Οι σύγχρονες εξελίξεις στα Βαλκάνια (π.χ. κρίση στο Κόσοβο) ευνοούν την ανάληψη νέων πολιτικών πρωτοβουλιών της Ελλάδος για την προώθηση της συνεργασίας, σε πολυμερή και διμερή βάση, αλλά και μέσα από σχήματα «μεταβλητής γεωμετρίας» που θα την αναδείξουν σε πρωταγωνιστή και καταλύτη συνεργασιών.

Τίτλος Περιφερειακή Συνεργασία στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη
Συγγραφέας Κωνσταντίνα Μπότσιου
Έκδοση OP99.006, 1999