Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να εμβαθύνει στην επίδραση των εθνοτικών ομάδων πίεσης στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική χρησιμοποιώντας ως παραδείγματα την δραστηριοποίηση του Ελληνικού και το Εβραϊκού λόμπυ την δεκαετία του 1970. Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος επιλέχθηκε λόγω της αυξημένης δραστηριοποίησης και των δύο λόμπυ τότε: το μεν Ελληνικό για την επιβολή και διατήρηση ενός εμπάργκο όπλων στην Τουρκία μετά την εισβολή της στην Κύπρο το 1974, το δε Εβραϊκό για τον επηρεασμό της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ κατά την διάρκεια και μετά τον πόλεμο του Yom Kippur τον Οκτώβριο του 1973.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο μόνο στα ελληνικά.

Τίτλος Εθνοτικές ομάδες πίεσης και αμερικανική εξωτερική πολιτική: μία συγκριτική προσέγγιση της δραστηριοποίησης του Ελληνικού και Εβραϊκού λόμπυ τη δεκαετία του 1970
Συγγραφέας Αλέξανδρος Κεντικελένης
Έκδοση OP08.002, 2008