Το έργο ((Re)uniting the East and West: Reflections on the 2004 EU enlargement (REWEU) επικεντρώνεται στον εορτασμό της “big bang” διεύρυνσης της ΕΕ το 2004 με την αφορμή της 20ής επετείου της τον Μάιο του 2024. Το γεγονός αυτό είχε πολυάριθμες θετικές επιπτώσεις στη διαμόρφωση της Ευρώπης όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, ενισχύοντας την ασφάλειά της, την οικονομική της δυναμική και διαδίδοντας τη δημοκρατία, τη σωστή διακυβέρνηση και τις ευρωπαϊκές αξίες σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ιστορική στιγμή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η διεύρυνση του 2004 θεωρείται επίσης συχνά ως η ρίζα πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ένωση, όπως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημοκρατία σε ορισμένα νέα κράτη μέλη της ΕΕ ή η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού.

Μέσω του συνδυασμού τοπικών, εθνικών και διεθνών δημόσιων εκδηλώσεων, της συλλογής ιστορικών αναμνήσεων και αφηγήσεων, μελετών σχετικά με τις επιπτώσεις της διεύρυνσης του 2004, το κόστος της μη διεύρυνσης και το ρόλο των γυναικών στη διαδικασία, καθώς και εκθέσεων και άρθρων στα μέσα ενημέρωσης, το έργο συμβάλλει στις ευρύτερες σύγχρονες προσπάθειες της πολιτικής μνήμης της ΕΕ.

Το έργο επικεντρώνεται σε οκτώ επιλεγμένες χώρες της ΕΕ, τέσσερις από τα παλαιότερα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετείχαν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ένωσης που οδήγησαν στη μεγάλη διεύρυνση (Βέλγιο, Φινλανδία, Ελλάδα και Ιταλία) και τέσσερις νεοεισερχόμενες χώρες (Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Λετονία και Πολωνία).

Δραστηριότητες του έργου

  1. Workshop εμπειρογνωμόνων στην Πράγα
  2. Δημόσια εκδήλωση στις Βρυξέλλες με αφορμή την επέτειο της διεύρυνσης του 2004
  3. Ενημέρωση πολιτικής για το κόστος της μη διεύρυνσης και διαβουλεύσεις
  4. Ανάλυση των εθνικών ιστορικών αφηγήσεων γύρω από το γεγονός στο Βέλγιο, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία και την Πολωνία
  5. Εθνικές δημόσιες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της διεύρυνσης του 2004 στο Βέλγιο, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία και την Πολωνία
  6. Βιβλίο που παρουσιάζει τις επιπτώσεις της διεύρυνσης του 2004 στην ΕΕ, σε επιλεγμένα κράτη μέλη και σε νεοεισερχόμενες χώρες συνοδευόμενο από infographics
  7. Εκδηλώσεις σε περιφερειακές πόλεις του Βελγίου, της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Φινλανδίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Λετονίας και της Πολωνίας.
  8. Μελέτη για το ρόλο των γυναικών στη διεύρυνση της ΕΕ το 2004 και διαδικτυακές παρουσιάσεις
  9. Τελετή λήξης του έργου στην Πράγα

Project partners

Institute for European Policy EUROPEUM

Το EUROPEUM Institute for European Policy είναι μια μη-κερδοσκοπική, μη-κομματική και ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης που επικεντρώνεται στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και συνοχή. Το EUROPEUM συμβάλλει στη δημοκρατία, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την ελευθερία και την αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το EUROPEUM διεξάγει πρωτότυπη έρευνα, διοργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διατυπώνει νέες ιδέες και συστάσεις για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής και της τσεχικής πολιτικής.

Egmont – Royal Institute for International Relations

Το Egmont – Royal Institute for International Relations είναι μια ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης με έδρα τις Βρυξέλλες. Η διεπιστημονική του έρευνα διεξάγεται σε πνεύμα απόλυτης ακαδημαϊκής ελευθερίας. Βασιζόμενο στην εμπειρογνωμοσύνη των δικών του ερευνητών, καθώς και εξωτερικών ειδικών, Βέλγων και μη, παρέχει αναλύσεις και επιλογές πολιτικής που έχουν ως στόχο να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικές.

Latvian institute of International Affairs

Σύμφωνα με το καταστατικό του, σκοπός του Latvian institute of International Affairs (LIIA) είναι η διεξαγωγή επιστημονικών εργασιών και αναλυτικής έρευνας, καθώς και η παροχή γνωμοδοτήσεων εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις προκλήσεις, τα σενάρια ανάπτυξης και τις στρατηγικές της Λετονίας στο πλαίσιο του διεθνούς και περιφερειακού συστήματος ασφάλειας, πολιτικής και οικονομίας. Το LIIA ενημερώνει το λετονικό και το διεθνές κοινό για τις τάσεις και τις εξελίξεις της εξωτερικής πολιτικής της Λετονίας. Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνες, εκδίδει δημοσιεύσεις και διοργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με θέματα διεθνούς πολιτικής, συνεργαζόμενο με Λετονούς και ξένους εταίρους στα έργα του. Οι δραστηριότητες του LIIA χρηματοδοτούνται επί του παρόντος μέσω μεμονωμένων έργων και το Ινστιτούτο δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από κανέναν κυβερνητικό ή μη κυβερνητικό οργανισμό.

