Πρόγραμμα Nοτιοανατολικής Ευρώπης

Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης δημιουργήθηκε το 2011. Η έρευνα και πολιτική ανάλυση γύρω από τα βαλκανικά ζητήματα έχει μεγάλη παράδοση στο ΕΛΙΑΜΕΠ ξεκινώντας από την περίοδο της ίδρυσης του το 1988. Το Πρόγραμμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης συνεχίζει αυτή την παράδοση της υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκού έργου και προτάσεων πολιτικής.

Το πρόγραμμα Νοτιανατολικής Ευρώπης προάγει τον διάλογο σε σημαντικά θέματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω της  διοργάνωσης και συμμετοχής σε υψηλού επιπέδου σχετικές εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο του forum «Διάλογος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη» το Πρόγραμμα οργανώνει κλειστές συνεδριάσεις  υπό το στις οποίες διπλωμάτες, διαμορφωτές πολιτικής, ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι ανταλλάσουν απόψεις σχετικά με σημαντικά περιφερειακά προβλήματα. Το Πρόγραμμα επίσης διοργανώνει διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα ενώ τα μέλη του δίνουν συχνά διαλέξεις και ομιλίες σε συνέδρια τα οποία λαμβάνουν χώρα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και αλλού. Στα πλαίσια του προγράμματος δημοσιεύεται και η επιστημονική επιθεώρηση Southeast European and Black Sea Studies, μια έκδοση του ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Taylor & Francis.

Διαβάστε περισσότερα για το Πρόγραμμα Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης εδώ.

Αναλυτές για Πρόγραμμα Nοτιοανατολικής Ευρώπης

Ιωάννης Αρμακόλας
Υπότροφος Ερευνητικής Έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος», Κύριος Ερευνητής
Julianne Funk
Ερευνήτρια