Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας τη θεσμική υποβάθμιση του Στρατού, στην ουσία ζητά την αλλοίωση της εθνικής ταυτότητας των Τούρκων πολιτών. Κι’ αυτό είναι το πιο δύσκολο τμήμα της πορείας της Τουρκίας προς τις Βρυξέλλες.

Το κείμενο είναι διαθέσιμο μόνο στα ελληνικά.

Τίτλος Η σύγχρονη Τουρκική πραγματικότητα και ο ρόλος του στρατού στις δομές εξουσίας του κράτους: Από τη θεσμική κατοχύρωση στη συνειδησιακή ταύτιση
Συγγραφέας Σπύρος Ν. Λίτσας
Έκδοση OP07.002, 2007