Κλίμα & Βιωσιμότητα

Το Πρόγραμμα «Κλίμα και Βιωσιμότητα» καλύπτει και συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων τα οποία συνδέονται με τις προκλήσεις που προκύπτουν από την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής, την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάγκη βιώσιμης ανάπτυξης και την ανθεκτικότητα σε κρίσεις. Τα θέματα αυτά αντιμετωπίζονται ως οριζόντια, καθώς επηρεάζουν όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, από την αγροτική ανάπτυξη, την οικονομία, το εμπόριο και τις μεταφορές μέχρι την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια. Το Πρόγραμμα στοχεύει στη διεπιστημονική ανάλυση των ευκαιριών και των κινδύνων της πράσινης ανάπτυξης, την κριτική επισκόπηση των κλιματικών και περιβαλλοντικών πολιτικών, των κοινωνικο-οικονομικών τους προεκτάσεων, καθώς και των γεωπολιτικών συνεπειών τους σε διεθνές, Ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλο το φάσμα των δημόσιων πολιτικών και η ανάδειξη δράσεων που προωθούν ένα βιώσιμο μέλλον. Το Πρόγραμμα συνεργάζεται με το Foundation for Global Governance and Sustainability (FOGGS), καθώς και την Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία (ΕΚΠΑ).

Αναλυτές, Κλίμα & Βιωσιμότητα

James Bacchus
Distinguished Global Fellow
Λυδία Αβράμη
Ερευνήτρια, Περιβαλλοντική διακυβέρνηση
Ευγενία Βαθάκου
Επιστημονική Συνεργάτιδα, Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ίων Βαλλιάνος
Βοηθός Ερευνητής, Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης
Μαρία Γαβουνέλη
Γενική Διευθύντρια, Kαθηγήτρια, Νομική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιώργος Δικαίος
Ερευνητής, Κλιματική Διπλωματία, Βιωσιμότητα, Ευρωπαϊκοί θεσμοί
Εμμανουέλα Δούση
Ειδική Σύμβουλος, Επικεφαλής Προγράμματος για το Κλίμα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική πολιτική, Κλιματική αλλαγή
Όθων Καμινιάρης
Βοηθός Ερευνητής, Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης
Μαρίκα Καραγιάννη
Επιστημονική συνεργάτιδα, Ειδική επιστήμων για την ενέργεια, Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Ηρώ Κουτουμάνου
Βοηθός Ερευνήτρια
Γεώργιος Κωστάκος
Επιστημονικός Συνεργάτης, Συνιδρυτής FOGGS
Μαρία Λογοθέτη
Ειδική Σύμβουλος, Οικονομολόγος, Εμπειρογνώμων Πρεσβευτής Σύμβουλος ε.τ.
Μιχάλης Μαθιουλάκης
Επιστημονικός Συνεργάτης, Αναλυτής Ενεργειακής Στρατηγικής και Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ
Σέρυλ Νόβακ
Επιστημονική Συνεργάτιδα, Βιωσιμότητα, Μετανάστευση
Σταύρος-Ευδόκιμος Πανταζόπουλος
Κύριος Ερευνητής, Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, Διεθνές Περιβαλλοντικό Δίκαιο, Δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου
Παύλος Πετίδης
Βοηθός Ερευνητής, Ευρω-Αφρικανικές σχέσεις, Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Πολιτική
Κατερίνα Σώκου
Ερευνήτρια Εξωτερικού, Υπότροφος Ερευνητικής Έδρας Θεόδωρου Κουλουμπή για τις «Ελληνοαμερικανικές Σχέσεις», Aνταποκρίτρια, Καθημερινή, Εξωτερική Συνεργάτης, Atlantic Council
Μαριάννα Τερεζάκη
Βοηθός ερευνήτρια και project manager στο έργο "Αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στα παιδιά στην Ελλάδα"
Στέλλα Τσάνη
Επιστημονική Συνεργάτιδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ηρακλής Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Οικονομικών, Erasmus University Rotterdam
Εκδήλωση
Το ΕΛΙΑΜΕΠ στο 9ο OUR OCEAN CONFERENCE 2024
15 Απριλίου 2024 - 17 Απριλίου 2024
Το ΕΛΙΑΜΕΠ στο 9ο OUR OCEAN CONFERENCE 2024
15 Απριλίου 2024 - 17 Απριλίου 2024