Το EUact2-«Towards Democratic and Inclusive Europe: EP Elections and Active Citizens Participation and Contribution» είναι ένα διετές έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, στις δημοκρατικές διαδικασίες και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού ακτιβισμού. Ταυτόχρονα, το EUact2 επιδιώκει την καλύτερη κατανόηση της Ένωσης από τους πολίτες, τη συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων και των αξιών τους, την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΕΕ και τις καινοτόμες συστάσεις προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Το πρόγραμμα εστιάζει στις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου το 2024, αξιοποιώντας τη δυναμική των εκλογών προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η ενεργή συμμετοχή των πολιτών. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • ομάδες εστίασης (focus groups)
  • χάραξη πολιτικών με τη συμμετοχή νέων ηγετών
  • δημιουργία και διάδοση δημόσιας εκστρατείας «Ψηφοφορία για την Ευρώπη» στην ΕΕ
  • διεξαγωγή δημόσιων συζητήσεων και ενημερωτικών εκδηλώσεων
  • παροχή ανοιχτού και ασφαλούς ψηφιακού χώρου για ανταλλαγή πολιτικών απόψεων
  • προτάσεις προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ

Στο πλαίσιο του EUact2 θα λάβουν χώρα 31 δράσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν πολίτες, ιδίως νέοι, ειδικοί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ, εκπρόσωποι ΜΚΟ και μέσα ενημέρωσης, κυρίως, αλλά όχι μόνο, από την Αυστρία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και τη Σλοβακία

Το ΕΛΙΑΜΕΠ, ως συνεργάτης, θα οργανώσει δύο συζητήσεις ομάδων εστίασης (Focus group) για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και τη Νεολαία, μια δημόσια εκδήλωση για τον ρόλο του ΕΚ στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τη σημασία των εκλογών του ΕΚ, δύο μικρές συζητήσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, καθώς και για τον ρόλο της ΕΕ ως εξωτερικού παράγοντα, δύο διαδικτυακές δημόσιες εκδηλώσεις για το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και τη Δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ. 

Η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ:

Σπύρος Μπλαβούκος: Επιστημονικός Συντονιστής

Σάββας Παπαδόπουλος: Project Coordinator/Manager

Συνεργαζόμενοι φορείς:

GLOBSEC

European Movement (EM) Ireland

Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM)

Νέα & Media

Εναρκτήρια εκδήλωση έργου EUact2: Η δημοκρατία στην ΕΕ εν μέσω της πολυκρίσης: Αντιλήψεις στην Ευρώπη, 19/10/2022