Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι εταίρος του προγράμματος Open European Dialogue, γνωστό μέχρι τα τέλη του 2020 ως Mercator European Dialogue.
Το Open European Dialogue είναι μία πλατφόρμα πολιτικά ουδέτερου διαλόγου που απευθύνεται σε διαμορφωτές πολιτικής της Ευρώπης, με επίκεντρο τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων που εκτιμούν την αξία του ανοικτού διαλόγου. Εταίροι του προγράμματος είναι οι: German Marshall Fund of the United States (GMFUS), Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), Istituto Affari Internazionali (IAI), Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το ΑPROPOS.  Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Stiftung Mercator, King Baudouin Foundation, Robert Bosch Foundation και Bertelsmann Stiftung.

Το πρόγραμμα Open European Dialogue συνδέει τους Ευρωπαίους διαμορφωτές πολιτικής, μέσω ενός μοναδικού χώρου διαλόγου και προωθώντας καινοτόμες πολιτικές συζητήσεις. Αποσκοπεί στη βελτίωση της πολιτικής συμμετοχής βοηθώντας τους πολιτικούς εκπροσώπους να κατανοήσουν καλύτερα τις διαφορετικές πολιτικές προκλήσεις και προοπτικές ανά την Ευρώπη.

The Open European Dialogue Declaration.

Υπεύθυνες επικοινωνίας: Ελισάβετ Φωκά και Μαρίνα Κοντοπούλου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Open European Dialogue.