Από την 1η Μαρτίου 2012 έχει ξεκινήσει το ερευνητικό πρόγραμμα ANTICORRP “Πολιτικές για τηνκαταπολέμηση της διαφθοράςΠαγκόσμιες τάσεις και ευρωπαϊκές απαντήσεις στη μεγάλη αυτήπρόκληση”. Το  ANTICORRP, το οποίο χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο,  αποσκοπεί στην αναζήτηση των αιτίων της διαφθοράς και την ανάλυση των πολιτικών που μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμησή της.  Το ΕΛΙΑΜΕΠ λαμβάνει μέρος σε δύο τμήματα της έρευνας που αφορούν την παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς επίσης και την ενίσχυση της λογοδοσίας μέσω της ενδυνάμωσης της διαφάνειας, της κοινωνίας των πολιτών και της βελτίωσης των διοικητικών πρακτικών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.