Το ALGREE – “AlbaniaGreece: Understanding. Connecting. Partnering., είναι έργο διάρκειας τριών ετών που υλοποιείται από το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ και χρηματοδοτείται από το Open Society Foundation for Albania (OSFA) και το Friedrich Naumann Foundation for Freedom Greece and Albania (FNF). Βασικός στόχος του ALGREE είναι να εξηγήσει και κυρίως να αντιμετωπίσει με συνολικό και συνεκτικό τρόπο τα σοβαρά προβλήματα, καθώς και τα «κενά» στις σχέσεις μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας τόσο στο διμερές/ επίσημο επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Το ALGREE φιλοδοξεί να εντοπίσει και να επισημάνει τα στοιχεία εκείνα, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από αξιωματούχους, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς επίσης και από τα ΜΜΕ και την κοινωνία πολιτών, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Σκοπός του, άλλωστε, είναι να προτείνει και να προβάλει τους τρόπους και τα μέσα εκείνα, που θα μπορούσαν να «χτίσουν» ένα στέρεο, ειρηνικό, συνεργατικό και ευρωπαϊκό μέλλον μεταξύ των δύο γειτονικών λαών.

Για αυτό το σκοπό, το ALGREE θα υλοποιήσει δράσεις διασύνδεσης και συνεργασίας με πληθώρα επίσημων φορέων και άλλων ενδιαφερόμενων πλευρών, καθώς και με την ευρύτερη κοινωνία στις δύο χώρες. Το ALGREE έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προχωρήσει σε «παρεμβάσεις» σε τρία επίπεδα:

 • Το επίσημο, κυβερνητικό
 • Το μιντιακό περιβάλλον με συναφή ανάλυση των εικόνων και αντιλήψεων των δύο λαών, όπως έχουν διαμορφωθεί και μέσω των ΜΜΕ
 • Το κοινωνικό

Το Σκεπτικό

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας υπήρξαν κατά καιρούς ταραχώδεις. Αυτή η μάλλον σύνθετη και περίπλοκη σχέση, ωστόσο, έχει τη δυνατότητα να γίνει μια ιστορία επιτυχίας στα Βαλκάνια, καθώς οι δύο χώρες μοιράζονται παρόμοιες αξίες και έχουν ισχυρούς ανθρώπινους και οικονομικούς δεσμούς. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Αλβανία μοιράζονται επίσης το ίδιο όραμα και στόχους για τη γεωπολιτική θέση της περιοχής, δηλαδή, την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Οι δύο κοινωνίες, εξάλλου, συνδέονται μεταξύ τους έχοντας ως «γέφυρες» την μεγάλη κοινότητα των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα, αλλά και την ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία.

Σε γενικές γραμμές, οι δύο λαοί έχουν βελτιώσει κατά πολύ τις αντιλήψεις που έχουν ο ένας για τον άλλο, τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, συνεχίζουν να καταγράφονται αρκετές αρνητικές και στερεοτυπικές απόψεις και στις δύο κοινωνίες. Η γνώση που έχει ο ένας λαός για τον άλλον είναι συχνά ανακριβής, γεγονός για το οποίο ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό και τα ΜΜΕ στις δύο χώρες. Σύμφωνα και με σχετικές έρευνες, που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το OFSA, στη δημόσια ατζέντα και των δύο χωρών εξακολουθούν να καταγράφονται στερεοτυπικές αντιλήψεις αλλά και προκαταλήψεις.

Παρά τη διαρκώς βελτιούμενη σχέση δηλαδή μεταξύ των δύο λαών, οι κοινωνίες τους συνεχίζουν να διακατέχονται από έλλειψη εμπιστοσύνης, κατανόησης για τις ευαισθησίες και τις ανησυχίες ή ακόμα και τις πολιτικές της άλλης πλευράς. Από τα ΜΜΕ υιοθετούνται, κατά κύριο λόγο, εθνοκεντρικές λογικές κατά την ανάλυση των πολλών και περίπλοκων διμερών θεμάτων. Επομένως, χρειάζεται ακόμα μεγάλη προσπάθεια και δουλειά, προκειμένου οι δύο κοινωνίες να φθάσουν να κατανοούν καλύτερα η μια την άλλη και να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ τους.

