Ο Παναγιώτης Πασχαλίδης είναι διδάκτωρ στο αντικείμενο των ΜΜΕ και της επικοινωνίας (Πανεπιστήμιο Paris III-Sorbonne Nouvelle, 2012). Έχει υπάρξει ερευνητής στο Πρόγραμμα Νοτιο -ανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ από το 2015. Εργάστηκε ως διδάσκων στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2017). Πραγματοποίησε τη μετα-διδακτορική του έρευνα στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (2013- 2015). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη των  αναπαραστάσεων για τα Βαλκάνια και τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας στα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ, τη μελέτη των αναπαραστάσεων και των αντιλήψεων για τις Βαλκανικές χώρες στην Ελλάδα καθώς και την κάλυψη από τα ελληνικά ΜΜΕ της προσφυγικής/ μεταναστευτικής κρίσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη (2015- μέχρι σήμερα).