Η μελέτη βασίζεται στις στάσεις της ελληνικής κοινής γνώμης σε σχέση με το ζήτημα της ονομασίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η μελέτη είχε στόχο να μετρήσει τις στάσεις της ελληνικής κοινής γνώμης όσον αφορά τη διεθνή ζωή σε γενικότερο πλαίσιο αλλά και όσον αφορά τη διαμάχη για το όνομα «Μακεδονία», τις παραμέτρους αλλά και τις πιθανές λύσεις. Η συγκεκριμένη μελέτη είναι η πρώτη έρευνα σε αυτόν τον τομέα . Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν μια στάση που είναι σε μεγάλο βαθμό απαισιόδοξη με αρκετά στοιχεία εσωστρέφειας αλλά και δυσπιστίας απέναντι σε εταίρους και συμμάχους της Ελλάδας, αλλά και μια κοινή γνώμη συναισθηματικά φορτισμένη σχετικά με το ζήτημα της ονομασίας. Η έρευνα δείχνει, επίσης, πως 25 χρόνια μετά τη ανάδυση του νέου «Μακεδονικού ζητήματος», το θέμα δεν έχει ξεχαστεί από την ελληνική κοινή αλλά παραμένει ακόμα πολύ επίκαιρο. Η μελέτη συντάχθηκε από τον Δρα Ιωάννη Αρμακόλα και τον Ερευνητή Γιώργο Σιάκα του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χρηματοδότηση του Ινστιτούτου για την Μελέτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου Columbia.