Ο Γιώργος Χρηστίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Ερευνητής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, και ο Παναγιώτης Πασχαλίδης, Ερευνητής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ και Επισκέπτης Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έδωσαν συνέντευξη στον Άρη Τόλιο στα πλαίσια της εκπομπής “Στάση των Δύο” για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 9,84fm σχετικά με τη νέα έκθεση του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τίτλο “Η διμερής συνεργασία ανάμεσα σε Αθήνα και Σκόπια στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων (Αστυνομία): Μια εκτίμηση της κατάστασης πριν και μετά την υιοθέτηση των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (2015)” (η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας), καθώς για την τωρινή κατάσταση των διμερών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. (Η συνέντευξη ξεκινά στο 1:04).