Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οι μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις των τελευταίων ετών, από την κλιματική αλλαγή και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, μέχρι τις πανδημίες και τις οικονομικές κρίσεις, έχουν κάνει σαφές ότι η ευημερία λαών και ανθρώπων απαιτεί μια νέα προσέγγιση, πέρα από τη διαχρονική ενασχόληση με θέματα διπλωματίας και ασφάλειας. Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πλαίσιο αναφοράς για θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας. Διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας, αλλά συγχρόνως άπτονται πραγματικών ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Το ΕΛΙΑΜΕΠ επεκτείνει τις δραστηριότητές του προς αυτήν την κατεύθυνση με ερευνητικές εργασίες, εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις, εντοπισμό καλών πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και της κοινωνίας πολιτών. Κεντρικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια παίζει το Ελληνικό Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΛΦΟΒΑ), μια από κοινού πρωτοβουλία του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Foundation for Global Governance and Sustainability (FOGGS) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του ΕΚΠΑ.

Αναλυτές, Βιώσιμη Ανάπτυξη

Λυδία Αβράμη
Ερευνήτρια, Περιβαλλοντική διακυβέρνηση
Γιώργος Δικαίος
Βοηθός Ερευνητής, Κλιματική Διπλωματία, Βιωσιμότητα
Εμμανουέλα Δούση
Ειδική Σύμβουλος, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική πολιτική, Κλιματική αλλαγή
Μαρίκα Καραγιάννη
Επιστημονική συνεργάτιδα, Ειδική επιστήμων για την ενέργεια- Διδάσκουσα, Παν/μιο Πελοποννήσου και Διεθνές Παν/μιο Ελλάδος
Γεώργιος Κωστάκος
Επιστημονικός Συνεργάτης, Συνιδρυτής FOGGS
Μαρία Λογοθέτη
Ειδική Σύμβουλος, Οικονομολόγος, Εμπειρογνώμων Πρεσβευτής Σύμβουλος ε.τ.
Σέρυλ Νόβακ
Βοηθός Ερευνήτρια, Ocean Governance, Βιωσιμότητα, Μπλε ανάπτυξη, Project manager, Ερευνητικό Έργο 'ATHENA'
Παύλος Πετίδης
Βοηθός Ερευνητής, Ευρω-Αφρικανικές σχέσεις, Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Πολιτική