Finish Institute of International Affairs

Το Finish Institute of International Affairs είναι ένα ερευνητικό ινστιτούτο που έχει ως αποστολή την παραγωγή υψηλής ποιότητας και επίκαιρων πληροφοριών για τις διεθνείς σχέσεις και την ΕΕ. Το Ινστιτούτο υλοποιεί τους στόχους του διεξάγοντας έρευνα, καθώς και διοργανώνοντας εγχώρια και διεθνή σεμινάρια και δημοσιεύοντας εκθέσεις σχετικά με την έρευνά του και τα τρέχοντα διεθνή ζητήματα. Το Ινστιτούτο εκδίδει επίσης ένα περιοδικό, το Ulkopolitik (Φινλανδική Εφημερίδα Εξωτερικών Υποθέσεων), και διατηρεί μια εξειδικευμένη βιβλιοθήκη.

College of Eastern Europe

Το College of Eastern Europe Jan Nowak-Jeziorański (Kolegium Europy Wschodniej) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2001 από τον Jan Nowak-Jeziorański, δημοκρατικό ακτιβιστή, τον θρυλικό “ταχυδρόμο από τη Βαρσοβία”, τον επί μακρόν διευθυντή του πολωνικού τμήματος του Radio Free Europe και τον πρώην αντιπρόεδρο του Πολωνοαμερικανικού Κογκρέσου. Το Κολλέγιο Ανατολικής Ευρώπης είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός οργανισμός με έδρα το Βρότσλαβ, μια πόλη, η οποία, όπως είπε κάποτε ο Nowak-Jeziorański, “με τις ρίζες της στο Πάσχα αποτελεί στρατηγικό φυλάκιο στον αγώνα για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον για την Πολωνία”. Οι λοιποί ιδρυτές είναι ο Δήμος του Βρότσλαβ, το Συμβούλιο της Βοϊβωδίας της Κάτω Σιλεσίας, το Εθνικό Ινστιτούτο Ossoliński, το Σπίτι Συνάντησης Angelus Silesius, το Ίδρυμα Krzyżowa και ο Ευρωπαϊκός Πολιτιστικός Σύνδεσμος.

Peace Research Institute Oslo

Το Peace Research Institute Oslo (PRIO) διεξάγει έρευνες σχετικά με τις προϋποθέσεις για ειρηνικές σχέσεις μεταξύ κρατών, ομάδων και ανθρώπων.  Οι ερευνητές του PRIO προσπαθούν να κατανοήσουν τις διαδικασίες που φέρνουν τις κοινωνίες κοντά ή τις χωρίζουν. Διερευνούν πώς ξεσπούν οι συγκρούσεις και πώς μπορούν να επιλυθούν- ερευνούν πώς τα διάφορα είδη βίας επηρεάζουν τους ανθρώπους- και εξετάζουν πώς οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν τις κρίσεις – και την απειλή της κρίσης. Καταγράφουν τις γενικές τάσεις, προσπαθούμε να κατανοήσουν τις διαδικασίες και ενημερώνουμε για συγκεκριμένες απαντήσεις.  Το PRIO δεσμεύεται για την ακαδημαϊκή αριστεία. Στόχος του είναι να αναπτύσσει θεωρητικές γνώσεις, να βελτιώνει τις ερευνητικές μεθοδολογίες και να κοινοποιεί ευρέως τα πορίσματά του. Θεωρεί ότι αυτή η ακαδημαϊκή αριστεία είναι υψίστης σημασίας για να υπάρξει ουσιαστικός αντίκτυπος στην κοινωνία.  Η έρευνα στο PRIO χρηματοδοτείται σε βάση έργου από μια σειρά επιστημονικών και προσανατολισμένων στην πολιτική χρηματοδοτών. Το ινστιτούτο είναι ένα ανεξάρτητο ίδρυμα, με διεθνή προσανατολισμό, με ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλο τον κόσμο.

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) είναι μια ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1988.  Αποστολή του είναι να διεξάγει έρευνα προσανατολισμένη στην πολιτική και να παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στον ακαδημαϊκό χώρο και στο ευρύ κοινό έγκυρες πληροφορίες, αναλύσεις και συστάσεις πολιτικής, για την ανάπτυξη τεκμηριωμένων απαντήσεων στις μεγάλες προκλήσεις της ευρωπαϊκής και εξωτερικής πολιτικής.  Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεσμεύεται για την αριστεία, τον ανοικτό διάλογο και τη διαβούλευση για την πολιτική, την έρευνα, την κατάρτιση και κάθε άλλο εγχείρημα που εμπίπτει στις σφαίρες ενδιαφέροντός του.  Το ΕΛΙΑΜΕΠ προωθεί τις πλουραλιστικές δημοκρατικές αξίες, τον ορθολογικό, ισόρροπο δημόσιο διάλογο για τις μείζονες περιφερειακές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προκλήσεις, την επίλυση των διαφορών μέσω του διαλόγου, την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική δέσμευση της Ελλάδας.

Instituto Affari Internazionali

Το Instituto Affari Internazionali είναι  μια ιδιωτική, ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης, που ιδρύθηκε το 1965 με πρωτοβουλία του Altiero Spinelli. Επιδιώκει να προάγει την ευαισθητοποίηση σε θέματα διεθνούς πολιτικής και να συμβάλλει στην προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της πολυμερούς συνεργασίας. Είναι μέρος ενός εκτεταμένου διεθνούς δικτύου και αλληλεπιδρά και συνεργάζεται με την κυβέρνηση και τα υπουργεία της χώρας, ευρωπαϊκά και διεθνή ιδρύματα, πανεπιστήμια, σημαντικούς εθνικούς οικονομικούς φορείς, τα μέσα ενημέρωσης και τις πιο έγκυρες διεθνείς δεξαμενές σκέψης.

Επισκεφθείτε εδώ τη σελίδα του Έργου REWEU  

Social media: FacebookInstagram

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος “Citizens, Equality, Rights and Values” στο πλαίσιο του European Remembrance call και θα υλοποιηθεί σε διάστημα 2 ετών, κατά τα έτη 2024 και 2025.