Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει στο ερευνητικό έργο  του νέου προγράμματος-πλαισίου HORIZON EUROPE με τίτλο GEMS – Gaming Ecosystem as a Multi-layered Security Threat, το οποίο έχει ως στόχο να συμβάλει στην καταπολέμηση της ταχείας εξάπλωσης του εξτρεμισμού στο οικοσύστημα του gaming (πλατφόρμες ψηφιακών παιχνιδιών).

Το Gaming Ecosystem as a Multi-layered Security Threat (GEMS) είναι ένα διεπιστημονικό και διατομεακής προσέγγισης έργο που φέρνει σε επαφή ακαδημαϊκούς, ερευνητές, ειδικούς σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, εμπειρογνώμονες σε θέματα πολιτικής και αστυνομικές αρχές από όλη την Ευρώπη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη πρόκληση. Η από κοινού παραγωγή γνώσης με ενεργή συμμετοχή των ίδιων των χρηστών αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή του GEMS.

Οι κύριοι στόχοι του GEMS είναι

1) να συμβάλει στην επιστημονική πρόοδο του πεδίου της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού με την ανάπτυξη ενός νέου ακαδημαϊκού πεδίου, της Κοινωνιολογίας του Gaming και της Ριζοσπαστικοποίησης,

2) να παράσχει στις αστυνομικές υπηρεσίες ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης και ένα καινοτόμο εργαλείο, το Watchtower (μια ασφαλή πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που θα εκπαιδευτεί για να αναγνωρίζει και να αποτρέπει τη διάδοση εξτρεμιστικού περιεχομένου και τη στρατολόγηση στον χώρο των διαδικτυακών παιχνιδιών),

3) να δημιουργηθεί ένα νέο διατομεακό δίκτυο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της εξτρεμιστικής παρουσίας στο οικοσύστημα του gaming – European Networks Against Gaming-Related Extremism (ENgaGE), και

4) η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής εκστρατείας ευαισθητοποίησης των πολιτών και τεκμηριωμένων λύσεων πολιτικής, οι οποίες θα βελτιώσουν σημαντικά τη λήψη αποφάσεων σε υψηλό επίπεδο, θα οδηγήσουν στην ενδυνάμωση των πολιτών και θα ενισχύσουν την προστασία των νέων.

Οι στόχοι αυτοί θα συμβάλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της ταχείας εξάπλωσης του εξτρεμισμού στους διαδικτυακούς χώρους παιχνιδιών και θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς κυβερνοχώρου.

Επισκόπηση του GEMS

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το GEMS θα συγκεντρώσει τις γνώσεις, την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες των φορέων του τομέα της ασφάλειας, των ευρωπαϊκών αστυνομικών αρχών, των καινοτόμων φορέων της τεχνολογίας, των ακαδημαϊκών, των φορέων χάραξης πολιτικής και των φορέων/ομάδων επιρροής, οι οποίοι καθοδηγούνται από μια βαθιά αφοσίωση στην προστασία και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ. Το GEMS είναι ένα έργο που απαντά σε μια συγκεκριμένη απειλή ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, δηλαδή την παρουσία εξτρεμιστικών ομάδων στο οικοσύστημα του gaming. Κατά συνέπεια, το GEMS αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο που θα παράξει έργο με σημαντικές συνεισφορές από τις αστυνομικές υπηρεσίες και τις εταιρίες τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα τους ειδικούς τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πρωταρχικός στόχος του έργου είναι να ελαχιστοποιηθεί, αν όχι να εξαλειφθεί εντελώς, η απειλή της στρατολόγησης εξτρεμιστών στο οικοσύστημα του gaming στα πρώτα του στάδια. Το GEMS θα είναι σε θέση να επιτύχει αυτόν τον στόχο εστιάζοντας στον μοναδικό τομέα όπου είναι δυνατή η ουσιαστική και αποτελεσματική παρέμβαση στη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης, δηλαδή στις πλατφόρμες επικοινωνίας εντός του παιχνιδιού. Το οικοσύστημα του gaming νοείται στο εξής ως όρος-ομπρέλα για ένα πλήθος διασυνδεδεμένων δραστηριοτήτων (online και offline) που συνδέονται ευρέως με τη λεγόμενη “κουλτούρα του gaming”. Επομένως, το οικοσύστημα του gaming περιλαμβάνει τα παιχνίδια (ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών, κονσόλας, υβριδικά), τους χώρους επικοινωνίας εντός του παιχνιδιού, τις πλατφόρμες ροής (π.χ. Twitch, Discord), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ειδησεογραφικά μέσα που σχετίζονται με το gaming και τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με το gaming (π.χ. συνέδρια, τουρνουά).

