Η Δρ. Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου είναι δικηγόρος και κύρια ερευνήτρια στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Είναι επίσης Μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό και Κοινοτικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Paris I, Panthéon-Sorbonne και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο. Έχει εργαστεί στην Ακαδημία του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Φλωρεντία, Ιταλία) και στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βρυξέλλες, Βέλγιο). Από το 2006 είναι ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ, ενώ από το 2012 συνεργάζεται ως δικηγόρος με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι κύριοι τομείς έρευνας στους οποίους ειδικεύεται είναι η πολιτιστική διακυβέρνηση, η πολιτιστική πολυμορφία, η διακυβέρνηση των μέσων ενημέρωσης και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έχει διεξάγει έρευνα για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς. Η ίδια έχει λάβει ερευνητικές επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την UNESCO, τα EEA Grants και το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ. Από τον Απρίλιο του 2010 έως το Μάρτιο του 2013, ήταν συντονίστρια του Ευρωπαϊκού προγράμματος MEDIADEM για την ελευθερία και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Το χρονικό διάστημα 2014-2016, ήταν υπότροφος Marie Curie του Τμήματος Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ. Είναι εξωτερικός συνεργάτης στο Maastricht Centre for European Law και μέλος του European Expert Network on Culture and the Audiovisual.

 

Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες

Psychogiopoulou, E. (2008), The integration of cultural considerations in EU law and policies, Martinus Nijhoff Publishers, Brill

 

Επιμέλεια συλλογικών τόμων και ειδικών τευχών επιστημονικών περιοδικών:

Psychogiopoulou, E. (ed.) (2018), Policy coordination in the EU: Taking stock of the open method of coordination, Special Section, 3(1) European Papers (2018) 203-306

Brkan, M., and E. Psychogiopoulou (eds) (2017), Courts, privacy and data protection in the digital environment, Edward Elgar

Psychogiopoulou, E. (ed.) (2015), Cultural governance and the European Union: Protecting and promoting cultural diversity in Europe, Palgrave Macmillan

Psychogiopoulou, E. (ed.) (2014), Media policies revisited: The challenge for media freedom and independence, Palgrave Macmillan

Psychogiopoulou, E. (ed.) (2012), Understanding media policies: A European perspective, Palgrave Macmillan

Anagnostou, D., and E. Psychogiopoulou (eds) (2010), The European Court of Human Rights and the rights of marginalised individuals and minorities in national context, Martinus Nijhoff Publishers, Brill

 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

Psychogiopoulou, E. (2019), ‘Cultural Heritage and the EU: Legal Competences, Instrumental Policies, and the Search for a European Dimension’, in A. Jakubowski, K. Hausler and F. Fiorentini (eds), Cultural Heritage in the European Union: A Critical Inquiry into Law and Policy, 57-78, Brill

Psychogiopoulou, E., and M. Brkan (2017), ‘Introduction: Courts, privacy and data protection in the digital environment’, in M. Brkan and E. Psychogiopoulou (eds), Courts, privacy and data protection in the digital environment, 1-9, Edward Elgar

Psychogiopoulou, E. (2017), ‘The ECtHR, privacy and data protection in the digital era’, in M. Brkan and E. Psychogiopoulou (eds), Courts, privacy and data protection in the digital environment, 32-62, Edward Elgar

Psychogiopoulou, E. (2015), ‘Introduction’, in E. Psychogiopoulou (ed.), Cultural governance and the European Union: Protecting and promoting cultural diversity in Europe, 1-4, Palgrave Macmillan

Psychogiopoulou, E. (2015), ‘The cultural open method of coordination’, in E. Psychogiopoulou (ed.), Cultural governance and the European Union: Protecting and promoting cultural diversity in Europe, 37-48, Palgrave Macmillan

Psychogiopoulou, E. (2015), ‘Conclusion: Culture and the European Union’, in E. Psychogiopoulou (ed.), Cultural governance and the European Union: Protecting and promoting cultural diversity in Europe, 237-246, Palgrave Macmillan

Psychogiopoulou, E. (2015), ‘Taking cultural aspects into account’ in EU law and policies: An appraisal of Article 167(4) TFEU’, in C. Romainville (ed.), European law and cultural policies/Droit européen et politiques culturelles, 99-112, Peter Lang

