Η μελέτη αυτή εξετάζει διάφορα παραδείγματα αποφάσεων που έχουν ληφθεί στις Δυτικές πρωτεύουσες σε σχέση με τα Βαλκάνια χωρίς να έχει γίνει σε βάθος ανάλυση των επιπτώσεων στις χώρες αυτές. Εξετάζονται, επίσης, οι μελλοντικές συνέπειες αυτών των αποφάσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη γενικότερα. Η άμεση αναγνώριση των διαφόρων Δημοκρατιών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, η πολιτική της Ελλάδας σε σχέση με την ΠΓΔΜ στην αρχή της δεκαετίας του 1990 και ο βομβαρδισμός της Γιουγκοσλαβίας το 1999 είναι μόνο τρία τέτοια παραδείγματα αποφάσεων. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η κατάρρευση των κρατικών αρχών και δομών, η εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος και η οικονομική στασιμότητα είναι σήμερα τα πιο κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Title Δράση χωρίς προνοητικότητα
Author Θάνος Βερέμης
Edition 2002