Το ερευνητικό έργο REBOOT (Reviving, Boosting, Optimising and Transforming European Film Competitiveness) εστιάζει στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία με στόχο να συνδέσει τα δυνατά της σημεία, να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της και να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στο μέλλον στα πεδία της δημόσιας πολιτικής, της πρακτικής και της εμπειρίας. Το έργο έχει δύο βασικούς στόχους:

α) να διερευνήσει τα σταθερά πλεονεκτήματα και τις διάχυτες ελλείψεις στην ανταγωνιστικότητα και στις πολιτικές για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, τους τρόπους «μέτρησης», «ανάλυσης» και  «αξιολόγησης» των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των πολιτικών και της στρατηγικής πορείας της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας, και

β) να αναδείξει τη διάσταση  της ενεργούς προετοιμασίας για το μέλλον όσον αφορά στο κινηματογραφικό κοινό, διερευνώντας τις προτιμήσεις του και τους τρόπους παραγωγής κινηματογραφικού περιεχομένου. Εξάλλου, στο σημερινό νεανικό κοινό βρίσκονται οι μελλοντικοί δημιουργοί και καταναλωτές του ευρωπαϊκού κινηματογράφου αλλά και οι μελλοντικοί πολιτικοί ηγέτες και επιχειρηματίες.

Συνολικά, το ερευνητικό έργο REBOOT φιλοδοξεί να παρέχει ένα πλήρες σύνολο γνώσεων για την ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία, μεγιστοποιώντας τα υφιστάμενα πλεονεκτήματά της και προτείνοντας στρατηγικές και τεχνικές για τη βελτίωση του δυναμικού που κρύβεται στα νεανικά κοινά, τα οποία νοούνται τόσο ως αναδυόμενο κοινό όσο και ως πολίτες. Για το σκοπό αυτό το έργο εστιάζει σε πέντε διαστάσεις οι οποίες αλληλοενισχύονται:

  1. ενίσχυση της ενασχόλησης των νέων με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο,
  2. ενίσχυση της θέσης της ΕΕ στην παγκόσμια οπτικοακουστική οικονομία, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την άνοδο των υπηρεσιών «βίντεο κατά παραγγελία» (VOD),
  3. υποστήριξη της πολιτιστικής πολυμορφίας στην κινηματογραφική βιομηχανία της ΕΕ,
  4. αντιμετώπιση της ανάγκης για μια διαφοροποιημένη κατανόηση της έννοιας της ανταγωνιστικότητας, και
  5. αναγνώριση και υποστήριξη της σημασίας που έχει για την ΕΕ ο κινηματογράφος και, ευρύτερα, ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας ως γεωπολιτικό πλεονέκτημα.

Περίληψη Έργου

Ιστοσελίδα Έργου REBOOThttps://therebootproject.eu/consortium

Συντονιστής:

Universitat Wien (UNIVIE), Αυστρία

Εταίροι:

Universite de Liege (ULIEGE), Βέλγιο

Universidad Complutense de Madrid (UCM), Ισπανία

Kadir Has Universitesi (KHAS), Τουρκία

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Ολλανδία

Universiteit Gent (UGENT), Βέλγιο

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Ισπανία

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S Anna (SSSA), Ιταλία

Universite Cote d’Azur (UCA), Γαλλία

Jyvaskylan Yliopisto (JYU), Φιλανδία

Uniwersytet Warszawski (UW), Πολωνία

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Ελλάδα

Type of action: HORIZON Research and Innovation Actions

Granting authority: European Research Executive Agency

image003.png

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only

and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither

the European Union nor the European Research Executive Agency can be held responsible for them.