Πρόγραμμα Nοτιοανατολικής Ευρώπης

ΤοΠρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης,που δημιουργήθηκε το 2011 συνεχίζει την παράδοση του ΕΛΙΑΜΕΠ στον χώρο της έρευνας, πολιτικής ανάλυσης με συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής γύρω από τα βαλκανικά ζητήματα που ξεκίνησε από την περίοδο της ίδρυσής του 

Το πρόγραμμα προάγει τον διάλογο σε σημαντικά θέματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω της διοργάνωσης και συμμετοχής σε υψηλού επιπέδου σχετικές εκδηλώσεις.  

Oργανώνει κλειστές συνεδριάσειςστις οποίες διπλωμάτες, διαμορφωτές πολιτικής, ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι ανταλλάσσουν απόψεις για σημαντικά περιφερειακά προβλήματα.  

Το Πρόγραμμα επίσης διοργανώνει διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα, ενώ τα μέλη του δίνουν συχνά διαλέξεις και ομιλίες σε συνέδρια που λαμβάνουν χώρα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και διεθνώς 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιεύεται και η επιστημονική επιθεώρησηSoutheast European and Black Sea Studies, μια έκδοση του ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Taylor & Francis. 

 

SOUTHEAST EUROPEAN AND BLACK SEA STUDIES

Our multi-disciplinary academic journal publishes new research and comparative analyses on countries in Southeast Europe and the wider Black Sea region. Published by Routledge/Taylor & Francis in collaboration with ELIAMEP.

Latest issue 2023: Volume 23 (4)

This issue includes the special section “Battle for the European Union in the Periphery: Contestation Dynamics and Domestic Debates (LEAP)” by Ali Onur Özçelіk, Kadri Kaan Renda, Anthony Costello, covering the contested Europeanization in the European Periphery, including Hungary, Serbia, Georgia, and Turkey. Issue additionally covers the trajectory of the field of Balkan Southeast European studies, religion under communist rule in Albania, the dehumanization of Armenians in the speeches of Aliyev, genocide denialism in Turkey, history of Roma in Montenegro, party systems under autocratization, and Turkish international education aid.

Αναλυτές, Πρόγραμμα Nοτιοανατολικής Ευρώπης

Dimitar Bechev
Κύριος Ερευνητής, Aνατολική και Νότια Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική
Jelena Dzankic
Κύρια Ερευνήτρια, Πρόγραμμα ΝΑ Ευρώπης
Julianne Funk
Ερευνήτρια, Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Ana Krstinovska
Ερευνήτρια, Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εξωτερική πολιτική, διεθνείς σχέσεις, σύγχρονη Κίνα και σχέσεις ΕΕ-Κίνας-Δυτικών Βαλκανίων
Gentiola Madhi
Ερευνήτρια, Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Δυτικά Βαλκάνια, περιφερειακή συνεργασία, διαδικασία του Βερολίνου, μακροπεριφερειακή στρατηγική της ΕΕ
Çelik Rruplli
Ερευνητής, Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ανάλυση ΜΜΕ, εξωτερική πολιτική, πολιτικές ασφαλείας, ανθρώπινα δικαιώματα
Aleksandra Spasovska
Βοηθός ερευνήτρια, Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Γιάννης Αλεξανδρής
Ερευνητής, Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ, Γεωοικονομία, Διεθνές Εμπόριο και Άμεσες ξένες επενδύσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Ιωάννης Αρμακόλας
Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος ΝΑ Ευρώπης
Αλεξάνδρα Βουδούρη
Ερευνήτρια, Δημοσιογράφος, ανάλυση ΜΜΕ, Εξωτερική και Ευρωπαϊκή πολιτική
Ιζαμπέλ Ιωαννίδου
Κύρια Ερευνήτρια, διεθνής ειρήνη και ασφάλεια, εξωτερική πολιτική της ΕΕ, διεύρυνση της ΕΕ, Δυτικά Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος
Βασίλειος Π. Καρακάσης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Αλέξανδρος Κούτρας
Βοηθός Ερευνητής, Διαχειριστής στο Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Νίκος Μπακιρτζής
Βοηθός Ερευνητής, Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Ρίτσα Παναγιώτου
Κύρια Ερευνήτρια, Πρόγραμμα; Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Ιωάννης Παπαρίζος
Βοηθός Ερευνητής, Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Παναγιώτης Πασχαλίδης
Ερευνητής, Μελέτη των  αναπαραστάσεων για τα Βαλκάνια σε ελληνικά & διεθνή ΜΜΕ
Ευάγγελος Τέμπος
Επιστημονικός Συνεργάτης, Εμπειρογνώμων-Πρεσβευτής Σύμβουλος Β’, Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ΕΕ και Ευρωπαϊκή πολιτική Άμυνας
Μπλεντάρ Φετά
Ερευνητής, Εξωτερική & εσωτερική πολιτική, ανθρώπινα δικαιώματα στη ΝΑ Ευρώπη
GEMS – Gaming Ecosystem as a Multi-layered Security Threat
1 Σεπτεμβρίου 2023 - 31 Αυγούστου 2026
Civil Society Think Tank Forum (Berlin Process Summit 2023)
1 Μαρτίου 2023 - 31 Μαρτίου 2024
ALGREE - Albania-Greece: Understanding. Connecting. Partnering.
1 Απριλίου 2022 - 30 Μαΐου 2025
Civil Society Think Tank Forum (Berlin Process Summit 2023)
14 Οκτωβρίου 2023 - 15 Οκτωβρίου 2023