Στις Θέσεις  ΕΛΙΑΜΕΠ 4/2010 η Δρ. Σαπφώ Ξενάκη υποστηρίζει ότι, με τις οικονομικές πιέσεις που αυξανόμενα επηρεάζουν τη χάραξη πολιτικής τόσο για τους εθνικούς όσο και για τους μη κρατικούς δρώντες, είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των δράσεων ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά  στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στο πλαίσιο της κριτικής ανάλυσης των τάσεων στο οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά καθώς και των προσπαθειών να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, η μελέτη επικεντρώνεται στα συμπεράσματα που πρέπει να εξαχθούν για μια πιο αποτελεσματική, μελλοντική χάραξη πολιτικής. Συγκεκριμένα, αυτά τα συμπεράσματα αναφέρονται στη σχέση μεταξύ τοπικών, εθνικών και διεθνών προτεραιοτήτων και ανησυχιών, στην κατάλληλη διαμόρφωση αποδείξεων και εμπειρίας όσον αφορά στο σχεδιασμό πολιτικής και στο κατάλληλο γεωγραφικό εύρος των ενισχυτικών δράσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο (PDF)

Σαπφώ Ξενάκη

Υπότροφος του προγράμματος Marie Curie για την περίοδο 2009-2011