Η νέα μελέτη του Προγράμματος Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης  έχει τίτλο ‘Greek-Bulgarian relations: Present state and future challengesκαι συντάχθηκε από τους Γιώργο Χρηστίδη, Γιάννη Αρμακόλα και Παναγιώτη Πασχαλίδη. Η μελέτη επιχειρεί μια επισκόπηση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, εστιάζοντας σε διάφορες εκφάνσεις αυτών, από τις διπλωματικές σχέσεις και διμερή προβλήματα μέχρι οικονομικά ζητήματα, την ενέργεια και τις υποδομές ή τις κοινωνικές στάσεις και αναπαραστάσεις στα ΜΜΕ. Οι συγγραφείς της μελέτης τονίζουν ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι μια περίπτωση βαλκανικού ‘success story’ και ένας πυλώνας σταθερότητας για την περιοχή. Σε μια περίοδο ανάδειξης νέων παραγόντων αστάθειας και αβεβαιότητας στα Βαλκάνια, Ελλάδα και Βουλγαρία θα πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε όλα τα επίπεδα.  Η μελέτη ‘Greek-Bulgarian relations: Present state and future challenges’ πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της εταιρίας Ξανθάκης ΑΤΕ.