Πέραν της γεωπολιτικής σημασίας του Μπαχρέιν για την ασφάλεια του Περσικού Κόλπου, δύο ζητήματα τονίζουν ιδιαίτερα τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα: ο ανταγωνισμός μεταξύ παράδοσης και εκκοσμίκευσης καθώς επίσης και ο ανταγωνισμός μεταξύ Σηιτών και Σουννιτών Μουσουλμάνων.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο (Μόνο στα Αγγλικά)

Τίτλος Ο ανταγωνισμός Σηιτών – Σουνιτών και η εξέγερση στο Μπαχρέιν
Συγγραφέας Ευάγγελος Βενέτης
Έκδοση BN2, Μάρτιος 2011