Η μελέτη εξετάζει τη μεταβαλλόμενη γεωπολιτική σκηνή στις γειτονικές/ όμορες με την Ελλάδα χώρες, καθώς και τις επικρατούσες τάσεις στην Ευρω- Ατλαντική ζώνη, την ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς και αλλού και τις επιπτώσεις για την Ελληνική στρατηγική και πολιτική. Η ανάλυση υποδεικνύει την ανάγκη να εξεταστεί ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός σεναρίων, από οτιδήποτε έχει υπάρξει ζήτημα κατά την τελευταία δεκαετία. Η διατήρηση και η επέκταση της ύφεσης στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις αποτελεί κρίσιμο θέμα, όπως και η προσαρμογή σε καινούργιες προσεγγίσεις εξωτερικής πολιτικής στην Ουάσιγκτον, αβεβαιότητα στην Ευρώπη, και η πιθανότητα να αναδυθεί μια ή και περισσότερες πυρηνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή κατά την επόμενη δεκαετία.

Το κείμενο είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.

Τίτλος Security and Strategy in the Eastern Mediterranean
Συγγραφέας Ian Lesser
Ημερομηνία έκδοσης PP005, 2005