Psychogiopoulou, E. (2015), ‘Culture in the EU external economic relations’, in V. Vadi and B. de Witte (eds), Culture and international economic law, 229-245, Routledge

Psychogiopoulou, E., F. Casarosa and A. Kandyla (2014), ‘The independence of media regulatory authorities and the impact of the socio-political context: A comparative analysis of Greece and Italy’, in W. Schulz, P. Valcke and K. Irion (eds), The independence of the media and its regulatory agencies: Shedding new light on formal and actual independence against the national context, 213-248, Intellect (European Communication Research and Education Association Series)

Psychogiopoulou, E. (2014), ‘State aids to the press: Legal issues and trends in Europe’, in P. Murschetz (ed.), States aid for newspapers: Theories, cases, actions, 83-95, Springer-Verlag

Psychogiopoulou, E. (2014), ‘The cultural facet of the EU media policy’, in K. Donders, C. Pauwels and J. Loisen (eds), The Palgrave Handbook of European media policy, 187-201, Palgrave Macmillan

Psychogiopoulou, E. (2014), ‘European Courts and the rights of migrants and asylum seekers in Greece’, in D. Anagnostou (ed.), Rights in pursuit of social change: Legal mobilisation in the multi-level European system, 129-153, Hart Publishing

Psychogiopoulou, E. (2014), ‘Introduction’, in E. Psychogiopoulou (ed.), Media policies revisited: The challenge for media freedom and independence, 1-6, Palgrave Macmillan

Psychogiopoulou, E. (2014), ‘Media freedom and independence in contemporary democratic systems’, in E. Psychogiopoulou (ed.), Media policies revisited: The challenge for media freedom and independence, 22-38, Palgrave Macmillan

Psychogiopoulou, E., A. Kandyla and D. Anagnostou (2014), ‘Journalists’ self-regulation in Greece’, in E. Psychogiopoulou (ed.), Media policies revisited: The challenge for media freedom and independence, 220-233, Palgrave Macmillan

Psychogiopoulou, E. (2014), ‘Conclusion: Towards media freedom and independence’, in E. Psychogiopoulou (ed.), Media policies revisited: The challenge for media freedom and independence, 249-260, Palgrave Macmillan

Psychogiopoulou, E. (2013), ‘The EU and cultural rights’, in A.F. Vrdoljak (ed.), The cultural dimension of human rights law, 159-185, Oxford University Press

Anagnostou, D., and E. Psychogiopoulou (2013), ‘Under what conditions do national authorities implement the ECtHR’s rulings and rights-expansive policy change? Religious and ethnic minorities in Greece’, in D. Anagnostou (ed.), The European Court of Human Rights: Implementing Strasbourg’s judgments on domestic policy, 143-165, Edinburgh University Press

Psychogiopoulou, E., and D. Anagnostou (2012), ‘Recasting the contours of media policy and regulatory intervention in a political context’, in E. Psychogiopoulou (ed.), Understanding media policies: A European perspective, 1-20, Palgrave Macmillan

Psychogiopoulou, E., D. Anagnostou and A. Kandyla (2012), ‘The Greek media policy revisited’, in E. Psychogiopoulou (ed.), Understanding media policies: A European perspective, 133-149, Palgrave Macmillan

Psychogiopoulou, E. (2012), ‘The Convention on the Diversity of Cultural Expressions and the European Union: The quest for competence and implementation’, in T. Kono and S. Van Uytsel (eds), The UNESCO Convention on the diversity of cultural expressions: A tale of fragmentation in international law?, 365-394, Intersentia

Psychogiopoulou, E. (2010), ‘The European Court of Human Rights in Greece: Litigation, rights protection and vulnerable groups’, in D. Anagnostou and E. Psychogiopoulou (eds), The European Court of Human Rights and the rights of marginalised individuals and minorities in national context, 115-136, Martinus Nijhoff Publishers, Brill

Psychogiopoulou, E. (2008), ‘Accessing culture at the EU level: An indirect contribution to cultural rights protection?’, in F. Francioni and M. Scheinin (eds), Cultural human rights, 223-245, Martinus Nijhoff Publishers, Brill

