Παρά το γεγονός, ότι από οικονομικής απόψεως, το φαινόμενο του ισλαμικού κεφαλαίου είναι μάλλον περιθωριακό στην Τουρκία, η πολιτική ισχύς η οποία μπορεί να εκπηγάσει από αυτά τα χρηματοπιστωτικά δίκτυα, είναι κάθε άλλο παρά αμελητέα.

Τίτλος Το Ισλάμ και η Οικονομία στην Τουρκία
Συγγραφέας Ιωάννης Τ. Μάζης
Έκδοση OP98.012, 1998