Το συγκεκριμένο έργο ήταν μια κοινωνιολογική έρευνα σχετικά με τη στάση των Ελλήνων απέναντι στον βόρειο γείτονα της Ελλάδας, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν γνωστός με την προσωρινή ονομασία “Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας” (ΠΓΔΜ). Το έργο αυτό ήταν μία από τις πρώτες ερευνητικές μελέτες που επικεντρώθηκαν ρητά στη διαμάχη για το όνομα και διερεύνησαν τις πεποιθήσεις και τις στάσεις σχετικά με τις σχέσεις της Ελλάδας με τον βόρειο γείτονά της.

Η μελέτη του έργου επικεντρώθηκε στην Ελληνική Κοινή Γνώμη για τη “Διαμάχη για το όνομα” και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η μελέτη προέκυψε από μια έρευνα που είχε ως στόχο να μετρήσει τις στάσεις της ελληνικής κοινής γνώμης για τη διεθνή ζωή γενικά και για τη διαφορά “Μακεδονία”, τις παραμέτρους της και τις πιθανές λύσεις, και ήταν η πρώτη έρευνα του είδους της. Τα αποτελέσματα έδειξαν ιδιαίτερα απαισιόδοξες, εσωστρεφείς και δύσπιστες στάσεις απέναντι στις διεθνείς υποθέσεις, ενώ η κοινή γνώμη ήταν συναισθηματικά φορτισμένη ως προς τη στάση της απέναντι στη διαμάχη για το όνομα και την ΠΓΔΜ, με αποτέλεσμα μια άκρως απορριπτική στάση. Η έρευνα έδειξε ότι, είκοσι πέντε χρόνια μετά την εμφάνιση του νέου “Μακεδονικού ζητήματος”, το ζήτημα δεν είχε ξεχαστεί από την ελληνική κοινή γνώμη και παρέμενε ακόμη πολύ επίκαιρο.

Την έκθεση συνέταξαν ο Δρ. Ιωάννης Αρμακόλας και ο Γιώργος Σιάκας.

Η μελέτη κατέστη δυνατή χάρη στη χρηματοδότηση του Institute for the Study of Human Rights του Πανεπιστημίου Columbia.