Η παρούσα μελέτη παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του πεδίου της ασφάλειας και της στρατηγικής συνεργασίας στη Μεσόγειο. Εξετάζοντας, το διεθνές και περιφερειακό μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον ασφάλειας, παράλληλα με το πλαίσιο Ευρω-Μεσογειακής συνεργασίας που έχει διαμορφωθεί μέσα από τις διάφορες περιφερειακές πρωτοβουλίες που έχουν δει το φως μετά το 1989, κυρίως τη Διαδικασία της Βαρκελώνης, αλλά και την πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Σαρκοζί για τη Μεσόγειο, οι Stephen Calleya και Δημήτρης Κ. Ξενάκης καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις για την καλλιέργεια μιας κοινής περιφερειακής κουλτούρας σε θέματα ασφάλειας, την ανάπτυξη μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης, την εγκαθίδρυση ενός δικτύου πρόληψης των συγκρούσεων, καθώς και την ενίσχυση της Ευρω-Ατλαντικής συνεργασίας στη Μεσόγειο.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο μόνο στα ελληνικά.

Τίτλος Ασφάλεια & Στρατηγική Συνεργασία στη Μεσόγειο: Οικοδόμηση Εμπιστοσύνης και Πρόληψη Συγκρούσεων
Συγγραφέας Stephen C. Calleya & Δημήτρης Ξενάκης
Έκδοση PP011, 2008