Στο Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 2/2010 ο Φίλιππος Προέδρου υποστηρίζει ότι ενώ η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει υπερσκιάσει σε σημαντικό βαθμό τη χάραξη πολιτικής στην Ευρωζώνη, η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα, όπου η Ρωσία έχει ένα ειδικό βάρος. Η παρούσα έκδοση του ELIAMEP Thesis εξετάζει την υπάρχουσα διαλεκτική στους κύκλους χάραξης πολιτικής στην ΕΕ αναφορικά με τη Ρωσία και το ρόλο της ως παροχέα φυσικού αερίου, υπό την υπόθεση ότι ενώ η αγορά πετρελαίου είναι παγκόσμια, οι αγορές φυσικού αερίου είναι περιφερειακές.

Παρόλο που το LNG δημιουργεί τις προοπτικές για την ύπαρξη μίας παγκόσμιας αγοράς αερίου, το εμπόριο φυσικού αερίου παραμένει, βασικά, εξαρτημένο από τους αγωγούς και επομένως οι ελλείψεις δεν μπορούν εύκολα να υποκατασταθούν από άλλες πηγές. Επομένως, το εμπόριο φυσικού αερίου ΕΕ-Ρωσίας βαραίνει περισσότερο στις διμερείς τους σχέσεις. Η μελέτη αυτή επιχειρεί να ξεκαθαρίσει ορισμένες παρανοήσεις που στοιχειώνουν την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και να προτείνει ένα πιο ορθολογικό πλαίσιο εργασίας.  Μία τέτοια αναθεώρηση οδηγεί στην κατεύθυνση σημαντικών αλλαγών στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ.

ELIAMEP Thesis 2/2010 – Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο (Μόνο στα Aγγλικά)

Φίλιππος Προέδρου

Λέκτορας Πολιτικών και Διεθνών Σχέσεων, City College Θεσσαλονίκης