη συμβολή στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν τις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας, της Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. 

 • 1989: Ετήσια Διάλεξη 

Εγκαινιάζεται η «Ετήσια Διάλεξη»του ΕΛΙΑΜΕΠ με ομιλητή τον Sir Michael Howard, Καθηγητή στην Οξφόρδη και πρόεδρο του International Institute for Strategic Studies (IISS). Τον θεσμό της «Ετήσιας Διάλεξης» τίμησαν τα επόμενα χρόνια σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Carl Bildt, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Richard Holbrooke, ο πρώην Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ στη Βοσνία Ερζεγοβίνη Carlos Westendorp, ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου Amr Moussa, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης Willem van Eekelen, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Lord Owen, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Pascal Lamy, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Διεύρυνσης Olli Rehn, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Εξωτερικών Σχέσεων και πρύτανης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Chris Patten, ο πρέσβης ε.τ. Βύρων Θεοδωρόπουλος, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Νικηφόρος Διαμαντούρος και ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος. 

 • 1989: Southeast European Yearbook 

Δημοσίευση της πρώτης ετήσιας αγγλόφωνης έκδοσης του ΕΛΙΑΜΕΠ, Southeast European Yearbook. Για τα επόμενα 12 χρόνια, το Yearbook αποτέλεσε μια έκδοση αναφοράς σχετικά με τις εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε θέματα ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής και εκδημοκρατισμού. Τον επόμενο χρόνο άρχισε να εκδίδεται ετησίωςκαι η ελληνόφωνη Επετηρίδα Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής.  

 • 1988: Εθελοντισμός 

Από την πρώτη στιγμή το ΕΛΙΑΜΕΠ στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην εθελοντική προσφορά νέων ανθρώπων, φοιτητών και ερευνητών. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην εκπαίδευση νέων ερευνητών. Πολύ σημαντική ήταν η συμβολή των εκπαιδευόμενων συνεργατών στη δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του Ιδρύματος. 

 • 1988: ΄Ιδρυση του ΕΛΙΑΜΕΠ 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, μια ομάδα πανεπιστημιακών, στρατιωτικών, διπλωματών και δημοσιογράφων άρχισε να δραστηριοποιείται με στόχο τη διαμόρφωση μιας ανεξάρτητης επιστημονικής θεώρησης των εξελίξεων στις περιοχές της Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Ευξείνου Πόντου, στους τομείς της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των διατλαντικών σχέσεων. Τον Απρίλιο 1988 ιδρύεται το Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).