Οι στόχοι

Το έργο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην βελτίωση της πολιτικής και κοινωνικής ατμόσφαιρας μεταξύ των δύο χωρών και αντίστοιχα, των λαών τους. Για τον λόγο αυτό έχει ως βασικούς στόχους:

 • Να αναλύσει με ενδελεχή και επιμελή τρόπο τον ρόλο που παίζουν συγκεκριμένα ΜΜΕ, δημοσιογράφοι και διαμορφωτές γνώμης σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση και τη διατήρηση στερεοτυπικών αντιλήψεων μεταξύ των δύο λαών, καθώς επίσης και τη γλώσσα μίσους, που συχνά καταγράφεται στη δημόσια σφαίρα. Σκοπός είναι να εντοπιστούν οι αιτίες και να προταθούν τα κατάλληλα «εργαλεία» αντιμετώπισής τους, καθώς και το υλικό που θα μπορούσαν πλεον να χρησιμοποιήσουν τα ΜΜΕ, δημοσιογράφοι και αρμόδιοι φορείς και στις δύο χώρες. Σκοπός του έργου παράλληλα είναι να αναδείξει θετικές ιστορίες και αφηγήματα, αλλά και όλα εκείνα τα στοιχεία, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «γεφυροποιοί» και παράγοντες συμφιλίωσης.
 • Να καταρτίσει και να υλοποιήσει μια στρατηγική επικοινωνίας και προώθησης των σχετικών ερευνών και μελετών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό, προκειμένου να συμβάλλει στη καλύτερη κατανόηση αλλά και στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο λαών
 • Να διοργανώσει συναντήσεις συζήτησης με παράγοντες που χαράσσουν και διαμορφώνουν πολιτικές. Στη διάρκεια αυτών των συναντήσεων θα κατατεθούν ιδέες για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί καλύτερα η πολιτική ατζέντα, ώστε να βελτιωθούν οι διμερείς σχέσεις
 • Να συμβάλλει όσο το δυνατόν περισσότερο στη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας, αλλά και τη συμφιλίωση μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Με δεδομένο ότι οι δύο χώρες έχουν κοινό ευρωατλαντικό προσανατολισμό να συμβάλλει συγχρόνως στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Αλβανίας, με την Ελλάδα να ηγείται της προσπάθειας διεύρυνσης της Ε.Ε με τη συμπερίληψη όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων 

Δημοσιεύσεις

Στη τριετή διάρκεια του ALGREE αναμένεται να δημοσιευθούν:

 • Μελέτες για τον ρόλο των ΜΜΕ (Media Observatory Reports-MORE).
 • Μελέτη σχετικά με τις αναπαραστάσεις και τις στα ΜΜΕ (media representations study).
 • Έρευνα κοινής γνώμης και μελέτη ανάλυσης των αποτελεσμάτων της.
 • Θεματικές αναλύσεις.
 • Κείμενα πολιτικής.
 • Οδηγό και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σεμινάρια για δημοσιογράφους.

Μελέτες του Παρατηρητηρίου των ΜΜΕ (Media Observatory ReportsMORE)

Οι μελέτες του Παρατηρητηρίου ΜΜΕ  (Media Observatory Reports-MORE) αποτελούν τον “καρπό” συστηματικής παρακολούθησης των ΜΜΕ σε Ελλάδα και Αλβανία αντίστοιχα, σχετικά με δημοσιευμένα ρεπορτάζ, άρθρα και ιστορίες που αφορούν τις σχέσεις των δύο χωρών, αλλά και θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Διαβάστε περισσότερα για τα MORE και τις δημοσιευμένες εκθέσεις εδώ.

Για να λαμβάνετε περισσότερα νέα κάντε εγγραφή στο Newsletterhttp://eepurl.com/ii5pPT

Νέα & Media:

Η ομάδα του ALGREE εξηγεί μιλώντας σε ΜΜΕ της Αλβανίας και της Ελλάδας τους στόχους και τη σημασία του πρότζεκτ:

Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από το  Open Society Foundation for Albania (OSFA) και το Friedrich Naumann Foundation for Freedom Greece and Cyprus (FNF)