Αυτός ο τόμος παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα του Ελληνοβρετανικού συνεδρίου που έλαβε χώρα στην Ύδρα τον Οκτώβριο του 2000. Το βασικό θέμα του συνεδρίου ήταν οι ευρύτερες διμερείς πολιτικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας και η εξέταση σε βάθος διάφορων οικονομικών ζητημάτων που απορρέουν από την ημερήσια διάταξη που υιοθετήθηκε στο συμβούλιο κορυφής της Λισαβόνας τον Μάρτιο του 2000.

Title Μεγάλη Βρετανία / Ελλάδα: Μια νέα οπτική για τις σχέσεις
Author Γιώργος Παγουλάτος (επιμ.)
Edition 2001