Μια ιστορική αναδρομή της ανοδικής αυτής πορείας, με τις πολιτικές και οικονομικές ζυμώσεις που προκαλεί η συνεχιζόμενη ‘ειρηνική άνοδος’ της Κίνας και με τις προοπτικές που διαφαίνεται να έχει αυτή για το μέλλον.

Τίτλος Η ραγδαία πολιτική και οικονομική άνοδος της Κίνας και οι επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομική και πολιτική σκηνή
Συγγραφέας Αντώνης Χριστόπουλος
Έκδοση OP06.001, 2006