Η πρόσφατη αντικατάσταση του Αγιατολλά Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί από τον Αγιατολλά Μοχαμμαντ-Ρεζά Μαχνταβί Κανί ερμηνεύεται ευρέως ως νίκη των συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων επί των μετριοπαθών στο Ιράν. Η παρούσα ανάλυση τονίζει την ισορροπημένη τοποθέτηση του Ραφσαντζανί στην εν λόγω αντιπαράθεση και προβλέπει ότι η εν λόγω εξέλιξη δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις μελλοντικές φιλοδοξίες τόσο του Ραφσαντζανί όσο και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο (Μόνο στα Αγγλικά)

Τίτλος Η εκλογή προέδρου στο Συμβούλιο των Ειδικών και η σύγκρουση μεταρρυθμιστών και συντηρητικών
Συγγραφέας Ευάγγελος Βενέτης
Έκδοση ΒΝ1, Μάρτιος 2011