Ο Πάπας πρόσφερε ένα «ισχυρό σύμμαχο στήριξης» στην Κούβα, στην προσπάθειά της για τον τερματισμό του εμπάργκο και πέτυχε την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων που ζήτησε. Μίλησε για ανθρώπινα δικαιώματα και για θρησκευτική ελευθερία, ενίσχυσε τη θέση της καθολικής Εκκλησίας και μολονότι οι πολίτες της χώρας απάντησαν, στις θετικές ή αρνητικές δηλώσεις των δημοσιογράφων και αντιμετώπισαν με ψυχραιμία τις δηλώσεις των εκπροσώπων της Ιεραρχίας της Εκκλησίας που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο καθεστώς, όπως και τις δηλώσεις του Πάπα, κατά μία άποψη, αυτή η επίσκεψη δίχασε τον πληθυσμό σε ένα κράτος όπου αγνοούνται οι δημοκρατικές διαδικασίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τίτλος Δύο λόγοι στην Αβάνα, μία σύντομη ιστορία αναφοράς στις διεθνείς σχέσεις
Συγγραφέας Μαλαματή Βαλάκου-Θεοδωρούλη
Έκδοση OP98.013, 1998