Η γενική υπόθεση εργασίας του GEMS έχει ως εξής. Η διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης που σχετίζεται με το οικοσύστημα του gaming είναι μια διαδικασία δύο σταδίων. Το πρώτο βήμα, δηλαδή η διαδικασία προεπιλογής, λαμβάνει χώρα στον ίδιο τον χώρο του gaming. Το δεύτερο βήμα, δηλαδή η διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης και κινητοποίησης για δράση, λαμβάνει χώρα εκτός του χώρου του gaming σε άλλες παρακείμενες και συχνά απρόσιτες πλατφόρμες. Με τη διακοπή του πρώτου βήματος, οι εξτρεμιστικοί φορείς εντός του οικοσυστήματος του gaming στερούνται την πρόσβαση σε δυνητικά άτομα-στόχους, γεγονός που με τη σειρά του θα μειώσει σημαντικά την επίδραση των εξτρεμιστικών ομάδων για την κοινωνία στο σύνολό της.

Κύριοι στόχοι και αντίκτυπος του GEMS

Προκειμένου να υλοποιηθεί η κεντρική υπόθεση του GEMS και να επιτευχθεί ο γενικός στόχος του έργου, το GEMS θα εκπληρώσει 6 κύριους ερευνητικούς στόχους, οι οποίοι θα υποστηρίζονται από 27 υποστηρικτικούς στόχους.

Πρώτος στόχος: είναι η ενίσχυση της επιστημονικής (δηλαδή ακαδημαϊκής) γνωστικής βάσης των πολύπλοκων οικοσυστημάτων του gaming και η ανάπτυξη της κοινωνιολογίας του gaming και της ριζοσπαστικοποίησης.

Δεύτερος στόχος: Η κατανόηση των μεθόδων επιλογής ευάλωτων ατόμων στο χώρο των διαδικτυακών παιχνιδιών από τις εξτρεμιστικές ομάδες, καθώς και των μεθόδων και εργαλείων στρατολόγησης που χρησιμοποιούν.

Τρίτος στόχος: Να παράσχει στις ευρωπαϊκές αστυνομικές αρχές (EPA) εκπαιδευτικό υλικό και κατάρτιση, και να αυξήσει την κατανόηση της ριζοσπαστικοποίησης στο οικοσύστημα του gaming.

Τέταρτος στόχος: Η προώθηση του διατομεακού διαλόγου και της ανταλλαγής γνώσεων με διεθνείς ενδιαφερόμενους φορείς εκτός ΕΕ με εμπειρία στην αντιμετώπιση της διαδικτυακής εξτρεμιστικής παρουσίας και στην προστασία της νεολαίας.

Πέμπτος στόχος: Να αναπτύξει και να εκπαιδεύσει ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που θα είναι ικανό 1) να αναγνωρίζει την παρουσία εξτρεμιστών στο οικοσύστημα παιχνιδιών και 2) να διακόπτει σε πραγματικό χρόνο τις προσπάθειες στρατολόγησης – η πλατφόρμα Watchtower.

Έκτος στόχος: Να αναπτυχθεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του εξτρεμισμού που σχετίζεται με τα διαδικτυακά παιχνίδια (ENgaGE), ένα διατομεακό δίκτυο που αποτελείται από αστυνομικές αρχές, επαγγελματίες του χώρου των του gaming, εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών.

Ο αντίκτυπος του έργου GEMS είναι τριπλός. Πρώτον, το GEMS θα συμβάλει στην επιστημονική πρόοδο του πεδίου της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού με την ανάπτυξη ενός νέου ακαδημαϊκού υπο-τομέα, της Κοινωνιολογίας του Παιχνιδιού και της Ριζοσπαστικοποίησης. Δεύτερον, το GEMS θα συμβάλει στην τεχνολογική πρόοδο με την παραγωγή της πλατφόρμας Watchtower, ενός μελλοντικά αξιόπιστου εργαλείου υποβοηθούμενου από τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα εκπαιδευτεί ώστε να αναγνωρίζει και να αποτρέπει τη διάδοση εξτρεμιστικού περιεχομένου και τη στρατολόγηση στον χώρο των διαδικτυακών παιχνιδιών. Τρίτον, το GEMS θα έχει κοινωνικό αντίκτυπο με την παραγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις αστυνομικές αρχές, της εκστρατείας ευαισθητοποίησης των πολιτών και των τεκμηριωμένων λύσεων πολιτικής που θα βελτιώσουν σημαντικά τη λήψη αποφάσεων σε υψηλό επίπεδο, θα ενδυναμώσουν τους πολίτες και θα ενισχύσουν την προστασία των νέων.

