Η Δρ Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτικές και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κύρια Ερευνήτρια στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό και Κοινοτικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Paris I, Panthéon-Sorbonne και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο. Έχει εργαστεί στην Ακαδημία του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Φλωρεντία, Ιταλία), στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βρυξέλλες, Βέλγιο) και στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στα εξής: δίκαιο και διακυβέρνηση της ΕΕ, θεμελιώδη δικαιώματα, δικαστικός διάλογος στον ευρωπαϊκό χώρο, ψηφιακά μέσα και ψηφιακή τεχνολογία στην ΕΕ, σύνδεση τομεακών πολιτικών της ΕΕ και ευρωπαϊκό πολιτιστικό δίκαιο.

Έχει διεξάγει έρευνα για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς. Η ίδια έχει λάβει ερευνητικές επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την UNESCO, τα EEA Grants και το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ. Από τον Απρίλιο του 2010 έως τον Μάρτιο του 2013, ήταν συντονίστρια του Ευρωπαϊκού προγράμματος MEDIADEM (FP7) για την ελευθερία και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη. Το χρονικό διάστημα 2014-2016, ήταν υπότροφος Marie Curie του Τμήματος Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ. Υπήρξε εθνική εμπειρογνώμονας για το Media Pluralism Monitor (2014-2021) και μέλος του European Expert Network on Culture and the Audiovisual (2015-2020).

Μεταξύ άλλων, τα άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στα επιστημονικά περιοδικά: European Law ReviewLegal Issues of Economic IntegrationEuropean Law JournalMaastricht Journal of European and Comparative LawEuropean Papers – A Journal on Law and Integration, German Law Journal, European Human Rights Law ReviewEuropean Foreign Affairs ReviewInternational Journal of Communication και International Journal of Media and Cultural Politics. Είναι συγγραφέας της μονογραφίας The integration of cultural considerations in EU law and policies (2008, Martinus Nijhoff Publishers).

Έχει επίσης επιμεληθεί/συνεπιμεληθεί τους συλλογικούς τόμους: Social Media, Fundamental Rights and Courts: A European Perspective (2023, Routledge, με τη Federica Casarosa), Digital media governance and supranational courts: Selected issues and insights from the European judiciary (2022, Edward Elgar Publishing, με τη Susana de la Sierra), Courts, privacy and data protection in the digital environment (2017, Edward Elgar Publishing, με τη Maja Brkan), Cultural governance and the European Union: Protecting and promoting cultural diversity in Europe (2015, Palgrave Macmillan), Media policies revisited: The challenge for media freedom and independence (2014, Palgrave Macmillan), Understanding media policies: A European perspective (2012, Palgrave Macmillan) και The European Court of Human Rights and the rights of marginalised individuals and minorities in national context (2010, Martinus Nijhoff Publishers, Brill, με την Ντία Αναγνώστου).