Το τελευταίο τεύχος μιας σημαντικής περιοδικής έκδοσης με τίτλο “Political Trends & Dynamics: Bilateral Disputes in Southeast Europe” του προγράμματος Friedrich-Ebert-Stiftung Dialogue Southeast Europe Project 2016-2018, επικεντρώνεται σε διμερείς διαμάχες στα ευρύτερα Βαλκάνια μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τα Δυτικά Βαλκάνια παραμένουν ο τόπος πολυάριθμων, παρατεταμένων διμερών διαφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το τελευταίο τεύχος σχετικά με τις “Πολιτικές τάσεις και δυναμικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη”.