Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός παραγωγής έρευνας, ιδεών και προτάσεων πολιτικής, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1988. 

Αποστολή του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι η επεξεργασία και διάδοση τεκμηριωμένης γνώσης για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στο πεδίο της ευρωπαϊκής, εξωτερικής και ευρύτερα δημόσιας πολιτικής, και την εμπέδωση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Ελλάδας. 

Έργο του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι να τροφοδοτεί τη δημόσια σφαίρα με επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες, μελέτες, αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής, και να προσφέρει μια διαρκή, ανοιχτή πλατφόρμα δημόσιου διαλόγου για τα σημαντικά ζητήματα που εντάσσονται στους τομείς ενδιαφέροντός του. 

Διεθνείς αξιολογήσεις έχουν συμπεριλάβει το ΕΛΙΑΜΕΠ μεταξύ των σημαντικότερων think tanks σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η βράβευση του ΕΛΙΑΜΕΠ από την Ακαδημία Αθηνών το 2017 αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής συμβολής και του έργου που επιτελεί .

Η δραστηριότητα του ΕΛΙΑΜΕΠ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, που περιλαμβάνουν: 

 • τους θεσμούς και τις πολιτικές της ΕΕ
 • τη διαχείριση της μετανάστευσης
 • την ασφάλεια, τις διεθνείς σχέσεις και την επίλυση συγκρούσεων (με έμφαση στις περιοχές των Βαλκανίων, Μαύρης Θάλασσας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Μεσογείου/ Μέσης Ανατολής και Ασίας)
 • τις ευρω- και διατλαντικές σχέσεις 
 • τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συμμετοχή των πολιτών 
 • τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου
 • τη θρησκεία και τον πολιτισμό
 • το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην εποχή των «ψευδών» ειδήσεων
 • την ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή
 • την ενέργεια, βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ:

 • Συμμετέχει σε περισσότερα από 35 έργα, με μια έμπειρη και ανανεούμενη ομάδα ερευνητών. 
 • Συνεργάζεται με περισσότερα από 300 ιδρύματα, φορείς και ινστιτούτα στην Ευρώπη και παγκοσμίως. 
 • Υπήρξε ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που φιλοξένησε ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC). 
 • Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Προγράμματος των Κοινωνικοοικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του 7ου Προγράμματος-Πλαίσιο από το Εθνικό Σημείο Επαφής στην Ελλάδα, το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ανάμεσα στους 5 πρώτους φορείς με το μεγαλύτερο αριθμό έργων και χρηματοδότησης από το πρόγραμμα αυτό.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ:

 • Πραγματοποιεί πολυάριθμες ενημερωτικές δράσεις ευρύτερου ανοιχτού διαλόγου, όπως την παραγωγή δημοσιεύσεων, την ενημέρωση δημοσιογράφων και τη διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συναντήσεων ομάδων εργασίας.
 • Διαθέτει εκτεταμένη δικτύωση με φορείς διαμόρφωσης πολιτικών σε όλους τους τομείς (όπως φορείς του δημόσιου τομέα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ΜΜΕ, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες, ιδρύματα χρηματοδότησης, κ.ά.).
 • Συμμετέχει ενεργά σε σειρά δικτύων όπως το New Pact for Europe, Mercator European Dialogue, Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo), το Arab Reform Initiative (ARI), το European Policy Institutes Network (EPIN) και το European Expert Network on Culture and the Audiovisual (EENCA).

Το συνολικό έργο του ΕΛΙΑΜΕΠ (ερευνητικά προγράμματα, εκδηλώσεις, εκδόσεις, δράσεις σε δίκτυα και θεσμοθετημένες συνεργασίες, χρηματοδότηση και άλλες δραστηριότητες) καταγράφεται λεπτομερώς στις Ετήσιες Εκθέσεις, που δημοσιεύονται ανελλιπώς από το 2006.