 

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Psychogiopoulou, E. (2018), ‘Introduction’, 3(1) European Papers (2018) 203-205 (Special Section, Policy coordination in the EU: Taking stock of the open method of coordination)

Psychogiopoulou, E. (2018), ‘The cultural open method of coordination: A new but different OMC?’, 3(1) European Papers (2018) 257-279

Psychogiopoulou, E. (2018), ‘Cultural heritage in EU law and policies’, 45(2) Legal Issues of Economic Integration 177-198

Psychogiopoulou, E. (2017), ‘The cultural open method of coordination: A new boost for cultural policies in Europe?’, 24(2) Maastricht Journal of European and Comparative Law 264-288

Psychogiopoulou, E., D. Anagnostou, R. Craufurd Smith and Y. Stolte (2017), ‘The freedom and independence of public service media in Europe: International standards and their domestic implementation, 11 International Journal of Communication 1936-1955 (special issue edited by R. Craufurd Smith)

Psychogiopoulou, E. (2015), ‘Does compliance with the jurisprudence of the European Court of Human Rights improve state treatment of migrants and asylum seekers? A critical appraisal of aliens’ rights in Greece’, 16(3) Journal of International Migration and Integration 819-840 (DOI: 10.1007/s12134-014-0360-6, http://link.springer.com/article/10.1007/s12134-014-0360-6)

Psychogiopoulou, E. (2014), ‘Welfare rights in crisis in Greece: The role of fundamental rights challenges’, (2014)1-2 European Journal of Social Law 12-24 (special issue edited by C. Kilpatrick and B. de Witte)

Psychogiopoulou, E. (2014), ‘Cultural mainstreaming: The European Union’s horizontal cultural diversity agenda and its evolution’, 39(5) European Law Review 626-646

Psychogiopoulou, E. (2014), ‘The external dimension of EU cultural action and free trade: Exploring an interface’, 41(1) Legal Issues of Economic Integration 65-86

Psychogiopoulou, E., and A. Kandyla (2013), ‘Media policy-making in Greece: Lessons from digital terrestrial television and the restructuring of public service broadcasting’, 9(2) International Journal of Media and Cultural Politics 133-152

Psychogiopoulou, E. (2013) ‘European Court of Human Rights, February 29, 2013, no. 40397/12, Neij and Sunde Kolmisoppi against Sweden. Pirate Bay, internet, copyright’, Case note, 14 European Human Rights Cases (8-20 August 2013), 1949-1956

Psychogiopoulou, E. (2013), ‘State aids to the publishing industry and cultural policies in Europe’, European State Aid Law Quarterly, no. 1, 69-82

Ψυχογιοπούλου, E., και A. Κανδύλα (2012), ‘Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα’, (2012)4, Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 490-497

Psychogiopoulou, E. (2012), ‘Copyright enforcement, human rights protection and the responsibilities of internet service providers after Scarlet’, European Intellectual Property Review, no. 8, p. 552-555

Psychogiopoulou, E. (2012), ‘Court of Justice of the EU, 16 February 2012, Cases C-360/10, Belgian Society of Authors, Composers and Publishers SCRL (SABAM) v Netlog NV’, Case note, 13 European Human Rights Cases (5-18 May 2012), 931-939

Psychogiopoulou, E. (2012), ‘State aids to the press: The EU’s perspective’, European State Aid Law Quarterly, no.1, 57-71

Psychogiopoulou, E. (2011), ‘Court of Justice of the EU, 22 September 2011, Case C-244/10 and C-245/10, Mesopotamia Broadcast A / S METV and Roj TV A / A v Germany’, Case note, 12 European Human Rights Cases (12-17 December 2011), 1857-1869

Psychogiopoulou, E. (2010), ‘The “cultural” criterion in the European Commission’s assessment of state aids to the audiovisual sector’, 37 Legal Issues of Economic Integration 273-291

Psychogiopoulou, E. (2006), ‘EC state aid control and cultural justifications’, 33 Legal Issues of Economic Integration 3-28

Psychogiopoulou, E., (2006), ‘The cultural mainstreaming clause of Article 151(4) EC: Protection and promotion of cultural diversity or hidden cultural agenda?’, 12 European Law Journal 575-592

