Νέος συλλογικός τόμος σε επιμέλεια David Philipps και Lulzim Peci: “Threats and Challenges to Kosovo’s Sovereignty”. Το κεφάλαιο με συγγραφέα τον Ιωάννη Αρμακόλα, Επίκουρο Καθηγητή Συγκριτικής Πολιτικής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, εστιάζει στο Διαδικασία του Βερολίνου και διερευνά τις επιπτώσεις για την εδραίωση του διεθνούς καθεστώτος του Κοσόβου. Το πλήρες κείμενο του τόμου είναι διαθέσιμο εδώ.