Στις Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 6/2010 ο Αλέξανδρος Μαλλιάς επισημαίνει ότι η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στις 22 Ιουλίου 2010 οδήγησε στη διατύπωση συγκρουόμενων απόψεων για τις μελλοντικές εξελίξεις όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά και σε άλλες περιοχές. Το κείμενο που ακολουθεί επεξεργάζεται λεπτομερώς τη συγκεκριμένη Απόφαση, εξετάζοντας διάφορες παραμέτρους της και παραπέμποντας στο περιεχόμενο συγκεκριμένων παραγράφων. Διευκρινίζει, για παράδειγμα, πως το Δικαστήριο αξιολόγησε την ανακοίνωση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου σε συνάρτηση αποκλειστικά και μόνο με το διεθνές δίκαιο και όχι λαμβάνοντας υπόψη πτυχές εγχώριου δικαίου. Παράλληλα, το κείμενο αναλύει αν η περίπτωση του Κοσόβου αποτελεί προηγούμενο, εξηγώντας τις διάφορες που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτή και άλλα ζητήματα όπως το Κυπριακό. Τέλος, επικεντρώνεται στην πιθανότητα μελλοντικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Σερβία και το Κόσοβο, θεωρώντας την προοπτική ένταξης του δεύτερου στα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση καταλύτη στην προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας να δημιουργήσει πολιτικά κίνητρα προς την κατεύθυνση της επίτευξης μιας αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο (PDF)

Αλέξανδρος Μαλλιάς

Πρέσβης (ε.τ.) και Ειδικός Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ σχετικά με Βαλκανικά ζητήματα