Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός παραγωγής έρευνας, ιδεών και προτάσεων πολιτικής, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1988.

Αποστολή του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι η επεξεργασία και διάδοση τεκμηριωμένης γνώσης για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στο πεδίο της ευρωπαϊκής, εξωτερικής και ευρύτερα δημόσιας πολιτικής, και την εμπέδωση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Ελλάδας.

Σκοπός του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι να τροφοδοτεί τη δημόσια σφαίρα με επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες, μελέτες, αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής, και να προσφέρει μια διαρκή, ανοιχτή πλατφόρμα δημόσιου διαλόγου για τα σημαντικά ζητήματα που εντάσσονται στους τομείς των ενδιαφερόντων του.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ προωθεί τις αξίες του δημοκρατικού πλουραλισμούέναν ορθολογικό και ψύχραιμο δημόσιο διάλογο για τις μεγάλες περιφερειακές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προκλήσεις, την επίλυση των διαφορών μέσω του διαλόγου, και τον ευρωπαϊκό και ευρωατλαντικό προσανατολισμό της Ελλάδας.

Η αποστολή, ο σκοπός και οι αξίες του ΕΛΙΑΜΕΠ ορίζονται και διαφυλάσσονται από το Καταστατικό Λειτουργίας του Ιδρύματος.

Το έργο μας

Η δραστηριότητα του ΕΛΙΑΜΕΠ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, που περιλαμβάνουν:

 • τους θεσμούς και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • την ασφάλεια, τις διεθνείς σχέσεις και την επίλυση συγκρούσεων (με έμφαση στις περιοχές των Βαλκανίων, Μαύρης Θάλασσας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Μεσογείου/ Μέσης Ανατολής και Ασίας)
 • τη διαχείριση της μετανάστευσης
 • τις διατλαντικές σχέσεις
 • τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συμμετοχή των πολιτών
 • τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου
 • την ισότητα των φύλων ως οριζόντια θεματική
 • η θρησκεία, τις ταυτότητες και τον πολιτισμό
 • το ρόλο των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην εποχή των «ψευδών» ειδήσεων
 • την ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή
 • την ενέργεια, βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή.

Διακρίσεις 

Σύμφωνα με διεθνείς αξιολογήσεις, το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένα από τα σημαντικότερα think tanks σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το 2020, το Global Go To Think Tank Index Report του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια το κατέταξε στην 1η θέση στην Ελλάδα, ανάμεσα σε συνολικά 57 ελληνικά think tank, και στην 49η θέση μεταξύ των “Καλύτερα Δικτυωμένων” think tank παγκοσμίως.

Λίγα χρόνια νωρίτερα, η βράβευση του ΕΛΙΑΜΕΠ από την Ακαδημία Αθηνών το 2017 αποτέλεσε μια ακόμη αναγνώριση της διαχρονικής συμβολής και του έργου που επιτελεί.

Άλλες σημαντικές διακρίσεις για το ΕΛΙΑΜΕΠ:

 • Υπήρξε ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που φιλοξένησε ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC).
 • Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 5 πρώτους φορείς (μεταξύ των οποίων είναι και μεγάλα ελληνικά πανεπιστήμια) με το μεγαλύτερο αριθμό έργων και την υψηλότερη χρηματοδότηση από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον τομέα των κοινωνικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών σπουδών
 • Το 12o Ευρωπαϊκό Σεμινάριο του ΕΛΙΑΜΕΠ που πραγματοποιήθηκε το 2015 με θέμα «The EU and its Discontents – Time for a New Grand Bargain?», επιλέχθηκε ως «success story» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δράσεις και Δίκτυα 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ:

 • Συμμετέχει σε περισσότερα από 35 έργα, με μια έμπειρη και ανανεούμενη ομάδα ερευνητών.
 • Πραγματοποιεί πολυάριθμες ενημερωτικές δράσεις ανοιχτού διαλόγου, μέσα από την παραγωγή δημοσιεύσεων, την ενημέρωση δημοσιογράφων και τη διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συναντήσεων ομάδων εργασίας.
 • Συνεργάζεται μ’ ένα ευρύ δίκτυο 300+ φορέων σε όλους τους τομείς, δραστηριοποίησής του, στην Ευρώπη και παγκοσμίως (όπως φορείς του δημόσιου τομέα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ΜΜΕ, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες, ιδρύματα χρηματοδότησης, κ.ά.). .
 • Το συνολικό έργο του ΕΛΙΑΜΕΠ (ερευνητικά προγράμματα, εκδηλώσεις, εκδόσεις, δράσεις σε δίκτυα και θεσμοθετημένες συνεργασίες, χρηματοδότηση και άλλες δραστηριότητες) καταγράφεται λεπτομερώς στις Ετήσιες Εκθέσεις, που δημοσιεύονται ανελλιπώς από το 2006.
 • Συμμετέχει ενεργά σε πολλά διεθνή δίκτυα όπως: New Pact for Europe, Open European Dialogue, Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo), Arab Reform Initiative (ARI), European Policy Institutes Network (EPIN), European Expert Network on Culture and the Audiovisual (EENCA), EU Non-Proliferation and Disarmament Consortium (EUNPD), OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutions, Europe’s People’s Forum (EPF), European Cyber Agora, European Security and Defence College, Think Tank Network on the Eastern Partnership, Schuman Network, Transatlantic Periscope και United Nations Sustainable Development Solutions Network (SDSN).
 • Άρθρα συνεργατών του ΕΛΙΑΜΕΠ φιλοξενούνται τακτικά στην ιστοσελίδα του European Parliament Think Tank και στο Think Tank Review του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.