Χορηγοί →

Προϋπολογισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ →

Ισολογισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ →

Απολογισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ →

 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ χρηματοδοτείται κυρίως από την υλοποίηση ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών (πρωτίστως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δευτερευόντως άλλων φορέων και οργανισμών) καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα. Το ΕΛΙΑΜΕΠ διατηρεί ένα εξαιρετικά ανεπτυγμένο δίκτυο διεθνών συνεργασιών με ομοειδή ερευνητικά ιδρύματα και δεξαμενές σκέψης του εξωτερικού. Από το 2008 και έπειτα το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν στηρίζεται από κάποια κρατική επιχορήγηση. Πριν από το 2008, η κρατική χρηματοδότηση δεν ξεπέρασε ποτέ το 25-30% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΛΙΑΜΕΠ και αφορούσε κυρίως την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων και μελετών.

Η μόνη περιουσία που διαθέτει το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι τα ιδιόκτητα γραφεία του (προσφορά του  Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και του Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος) τα οποία φιλοξενούν έναν αυξανόμενο αριθμό ερευνητών. Η αναμόρφωση της αίθουσας εκδηλώσεων αποτελεί αποκλειστική χορηγία της εταιρείας Raycap.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει δημιουργήσει ερευνητικές θέσεις με επώνυμες χορηγίες, όπως αυτή του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη. Επίσης φιλοξένησε ερευνητικές θέσεις με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη και της εταιρείας Consolidated Contractors Company (CCC). Οι χορηγίες αυτές συμβάλλουν σημαντικά στην προσπάθεια του ΕΛΙΑΜΕΠ να αναδεικνύει νέους επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας και να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή δίκτυα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσφατα προγράμματα και δράσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ έχουν υποστηριχθεί από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τη Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το European Science Foundation, τα ιδρύματα Friedrich Ebert, Konrad Adenauer, German Marshall Fund of the United States, Stiftung Mercator, καθώς και από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και η Τράπεζα της Ελλάδος υποστήριξαν τη λειτουργία του «Παρατηρητηρίου για την Κρίση» του ΕΛΙΑΜΕΠ και συνέβαλαν σημαντικά στη γενικότερη λειτουργία του Ιδρύματος. Ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος και την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων υπήρξε η υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, της Εθνικής Τράπεζας, της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, του OTE A.E., της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη και του Ομίλου Ευθυμιάδη στη Θεσσαλονίκη.

Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, η Chrysanthy και George Demos, ο Όμιλος FOURLIS και η Μυτιληναίος Α.Ε. υποστήριξαν το Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ τους ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη υποστήριξή τους.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Το 2004 το ΕΛΙΑΜΕΠ εγκαινίασε το Πρόγραμμα Θεσμικής Συνδρομής. Μέσω του προγράμματος αυτού εταιρείες, επιχειρηματικές ενώσεις, πρεσβείες και άλλοι παρόμοιοι φορείς μπορούν να στηρίξουν τη συνέχιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου του Ιδρύματος.

Κατά την τρέχουσα περίοδο στο Πρόγραμμα Θεσμικής Συνδρομής συμμετέχουν οι εξής φορείς:

 

 

ELIAMEP US FUND

Οι χορηγοί με έδρα τις ΗΠΑ μπορούν να υποστηρίξουν το έργο του ΕΛΙΑΜΕΠ συνεισφέροντας στο «ELIAMEP US Fund» που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα King Baudouin στις ΗΠΑ (KBFUS). Το KBFUS είναι φιλανθρωπικός οργανισμός σύμφωνα με τις παραγράφους 501(c)(3) και 509(a)(1) του Internal Revenue Code. Οι υποστηρικτές και χορηγοί του ΕΛΙΑΜΕΠ μπορούν να συνεισφέρουν στο “ELIAMEP US Fund”, και έχουν τη δυνατότητα να είναι επιλέξιμοι για απαλλαγή φόρου στις συνεισφορές τους, στο βαθμό που ορίζει η φορολογική νομοθεσία των ΗΠΑ.

Εάν επιθυμείτε να υποστηρίξετε το έργο του ΕΛΙΑΜΕΠ μέσω του “ELIAMEP US Fund”, οι τρόποι συνεισφοράς είναι οι ακόλουθοι:

  • Δωρεά μέσω τραπεζικής επιταγής: Συμπληρώνετε στην τραπεζική επιταγή τα  στοιχεία του KBFUS αναγράφοντας “ELIAMEP US Fund” στο σημείο Memo της επιταγής και την αποστέλλετε στη διεύθυνση KBFUS, 10 Rockefeller Plaza, 16th Floor, New York, NY 10020‎
  • Δωρεά μέσω πιστωτικής κάρτας: μέσω του συνδέσμου για το ELIAMEP US Fund.
  • Δωρεά μέσω τραπεζικής κατάθεσης: Επικοινωνήστε με το KBFUS στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο (212) 713 7660‎.

Τα οικονομικά στοιχεία του Ιδρύματος υποβάλλονται στη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών  και ελέγχονται από εταιρεία ορκωτών λογιστών ετησίως. Για λόγους διαφάνειας, το Ίδρυμα δημοσιεύει στην ενότητα αυτή τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμούς, προϋπολογισμούς, απολογισμούς). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου ισολογισμών από την εταιρεία PwC για τα έτη 2020 και 2021.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες παρακάτω.

Προϋπολογισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ

2022  (2021 αναθεωρημένος)  2021  (2020 αναθεωρημένος)  2020  (2019 αναθεωρημένος)  2019   2018   2017   2016   2015

Ισολογισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ 

2022   2021   2020    2019   2018  2017   2016   2015   2014  2013   2012  2011

Απολογισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ

2022 2021  2020   2019    2018   2017   2016  2015  2014