Psychogiopoulou, E. (2005), ‘Euro-Mediterranean cultural cooperation in the field of heritage conservation and management’, 10 European Foreign Affairs Review 237-255

Psychogiopoulou, E. (2005), ‘EC competition law and cultural diversity: The case of the cinema, music and book publishing industries’, 30 European Law Review 838-861

 

Εκθέσεις και κείμενα πολιτικής

Ψυχογιοπούλου, Ε., και Α. Κανδύλα (Απρίλιος 2019), ‘Παρατηρητήριο για την Πολυφωνία στα Μέσα Ενημέρωσης: Σύνοψη των Αποτελεσμάτων για την Ελλάδα και Προτάσεις Πολιτικής’, Κείμενο Πολιτικής, Νο. 27, ΕΛΙΑΜΕΠ, http://www.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2019/05/Παρατηρητήριο-για-την-Πολυφωνία-στα-Μέσα-Ενημέρωσης.pdf

Ψυχογιοπούλου, Ε., και Α. Κανδύλα (Απρίλιος 2019), ‘Παρατηρητήριο για την Πολυφωνία στα Μέσα Ενημέρωσης: Σύνοψη των Αποτελεσμάτων για την Ελλάδα και Προτάσεις Πολιτικής’, Κείμενο Πολιτικής, Νο. 27, ΕΛΙΑΜΕΠ, http://bit.ly/3bTk9BU

Psychogiopoulou, E., and A. Kandyla (January, 2019), ‘Monitoring Media Pluralism in Europe: Application of the Media Pluralism Monitor 2017 in the European Union, FYROM, Serbia & Turkey – Country Report: Greece’, http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/61142/2018_Greece_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kandyla, A., and E. Psychogiopoulou (December 2016), ‘Media Pluralism Monitor 2016: Greece’, Report on the implementation of the Media Pluralism Monitor tool in Greece in the framework of the Media Pluralism Monitor project, http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/greece (available also in Greek)

Anagnostou, D., and E. Psychogiopoulou (December 2015), ‘Domestic compliance with European norms of political financing across the EU Member States’, Report on implementation, monitoring and enforcement for the Anticorrp project, http://anticorrp.eu/wp-content/uploads/2016/03/D10.2.1DomesticCompliance_PoliticalFinancing.pdf

Ψυχογιοπούλου, Ε. (Ιούνιος 2015), ‘Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού για τον πολιτισμό΄, Κείμενο Εργασίας ΕΛΙΑΜΕΠ 63/2015, http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2015/05/63_2015_-WORKING-PAPER-_Ευαγγελία-Ψυχογιοπούλου.pdf

Ψυχογιοπούλου, Ε. (Ιανουάριος 2015), ‘Η ατζέντα της πολιτιστικής ενσωμάτωσης κατά το άρθρο 167 παρ. 4 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οι πολιτιστικές πτυχές στο δίκαιο της ΕΕ και στις πολιτικές της’, Κείμενο Εργασίας ΕΛΙΑΜΕΠ 59/2015,  http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2015/01/59_2015_-WORKING-PAPER.pdf

Anagnostou, D., E. Psychogiopoulou, A. Khaghaghordyan and A. Wagner (December 2014), ‘International anti-corruption norms and monitoring mechanisms in Europe: An overview of developments and analytical perspectives on state compliance’, Background report on international and European law against corruption for the Anticorrp project, http://anticorrp.eu/wp-content/uploads/2014/12/D10.1_Background-report-on-international-and-European-law-against-corruption1.pdf

Psychogiopoulou, E. (2014), ‘Welfare rights in crisis in Greece: The role of fundamental rights challenges’, in C. Kilpatrick and B. de Witte (eds), Social rights in times of crises in the Eurozone: The role of fundamental rights’ challenges, European University Institute Working Papers, Department of Law, Law 2014/05, http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/31247/LAW%20WP%202014%2005%20Social%20Rights%20final%202242014.pdf?sequence=1, 5-18

