Το ερευνητικό έργο Fair MusE εστιάζει στη μουσική βιομηχανία με στόχο να προωθήσει τη «δικαιοσύνη» ανάμεσα στους δημιουργούς και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, ώστε να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός πιο διαφανούς, πιο ανταγωνιστικού και πιο βιώσιμου μουσικού οικοσυστήματος στην Ευρώπη. Το Fair MusE εστιάζει ειδικότερα στις διαδικτυακές πλατφόρμες και στους αλγόριθμούς τους και θα διερευνήσει: (α) τις απαντήσεις που έχουν προταθεί σε νομικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), (ii) τις αλλαγές που έχουν επιφέρει οι πλατφόρμες στη μουσική βιομηχανία και στους επαγγελματίες της μουσικής, και (iii) τον αντίκτυπο των αλγορίθμων στην ίδια την κατανάλωση της μουσικής.

Το Fair MusE θα αναλύσει διεπιστημονικά τη «δικαιοσύνη» στη μουσική βιομηχανία με τη συμμετοχή των ίδιων των δημιουργών και των ενδιαφερόμενων φορέων στην έρευνα, θα ενισχύσει τη διαφάνεια στις πρακτικές της μουσικής βιομηχανίας και στη συλλογής δεδομένων στο ευρωπαϊκό μουσικό οικοσύστημα, θα αξιολογήσει τους κινδύνους που δημιουργούνται από την ενίσχυση των μεγαλύτερων διαδικτυακών πλατφόρμων – ειδικά λόγω της πανδημίας  COVID 19 – και θα ευαισθητοποιήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύ κοινό σχετικά με αυτούς. Για τους σκοπούς αυτούς, το Fair MusE θα δημιουργήσει μια σειρά από «λύσεις» οι οποίες είναι καινοτόμες και ανθεκτικές σε μελλοντικές προκλήσεις:

  • Μια «Υποδομή» για την ανταλλαγή δεδομένων για τα μουσικά πνευματικά δικαιώματα, ώστε να ενισχύσει τη διαφάνεια του μουσικού οικοσυστήματος,
  • Μια «Bάση δεδομένων της μουσικής» με στατιστικούς δείκτες για την οικονομική και κοινωνική αξία της ευρωπαϊκής μουσικής βιομηχανίας,
  • Ένα «Εργαλείο» για την αξιολόγηση της «δικαιοσύνης» στις μουσικές υπηρεσίες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και
  • Μια «Λευκή Βίβλο» με συστάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης του μουσικού οικοσυστήματος της ΕΕ.

Ιστοσελίδα Έργου Fair Musehttps://fairmuse.eu

Συντονιστής:

Universidade Catolica Portuguesa (UCP), Πορτογαλία

Εταίροι:

Vrije Universiteit Brussel (VUB), Βέλγιο

Aalborg Universitet (AAU), Δανία

Université de Lille (ULILLE), Γαλλία

Université de Liege (ULIEGE), Βέλγιο

Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ΕΛΙΑΜΕΠ), Ελλάδα

Tartu Ulikool (UTARTU), Εσθονία

CEU GMBH (CEU), Αυστρία

Societa Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), Ιταλία

Fondazione ICONS (ICONS), Ιταλία

 

Νέα & Media:

Συνάντηση στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Fair MusE, Βρυξέλλες, 8/2/2024

image003.png

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only

and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither

the European Union nor the European Research Executive Agency can be held responsible for them.