Στο παρόν κείμενο των Θέσεων ΕΛΙΑΜΕΠ, o κ. Κώστας Καρράς, Συντονιστής του Ελληνοτουρκικού Φόρουμ, παραθέτει επτά λόγους που εξηγούν γιατί οι πιθανότητες επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος είναι μεγαλύτερες τους επόμενους πέντε μήνες από οποιαδήποτε άλλη φορά μετά το 1974. Τονίζει, όμως, και κάποιες από τις σημαντικότερες εναπομείνασες δυσκολίες που εύκολα θα μπορούσαν να αποτρέψουν την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων για συμβιβασμό. Γίνονται ακόμα και κάποιες νύξεις για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιλυθούν τα πιο κρίσιμα διεθνή θέματα. Η ανησυχία και των δύο πλευρών για τα ζητήματα ασφαλείας παραμένει ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Από την άλλη, είναι θετική συγκυρία ότι οι ηγέτες και των δύο κοινοτήτων προέρχονται από την Αριστερή – λιγότερο εθνικιστική – παράταξη και έχουν εκλεγεί με καθαρή εντολή να επιζητήσουν συμβιβασμό. Ο φόβος της αποτυχίας μπορεί, παραδόξως, να λειτουργήσει ως κινητήριος δύναμη για μία κοινά αποδεκτή λύση ενώ η έμμεση συμβολή του ΟΗΕ και της ΕΕ ειδικά, μπορεί να λειτουργήσει θετικά προς όφελος της διατήρησης του ευρωπαϊκού κεκτημένου και της διεθνούς νομιμότητας.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο (Μόνο στα Αγγλικά – PDF)

Κώστας Καρράς
Συντονιστής του Ελληνοτουρκικού Φόρουμ
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κέντρο για τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Υπεύθυνος για το Πρόγραμμα Κοινής Ιστορίας
Αντιπρόεδρος του Europa Nostra, Ιδρυτής και πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς