Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οι μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις των τελευταίων ετών, από την κλιματική αλλαγή & την μόλυνση του περιβάλλοντος μέχρι τις πανδημίες και τις οικονομικές κρίσεις, έχουν κάνει σαφές ότι η ευημερία λαών και ανθρώπων απαιτεί μια νέα προσέγγιση, πέραν από την διαχρονική ενασχόληση με θέματα διπλωματίας και ασφάλειας. Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πλαίσιο αναφοράς για θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας. Διεθνείς πρωτοβουλίες όπως οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας αλλά συγχρόνως άπτονται πραγματικών ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Το ΕΛΙΑΜΕΠ επεκτείνει τις δραστηριότητές του προς αυτήν την κατεύθυνση με ερευνητικές εργασίες, εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις, εντοπισμό καλών πρακτικών από την Ελλάδα & το εξωτερικό & συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και της κοινωνίας πολιτών. Κεντρικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια παίζει το Ελληνικό Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΛΦΟΒΑ), μια από κοινού πρωτοβουλία του ΕΛΙΑΜΕΠ & του Foundation for Global Governance and Sustainability (FOGGS) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του ΕΚΠΑ.

Αναλυτές για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Λυδία Αβράμη
Ερευνήτρια, Περιβαλλοντική διακυβέρνηση
Εμμανουέλα Δούση
Ειδική Σύμβουλος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική πολιτική, Κλιματική αλλαγή
Γεώργιος Κωστάκος
Επιστημονικός Συνεργάτης, Συνιδρυτής FOGGS