Σε µια εποχή που η ανθρωπότητα µπορεί να µιλά για την απαρχή της δηµιουργίας µιας φιλελεύθερης παγκόσµιας κοινωνίας των πολιτών είναι πράγµατι πεπερασµένο να επιδιώκουµε να διασφαλίσουµε το καλύτερο µέλλον για την Κύπρο εµµένοντας σε αναχρονιστικά δόγµατα και ξεπερασµένες αρχές της φιλοσοφίας των Διεθνών Σχέσεων.

Τίτλος Εθνικισμός, Εθνοτισμός και υπερεθνικότητα: Η ανάπτυξη μιας κοινής εθνοτικής συνείδησης στην Κύπρο του 21ου αιώνα
Συγγραφέας Σπύρος Λίτσας
Έκδοση OP03.001, 2003