Οι εταίροι του GEMS

Το GEMS έχει δημιουργηθεί για να αντικατοπτρίζει το εύρος των προοπτικών και των δραστηριοτήτων που θα αναλάβει. Αποτελείται από δύο πανεπιστήμια (Trinity College Dublin και University of Warwick), μια ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης (ΕΛΙΑΜΕΠ), δύο εταιρίες υψηλής τεχνολογίας (Moonshot και Sambanova Systems), έναν οργανισμό κοινωνικής έρευνας (AGSKK) και τέσσερις αστυνομικές υπηρεσίες: Policia Municipal Madrid (Ισπανία), Politiezone Rupel (Βέλγιο), Kosovo Police (Κόσοβο), και An Garda Síochána (Ιρλανδία).

  1. Trinity College Dublin – Συντονιστής Έργου
  2. Moonshot CVE – Επικεφαλής Πακέτου Εργασίας
  3. Agentur für Sicherheitsforschung, Kriminologie und Kriminalpolitik GmbH – Επικεφαλής Πακέτου Εργασίας
  4. SambaNova Systems – Επικεφαλής Πακέτου Εργασίας
  5. The University of Warwick – Συνδεδεμένος Εταίρος
  6. Ayuntamiento de Madrid – Εταίρος Έργου
  7. Politiezone Rupel Belgium – Εταίρος Έργου
  8. Kosovo Police – Εταίρος Έργου
  9. An Garda Síochána Ireland – Εταίρος Έργου

Ο ρόλος του ΕΛΙΑΜΕΠ

Το ΕΛΙΑΜΕΠ θα έχει κεντρικό ρόλο στο έργο GEMS, υλοποιώντας μια σειρά εργασιών, συμμετέχοντας σε όλα τα Πακέτα Εργασίας, ενώ θα είναι επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας Έξι. Ένα από τα κύρια καθήκοντα του ΕΛΙΑΜΕΠ θα είναι η δημιουργία του European Network Against Gaming-Related Extremism (ENgaGE) το οποίο θα έχει ως κεντρικό ρόλο της διάχυση της πληροφορίας, την επικοινωνία των ευρημάτων και των εργαλείων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου. Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της έρευνας και να μεταφραστούν τα ευρήματα του GEMS σε πραγματικές λύσεις, η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ θα σχεδιάσει μια στρατηγική για συστηματική και διαρκή συνεργασία με τους διαμορφωτές πολιτικής, τόσο στις χώρες της της ΕΕ όσο και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ θα υλοποιήσει την καμπάνια ευαισθητοποίησης “Know the Gaming Risks Campaign”, σχετικά με τη διαδικτυακή ριζοσπαστικοποίηση των χρηστών μέσω των πλατφόρμων ψηφιακών παιχνιδιών που θα έχει ως στόχο τη δημιουργία ασφαλέστερων και πιο ενημερωμένων χώρων gaming για το ευρύ κοινό, και ιδίως για την ίδια την κοινότητα του gaming.

Η ομάδα GEMS του ΕΛΙΑΜΕΠ

Δρ. Ιωάννης Αρμακόλας, Επικεφαλής Ομάδας & Επικεφαλής Έρευνας – Έργο GEMS

Bledar Feta, Υποψήφιος Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων & P/CVE Ερευνητής – Έργο GEMS

Αλέξανδρος Κούτρας, Διαχειριστής έργου – Έργο GEMS

Χρηματοδότηση

Tο έργο GEMS έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας “Horizon Europe” της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101121345. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το GEMS εδώ.

Νέα & Media: 

Το GEMS στην ετήσια εκδήλωση του δικτύου EU-HYBNET που διοργανώθηκε από την αστυνομία της Βαλένθιας, 24 Απρίλιου 2024

Παρουσίαση του έργου GEMS στην εκπομπή «ΣΥΝΟΡΑ» – Bledar Feta

Το GEMS στην ετήσια εκδήλωση του CERIS που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες – Maja Halilovic-Pastuovic & Bledar Feta

Εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου GEMS – Gaming Ecosystem as a Multi-layered Security Threat, 26-27 Οκτωβρίου 2023, Δουβλίνο.