Το Κείμενο Εργασίας υπ’ αρ. 2 του  ΕΛΙΑΜΕΠ, με συγγραφέα τον κ. Αλέξανδρο Κουτσούκη, Μεταπτυχιακό Φοιτητή Διεθνών Σπουδών, ΠΜΣ, ΔΕΟΠΣ, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εξετάζει τη σύνδεση μεταξύ των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και της υιοθέτησης από τις ΗΠΑ του δόγματος του προληπτικού πολέμου και της επέμβασης στο Αφγανιστάν. Η συγκεκριμένη επέμβαση όμως, δεν αποτελεί προληπτικό πόλεμο, αλλά συνδυασμό πολεμικών επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσης για την εδραίωση της νέας τοπικής κυβέρνησης- γεγονός που οι ΗΠΑ συνειδητοποίησαν μόλις κατά τη διάρκεια της εκστρατείας τους. Η δε διεθνής κοινότητα και ο ΟΗΕ αποδείχθηκαν ανεπαρκείς στην εθνική ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν. Ειδικότερα, τα προβλήματα συντονισμού των διεθνών θεσμών, αλλά και των πολεμικών επιχειρήσεων, που παρουσιάστηκαν είναι σημαντικά. Παρ’ όλα αυτά, η φύση της διεθνούς πολιτικής δεν άλλαξε μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001.Συνάμα όμως, οι ΗΠΑ φαίνεται ότι χρειάζονται τους συμμάχους τους, για να ανταπεξέλθουν στα σύγχρονα προβλήματα, όπως η τρομοκρατία, τα οποία δε λύνονται μόνο με στρατιωτικά μέτρα. Εν τέλει, η ανάλυση της κρίσης στο Αφγανιστάν αναδεικνύει και διασυνδέσεις με άλλα πεδία επιστημονικής μελέτης, τον περιορισμό των πολιτικών δικαιωμάτων και ευρύτερα γεωστρατηγικά συμφέροντα που συσχετίζονται με την πρόσφατη κρίση στον Καύκασο, το Ιράν, τη διπλωματία των αγωγών και το ρόλο του ΝΑΤΟ.

Το κείμενο είναι διαθέσιμο μόνο στα ελληνικά.

Τίτλος Το Δόγμα του προληπτικού πολέμου και ο πόλεμος στο Αφγανιστάν: διαχείριση κρίσεων ή πολεμική αναμέτρηση;
Συγγραφέας Αλέξανδρος Κουτσούκης
Έκδοση WP02, Νοέμβριος 2008