Το Κείμενο Εργασίας υπ’ αρ. 7 του ΕΛΙΑΜΕΠ με συγγραφέα το Θάνο Βερέμη, Αντιπρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ και Καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, προβάλλει τις λύσεις που προτάθηκαν για το ζήτημα του Κοσόβου από το ελληνικό think-tank,  Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) , ως ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά ινστιτούτα που ασχολήθηκαν με το ζήτημα αυτό. Το 1995 ξεκίνησε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα  Ford, σχετικά με την πρόληψη συγκρούσεων στην περιοχή εμπλέκοντας διάφορους ερευνητές από τα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένων Κοσοβάρων Αλβανών και Σέρβων. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το χάσμα  μεταξύ της αυτονομίας που η διεθνής κοινότητα ήταν διατεθειμένη να προσφέρει στους Κοσοβάρους Αλβανούς, και της πλήρους ανεξαρτησίας  που απαιτούσαν, θα μπορούσε να γεφυρωθεί με την πρόταση του ΕΛΙΑΜΕΠ του Ιουνίου 1998. Ο Ευάγγελος Κωφός, ως  υπεύθυνος για το προσχέδιο της πρότασης, είχε προτείνει  ένα χρονοδιάγραμμα που θα επέτρεπε μια μετάβαση από τη μια φάση στην άλλη με τη λιγότερη δυνατή τριβή. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί ολόκληρο το φάσμα των συνεπειών που θα επιφέρει η ανεξαρτησία των Κοσοβάρων. Κατά κύριο λόγο θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο που θα καταστήσει αδύνατο στα Δυτικά κράτη να απορρίψουν την αυτοδιάθεση σε άλλους υποψήφιους κάτω από αντίστοιχες συνθήκες.

Το πλήρες κείμενο διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.

Τίτλος Λύσεις που προτάθηκαν από ένα ελληνικό Think-Tank για το αίνιγμα  του Κοσόβου
Συγγραφέας Θάνος Βερέμης
Έκδοση WP07, Απρίλιος 2010