Θεωρώντας ότι υπάρχει άμεση σχέση και διασύνδεση μεταξύ εθνικής, περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας, αυτή η ερευνητική ενότητα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γεωγραφικών περιοχών και θεματικών ενοτήτων, όπως η ελληνική εξωτερική και αμυντική πολιτική, ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, το Κυπριακό πρόβλημα και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ιδιαίτερα ενόψει της ευρωπαϊκής προοπτικής και των συνακόλουθων αλλαγών στην κοινωνία, το πολιτικό σύστημα και την εξωτερική πολιτική της γειτονικής χώρας.

Στα αντικείμενα μελέτης περιλαμβάνονται, επίσης, οι εξελίξεις σε θέματα πολιτικής και ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την περιοχή του Ευξείνου Πόντου, τη Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή και το χώρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και ζητήματα όπως η χρηστή διακυβέρνηση, η ενεργειακή ασφάλεια, οι ασύμμετρες απειλές –για παράδειγμα, η διεθνής τρομοκρατία, η διασπορά των όπλων μαζικής καταστροφής, τα διεθνή εγκληματικά δίκτυα – και οι συνακόλουθες προκλήσεις για τον τομέα της ασφάλειας.

Στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΛΙΑΜΕΠ εξετάζoνται, μεταξύ άλλων, η περιφερειακή συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το μέλλον της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, η Πρωτοβουλία της Κωνσταντινούπολης, ο Μεσογειακός Διάλογος του ΝΑΤΟ και η Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου. Στις δραστηριότητες περιλαμβάνονται συναντήσεις ειδικών, συνέδρια, σεμινάρια εκπαιδευτικά και επίλυσης συγκρούσεων, κείμενα εργασίας και πολιτικής, καθώς και συνεργασία με άλλα ινστιτούτα στο πλαίσιο ερευνητικών δικτύων.