Psychogiopoulou, E., with contributions from F. Casarosa and R. Craufurd Smith (March 2013), ‘Policy implications of MEDIADEM, an EU-funded research project on media policies in 14 countries for media freedom and independence’, Third policy brief for the MEDIADEM project, http://www.mediadem.eliamep.gr/wp-content/uploads/2013/04/Third-MEDIADEM-policy-brief.pdf

Psychogiopoulou, E., and A. Kandyla (September 2012), ‘Policy recommendations for free and independent media in Greece’, in MEDIADEM (ed.), Policy development for free and independent media: Recommendations for fourteen European countries, Policy report for the MEDIADEM project, http://www.mediadem.eliamep.gr/wp-content/uploads/2012/11/Greece.pdf (available also in Greek)

Craufurd Smith, Y. Stolte, L. McCool, E. Psychogiopoulou and A. Anna Kandyla (September 2012), ‘Policy implications of MEDIADEM, an EU-funded research project on media policies in 14 countries for media freedom and independence’, Second policy brief for the MEDIADEM project, http://www.mediadem.eliamep.gr/wp-content/uploads/2012/09/2nd-MEDIADEM-Policy-Brief.pdf

Psychogiopoulou, E., D. Anagnostou, R. Craufurd Smith and Y. Stolte (July 2012), ‘A comparative analysis of the freedom and independence of public service broadcasters in fourteen European countries’, in MEDIADEM (ed.), Media freedom and independence in fourteen European countries: A comparative perspective, Comparative report for the MEDIADEM project, http://www.mediadem.eliamep.gr/wp-content/uploads/2012/09/D3.1.pdf, 9-52

Psychogiopoulou, E., D. Anagnostou and A. Kandyla (December 2011), ‘Does media policy promote media freedom and independence? The case of Greece’, MEDIADEM case study report, http://www.mediadem.eliamep.gr/wp-content/uploads/2012/11/Greece.pdf

Psychogiopoulou, E., and R. Craufurd Smith (June 2011), ‘Policy implications of MEDIADEM, an EU-funded research project on media policies in 14 countries for media freedom and independence’, First policy brief for the MEDIADEM project, http://www.mediadem.eliamep.gr/wp-content/uploads/2011/03/D5.4.pdf

Anagnostou, D., E. Psychogiopoulou and A. Kandyla (October 2010), ‘The case of Greece’, in MEDIADEM (ed.), Media policies and regulatory practices in a selected set of European countries, the EU and the Council of Europe, Background information report for the MEDIADEM project, http://www.mediadem.eliamep.gr/wp-content/uploads/2010/05/BIR.pdf, 237-273

Anagnostou, D., R. Craufurd Smith and E. Psychogiopoulou (October 2010),The formation and implementation of national media policies in Europe and their relationship to democratic society and media freedom and independence: A theoretical and analytical frame for the MEDIADEM project’, Theoretical report for the MEDIADEM project, http://www.mediadem.eliamep.gr/wp-content/uploads/2010/05/theoretical-report.pdf

Psychogiopoulou, E., et al. (June 2009), ‘Collecting societies and cultural diversity in the music sector’, European Parliament, Directorate General for Internal Policies, http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/en/2009/12/Collecting_Societies_EN.pdf

Psychogiopoulou, E. (April 2009), ‘Fostering domestic reform: A policy brief on the implementation of Strasbourg Court judgments by Greek authorities’, Policy brief for the JURISTRAS project (please contact the author)

Anagnostou, D., and E. Psychogiopoulou (June 2008), ‘Supranational rights litigation, implementation and the domestic impact of Strasbourg Court jurisprudence: A case-study of Greece’, Case study report for the JURISTRAS project (please contact the author)

Psychogiopoulou, E. (2007), ‘Strasbourg court jurisprudence and human rights in Greece: An overview of litigation, implementation and domestic reform’, State of the art report for the JURISTRAS project (please contact the author)

Psychogiopoulou, E. (March 2007), ‘Minorities and the EU: Human rights, regional development and beyond’, EU policy report for the EUROREG project, http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/en/2009/04/eu_policy_report_final.pdf

 

Βιβλιοκρισίες

Psychogiopoulou, E. (2009), ‘The European Union and the culture industries: Regulation and the public interest, David Ward (ed.) (Ashgate, 2008)’, 1 The Journal of Media Law 304-307