Η παρούσα σύντομη εργασία σκοπεύει να παρουσιάσει περιληπτικά στο ευρύ κοινό το ζήτημα των αντιδορυφορικών μέσων, το ιστορικό τους και να καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα τι προκάλεσε την αναβίωσή τους.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο μόνο στα ελληνικά.

Τίτλος Η επαναφορά των δορυφορικών όπλων;
Συγγραφέας Αλέξανδρος Κολοβός
Έκδοση OP08.003, 2008