Σκοπός του έργου αυτού ήταν η προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας (τότε Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας).

Η έκθεση του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ με τίτλο “Whats in a Name? Greek Public Attitudes towards theName Disputeand the Former Yugoslav Republic of Macedonia in 2018,” ήταν μια ολοκληρωμένη εξέταση όλων των σημαντικών θεμάτων που αφορούν τη διαμάχη για το όνομα και τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Επίσης, εμβάθυνε σε διάφορες διαστάσεις που επέτρεψαν στον αναγνώστη να κατανοήσει την πολυπλοκότητα των στάσεων της ελληνικής κοινής γνώμης σχετικά με το ζήτημα.

Η έκθεση παρείχε επίσης συγκριτικές προοπτικές με την προηγούμενη δημοσκόπηση για το ζήτημα της ονομασίας που διεξήχθη από το ΕΛΙΑΜΕΠ το 2016. Οι δύο δημοσκοπήσεις μας (2018 και 2016) ήταν οι μόνες στην Ελλάδα που επικεντρώθηκαν εξ ολοκλήρου στη διαμάχη για το όνομα και τις σχέσεις Ελλάδας-ΠΓΔΜ. Και οι δύο δημοσκοπήσεις υλοποιήθηκαν με τη συνεργασία της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η μελέτη κατέστη δυνατή χάρη στη χρηματοδότηση του Institute for the Study of Human Rights του Πανεπιστημίου Columbia.