Η δημοσιοποίηση της ανακάλυψης υποκλοπών κινητής τηλεφωνίας, μέσω της εταιρείας Vodafone, το Φεβρουάριο του 2006, έφερε στο προσκήνιο την ΕΥΠ, την εμπλοκή της ή μη στην υπόθεση και τις ενέργειες και παραλείψεις της. Κάτι τέτοιο ήταν φυσικό, αλλά η ενασχόληση του πολιτικού κόσμου και των ΜΜΕ με την ΕΥΠ ήταν περιστασιακή, διότι αφορούσε μόνο τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μόνο συμπτωματικά δημοσιεύθηκαν πληροφορίες για τη λειτουργία της ΕΥΠ, με βάση την κατάθεση του Διοικητή της στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η μελέτη αυτή αποσκοπεί να συνεισφέρει σε ένα δημόσιο διάλογο για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Πληροφοριών και της ΕΥΠ, ενόψει και της πιθανής κατάθεσης στη Βουλή νέου Σχεδίου Νόμου για την ΕΥΠ από την ελληνική κυβέρνηση.

Το κείμενο είναι διαθέσιμο στα ελληνικά και αγγλικά.

Τίτλος Οι Υπηρεσίες Πληροφοριών στο Εθνικό Σύστημα Ασφάλειας: Η Περίπτωση της ΕΥΠ
Συγγραφέας Παύλος Αποστολίδης
Έκδοση OP07.003, 2007