Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή ανεξάρτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών για μια σειρά θέματων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της οπτικουακουστικής πολιτικής. Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και  Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)  ανέλαβε το συντονισμό του προγράμματος. Για το σκοπό αυτό δημιούργησε μια ομάδα εμπειρογνώμων σε θέματα οπτικοακουστικής πολιτικής που αποτελείται απο ακαδημαϊκούς, ερευνητές και επαγγελματίες του χώρου.

Τα θέματα που αποτέλουν το αντικείμενο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι  τα εξής:

 • Η εφαρμογή της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων
 • Το πρόγραμμα Media 2007
 • Η κατάσταση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας
 • Η προάσπιση της πολιτιστικής πολυμορφίας στον οπτικοακουστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών μέσων, και ο ρόλος της Σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων
 • Η συνεργασία με τρίτες χώρες στον οπτικοακουστικό τομέα και το πρόγραμμα  Media Mundus
 • Η προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
 • O αγώνας ενάντια στην πειρατεία και η προάσπιση των δικαιωμάτων των συγγραφέων και των καλλιτεχνών στα ψηφιακά μέσα
 • H διαφύλαξη της οπτικοακουστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • H οπτικοακουστική αγωγή
 • H σύνδεση μεταξύ των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενιαία αγορά, την ‘κοινωνία της πληροφορίας’ και τον οπτικοακουστικό τομέα
 • H σύνδεση μεταξύ της πολιτικής ανταγωνισμού και της οπτικοακουστικής πολιτικής της Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων και των κρατικών ενισχύσεων για τον κινηματογράφο και τη δημόσια ραδιοτηλεόραση)
 • H σύνδεση μεταξύ των εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ένωσης (και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου) και της οπτικοακουστικής πολιτικής
 • Ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης
 • Η συμβολή όλων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους παραπάνω τομείς
 • Η συνεργασία με τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς, όπως η UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης, στους παραπάνω τομείς.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται με τη μορφή:

 • Σύντομων ενημερωτικών σημειωμάτων
 • Εκτενέστερων ενημερωτικών σημειωμάτων
 • Λεπτομερών ενημερωτικών σημειωμάτων
 • Αναλυτικών μελετών
 • Ερευνητικών μελετών
 • Άλλων υπηρεσιών ad hoc.

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2010-Αύγουστος 2015

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών).

Επιστημονικός συντονισμός:  Δρ. Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, Δικηγόρος και Ερευνήτρια Β’, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και  Εξωτερικής Πολιτικής, Ελλάδα

E-mail: [email protected]

Η ομάδα του έργου

 

Επιστημονικός συντονισμός Δρ. Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, Δικηγόρος και Ερευνήτρια Β’, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και  Εξωτερικής Πολιτικής, Ελλάδα

E-mail: [email protected]

Εμπειρογνώμονες

 

Christine Altemark, Ερευνήτρια, Institute for Information, Telecommunication and Media Law (ITM), University of Münster, Γερμανία

E-mail: [email protected]

 

Federica Casarosa, Jean Monnet Fellow, Robert Schuman Center for Advanced Studies, Ιταλία

E-mail: [email protected]

Violaine Dehin, Δικηγόρος, μέλος του δικηγορικού συλλόγου των Βρυξελλών, Βέλγιο

E-mail: [email protected]

Susana de la Sierra, Καθηγήτρια, University of Castilla-La Mancha, Ισπανία

E-mail: [email protected]

Sophie De Vinck, Ερευνήτρια, Interdisciplinary Institute for Broadband Technology, Studies on Media, Information and Telecommunication (IBBT-SMIT), Vrije Universiteit Brussel, Βέλγιο

E-mail: [email protected]

Pierre-François Docquir, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Perelman Centre for Legal Philosophy, Université Libre de Bruxelles, Βέλγιο

E-mail: [email protected]

Karen Donders, Ερευνήτρια, Interdisciplinary Institute for Broadband Technology, Studies on Media, Information and Telecommunication (IBBT-SMIT), Vrije Universiteit Brussel, Βέλγιο

E-mail: [email protected]

Mihály Gálik, Καθηγητής, Department of Media, Marketing Communications and Tele-communications, Ουγγαρία

