Το βιβλίο παρουσιάζει τα κυριότερα συμπεράσματα του συνεδρίου με θέμα “Globalisation and Regionalism: A double challenge for Greece” που συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου στο LSE και το ΕΛΙΑΜΕΠ τον Μάρτιο του 2001. Σκοπός του συνεδρίου ήταν να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των εννοιών της παγκοσμιοποίησης και του τοπικισμού, εφόσον επηρεάζουν όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ και ειδικότερα την Ελλάδα.

Title Παγκοσμιοποίηση και Περιφερειακή προσέγγιση: Μια διπλή πρόκληση για την Ελλάδα
Author Λουκάς Τσούκαλης (επιμ.)
Edition 2001