Ευρωπαϊκοί θεσμοί & πολιτικές

Οι θεσμικέςπολιτικές και οικονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτελούσαν πάντοτε βασικό αντικείμενο ενδιαφέροντος του ΕΛΙΑΜΕΠ 

Μετά την δημιουργία του Παρατηρητηρίου της Κρίσης, τον Ιανουάριο του 2013, η οικονομική διάσταση ενισχύθηκε περαιτέρω 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά έργα σχετικά με τις θεσμικές εξελίξεις της ΕΕ, την διεύρυνση, τις εξωτερικές και τομεακές πολιτικές, οι οποίες παρουσιάζονται στην παρακάτω ενότητα. 

 Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο «Ευρωπαϊκό Σεμινάριο»την ετήσια διοργάνωση του ΕΛΙΑΜΕΠ για την εμβάθυνση, σε υψηλό επίπεδο, του προβληματισμού σχετικά με τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  

Επίσης, το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε ενεργά στις διαδοχικές φάσεις του πανευρωπαϊκού διαλόγου για το «Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη». 

Αναλυτές για Ευρωπαϊκοί θεσμοί & πολιτικές

Λυδία Αβράμη
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
Ντία Αναγνώστου
Κύρια Ερευνήτρια
Αχιλλέας Μητσός
Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος
Κύριος Ερευνητής
Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου
Κύρια Ερευνήτρια
Scenario Exercise on the EU as a ‘Peace Project’
1 Νοεμβρίου 2018 - 1 Απριλίου 2019
«Προς μία Ένωση Πολιτών»
1 Σεπτεμβρίου 2017 - 31 Αυγούστου 2020
Δημοσιονομική πολιτική της ΕΕ
15 Ιουνίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017
Mercator European Dialogue
1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2019
Το «Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη»
1 Μαρτίου 2016 - 28 Φεβρουαρίου 2017
Mercator European Dialogue workshop για τα Δυτικά Βαλκάνια
6 Δεκεμβρίου 2019 - 7 Δεκεμβρίου 2019
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για την Ε.Ε.
22 Οκτωβρίου 2019 - 19 Νοεμβρίου 2019