E-mail: [email protected]

 

Lesley Hitchens, Καθηγήτρια, Faculty of Law, University of Technology, Αυστραλία

E-mail: [email protected]

Thomas Hoeren, Καθηγητής, Institute for Information, Telecommunication and Media Law, University of Münster, Γερμανία

E-mail: [email protected]

 

Πέτρος Ιωσηφίδης, City University London, Μεγάλη Βρετανία

E-mail: [email protected]

Harri Kalimo, Καθηγητής, Faculty of Law and Faculty of Economic, Political and Social Sciences, Vrije Universiteit Brussel, Βέλγιο

E-mail: [email protected]

Robin Kerremans, Ερευνητής, Interdisciplinary Centre for Law & Information Communication Technology (ICRI), Katholieke Universiteit Leuven, Βέλγιο

E-mail: [email protected]

Beata Klimkiewicz, Επίκουρη Καθηγήτρια, Institute of Journalism and Social Communication, Jagiellonian University, Πολωνία

E-mail: [email protected]

 

Μαρία Κοντοχρήστου, Λέκτορας, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

E-mail: [email protected]

Eva Lievens, Ερευνήτρια, Interdisciplinary Centre for Law & Information Communication Technology (ICRI), Katholieke Universiteit Leuven, Βέλγιο

E-mail: [email protected]

Jan Loisen, Ερευνητής, Interdisciplinary Institute for Broadband Technology, Studies on Media, Information and Telecommunication (IBBT-SMIT), Vrije Universiteit Brussel, Βέλγιο

E-mail: [email protected]

Caroline Pauwels, Καθηγήτρια, Vrije Universiteit Brussel, Βέλγιο

E-mail: [email protected]

 

Zrinjka Peruško, Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια, Department of Journalism, University of Zagreb, Κροατία

E-mail: [email protected]

Robert Picard, Καθηγητής, Jönköping International Business School, Jönköping University, Σουηδία

E-mail: [email protected]

 

Γιώργος Πλειός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

E-mail: [email protected]

Jaka Primorac, Ερευνήτρια, Department for Culture and Communication of the Institute for International Relations (IMO), Zagreb, Κροατία

E-mail: [email protected]

Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, Δικηγόρος και Ερευνήτρια Β’, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και  Εξωτερικής Πολιτικής, Ελλάδα

E-mail: [email protected]

Tim Raats, Βοηθός ερευνητής, Interdisciplinary Institute for Broadband Technology, Studies on Media, Information and Telecommunication (IBBT-SMIT), Vrije Universiteit Brussel, Βέλγιο

E-mail: [email protected]

Κατερίνα Σαρικάκη, Λέκτορας, Institute of Communications Studies, University of Leeds, Μεγάλη Βρετανία

E-mail: [email protected]

Ευγενία Σιαπέρα, Λέκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

E-mail: [email protected]

Andrej Školkay, Διευθυντής,  School of Communication and Media, Σλοβακία

E-mail: [email protected]

Gavin Sutter, Λέκτορας, School of Law, Queen Mary, University of London, Μεγάλη Βρετανία

E-mail: [email protected]

Nada Švob-Đokić, Καθηγήτρια, Culture and Communications Department, Institute for International Relations (IMO), Κροατία

E-mail: [email protected]

 

Aleksandra Uzelac, Διευθύντρια, Culture and Communications Department, Institute for International Relations (IMO), Κροατία

E-mail: [email protected]

Peggy Valcke, Διευθύντρια, Interdisciplinary Centre for Law & Information Communication Technology (ICRI), K.U. Leuven, Βέλγιο

E-mail: [email protected]

Ben Van Rompuy, Ερευνητής, Institute for European Studies (IES), Βέλγιο

E-mail: [email protected]

Lorna Woods, City Law School, City University London, Μεγάλη Βρετανία

E-mail: [email protected]

Βοηθός έργου: Άννα Κανδύλα, Βοηθός Ερευνήτρια, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και  Εξωτερικής Πολιτικής, Ελλάδα

E-mail: [email protected]

Αναλυτικές πληροφορίες για την ομάδα των εμπειρογνώμων μπορείτε να βρείτε εδώ (στα Αγγλικά).